Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Implementacija strategije razvoja hraniteljstva u Crnoj Gori

© UNICEF/ Montenegro/ 2009/ Dusko Miljanic

MILOCER, 23 - 27 jul, 2012. - Da bi svako dijete u Crnoj Gori raslo u sigurnom i toplom porodičnom okruženju, neophodno je unaprijediti sistem hraniteljstva. U tom cilju, danas je više od 30 službenika centara za socijalni rad, opština, NVO i medija učilo o hraniteljstvu i ostvarivanju prava svakog djeteta na porodicu.

''Svako dijete ima pravo da živi u porodici. Za djecu koju ne mogu odgajati njihove porodice, potrebno je obezbijediti alternativno porodično okruženje poput hraniteljske porodice umjesto smještanja u instituciju. Zbrinjavanje djece u okviru institucije treba da bude krajnja mjera koja se primjenjuje na najkraći mogući period. Ključna komponenta tekuće reforme sistema dječije zaštite je širenje hraniteljstva u Crnoj Gori. Cilj nam je da hraniteljima i roditeljima koji usvoje dijete omogućimo da u kontinuitetu dobijaju podršku, obrazovanje i usluge koje će im pomoći da djeci pruže ljubav i podršku u okviru porodice'', objasnio je šef predstavništva UNICEF-a Bendžamin Perks. 

Učesnici seminara uglavnom su zaposleni u centrima za socijani rad, koji su u najbližoj vezi sa sadašnjim i budućim hraniteljima. U hercegnovskom centru kažu da o hraniteljstvu govore još od 90-ih, ali priznaju da njihova znanja i vještine treba unaprijediti.

“Današnja obuka nas profesionalaca baš dolazi u pravo vrijeme, jer centri imaju mnogo mladog kadra, koji nijesu imali priliku da u svom radu steknu nova znanja i vještine. Mi ćemo tokom ova tri dana dobiti šansu da unaprijedimo svoj znanja”, ističe Vukica Novaković iz Centra za socijalni rad u Herceg Novom. 

U dječijem domu “Mladost” u Bijeloj trenutno boravi 116 djece bez roditeljskog staranja. Kroz unapredjenje sistema hraniteljstva u Crnoj Gori, ova djeca ostvariće svoje pravo na odrastanje u porodici.

“Ono što mi u instituciji možemo da pružimo je njega, zdravstvena zaštita,  obrazovanje, sve to može da pruži hraniteljska porodica. Ono što ne možemo da pružimo jeste toplina porodičnog doma. I zato mislim da je ovo jedan dobar način da se institucije koje postoje u takvom obliku kakav je sad ugase'', kaže Slavica Ilić, pomoćnica direktora Doma “Mladost” u Bijeloj.

© UNICEF/ Montenegro/ 2009/ Dusko Miljanic

NVO “Centar za prava djeta” već godinama pruža podršku hraniteljskim porodicama, koje su u najvećem broju srodničke. Jedan od ciljeva obuke je povecanje broja profesionalnih hranitelja.

“Ja moram reći da hraniteljstvo postoji, ali je definitivno prisutno srodničko hraniteljstvo, što je dobro i na tome treba raditi, ojačati srodničko hraniteljstvo, ali i raditi na razvoju drugih oblika hraniteljstva”, ka\e Jelena Gluščević iz NVO Centar za prava djeta.

U Ministarstvu rada i socijanog staranja podsjećaju da je Strategija hraniteljstva usvojena u martu i da će se u narednom periodu raditi na promociji hraniteljstva kao najboljeg oblika zaštite djece bez roditeljskog staranja.   

“U tom pogledu je planirano i usvajanje standarda koji će preciznije definisati starateljstvo, organizovanje seminara i obuka, kao i edukacija socijalnih radnika za odabir prvih hraniteljskih porodica i rad sa njima”, tvrdi Svetlana Sovilj, savjenica u Ministarstvu rada i socijalnog staranja.

Usvajanje Strategije hraniteljstva za 2012 – 2016 dio je projekta “Reforma sistema socijalne i dječje zaštite: unapređenje socijalne inkluzije”, kojeg implementira Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Ministarstvo zdravlja, uz stručnu podršku UNICEF-a i UNDP-a i finansijsku podršku Evropske unije u iznosu od 3 miliona eura.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children