Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Kampanja Govorimo o mogućnostima u Mojkovcu

© UNICEF/ Montenegro/ 2012/ Momir Krivacevic
Šef predstavništva UNICEF-a Bendžamin Perks i gradonačelnik Mojkovca Dejan Medojević sa roditeljima djec e sa smetnjama u razvoju tokom specijalne sjednice lokalnog parlamenta

MOJKOVAC, 6. jun, 2012. – Specijalna sjednica opštinskog Parlamenta posvećena inkluzivnim lokalnim zajednicima održana je u Mojkovcu.

Predsjednik opštine Mojkovac Dejan Medojević rekao je da lokalne vlasti i civilni sektor uporno i odgovorno rade na stvaranju uslova i mogućnosti da djeca u toj opštini i u Crnoj Gori imaju ista prava i životne uslove kao i njihovi vršnjaci u zemljama članicama Evropske unije.

‘’Smanjenje siromaštva, uključivanje mladih u lokalne razvojne planove kroz jačanje dječijih prava poput jednakih šansi, inkluzije, usmjeravanje posebne pažnje pažnja prema marginalizovanim grupama i osobama sa posebnim potrebama su sigurno prioriteti budućeg rada kako na lokalnom tako i na državnom nivou,” rekao je Medojević.

Predsjednik skupštine opštine Mojkovac, Slaven Blažević govorio je o inkluzivnom obrazovanju i uputio apel roditeljima da djeca koja imaju smetnje u razvoju ne treba da sjede kod kuće.

"Ovim vidom obrazovanja djeca sa posebnim potrebama dobila su saznanje da škola nije samo mjesto za savlađivanje sadržaja, već treba da postane trg gdje se svi okupljaju, a ne da neko dijete sjedi kod kuće izdvojeno i bez ikakve mogućnosti za kontakte sa drugom djecom,” naglasio je predsjednik skupštine Blažević.

Članovi đačkog parlamenta OŠ "Aleksa Bećo Đilas", Aleksandra Medojević i Slavko Sošić, su se obratili odbornicima u ime djece Mojkovca sa prijedlozima za stvaranje boljih uslova za život i druženje sa djecom sa smetnjama u razvoju.

„Trebalo bi obezbjediti da djeca sa smetnjama u razvoju imaju stručnu pomoć logopeda, defektologa i fizijatra u našem gradu, a ne da idu u druge gradove i to kad ih prime kad dođu na red,“ istakao je Slavko Sošić.

© UNICEF/ Montenegro/ 2012/ Momir Krivacevic
Šef predstavništva UNICEF-a Bendžamin Perks sa djecom sa i bez smetnji iz OŠ 'Aleksa Đilas Bećo' tokom izložbe fotografija

"Škola iz koje mi dolazimo otvorena je i ima mjesta za svu djecu. Grad je mali pa se međusobno znamo. Svi smo kao djeca po nečemu različiti, no naučili smo da razlike ne mogu biti prepreka za dobro druženje. U našoj školi uči sedmoro djece sa smetnjama u razvoju i troje romske djece. Oni su dio naših odjeljenja, družimo se nesmetano, međusobno se pomažemo koliko umijemo i možemo,“ rekla je Aleksandra Medojević.

Sanja Bošković iz Udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju i Duško Rakočević iz NVO “Srce” su govorili o potrebama, izazovima i načinima da se poboljša kvalitet života porodica sa djecom sa smetnjama u razvoju u Mojkovcu.

Šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru, Bendžamin Perks predstavio je podatke istraživanja o znanju, stavovima i ponašanju u vezi sa inkluzijom djece sa smetnjama u razvoju za Opštinu Mojkovac.

„Prvo pitanje koje je postavljeno u okviru ovog istraživanja je da li djeca treba da budu u specijalnim inistitucijama, da tamo žive ili da idu u redovne škole. U Mojkovcu 58 odsto ljudi misli da djeca trebaju da pohađaju specijalne obrazovne institucije prije nego da idu u redovne škole, što je iznad prosjeka na nacionalnom nivou koji iznosi 42 odsto. Treba da radimo dosta na tome da tamo gdje postoji mogućnost ubijedimo ljude da djeca trebaju da idu u redovne škole. Takođe, veliki broj stanovnika u opštini Mojkovac misli da djeca treba da žive u specijalizovanim ustanovama, njih 57 odsto u odnosu na nacionalni prosjek od 35 odsto. Sa pozitivne strane, ako razgovaramo sa roditeljima koji imaju djecu sa smetanjama u razvoju u Mojkovcu, roditelji te djece zaista poznaju servise i usluge potrebne njihovoj djeci za razliku do roditelja u ostatku Crne Gore. Samo pet odsto ljudi u Mojkovcu nisu znali kakvi su servisi potrebni u vidu dnevnog centra, u poređenju sa četrdeset i nešto odsto na nacionalnom nivou.“

Specijalna sjednica zavrsena je diskusijom tokom koje je veliki broj roditelja i djece govorio o inkluziji, inkluzivnom obrazovanju, otvaranju dnevnog centra u tom gradu i siromaštvu.

U okviru istog dogadjaja, Mojkovčani su imali mogućnost da vide izložbu poznatih mladih atletičara sa smetnjama u razvoju članova Specijalne olimpijade i Paraolimpijade.

Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Bandžamin Perks, predsjednik skupštine opštine Mojkovac, Slaven Blažević i gradonačelnik Mojkovca, Dejan Medojević obišli su dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju, koji je u izgradnji.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children