Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Roditelji zahtijevaju inkluzivne servise i zaustavljanje diskriminacije prema djeci sa smetnjama u razvoju

© UNICEF/ Montenegro/ 2012/ M.Krivacevic
Gdja Željka Kolundžija, predjednica udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju iz Žabljaka

Podgorica, 19. mart 2012. god. - UNICEF je u okviru kampanje Govorimo o mogućnostima organizovao konsultativni sastanak sa Udruženjima roditelja djece sa smetnjama u razvoju iz cijele zemlje, kako bi čuo njihove brige i preporuke u vezi sa stvaranjem inkluzivnog društva u Crnoj Gori.
Nekoliko Udruženja roditelja ukazalo je na potrebu da se radi na obrazovanju roditelja djece sa smetnjama u razvoju, kako bi im se pomoglo da prevaziđu stid i sakrivanje djece.

„Na Žabljaku imamo problem sa djecom sa smetnjama u razvoju koja su skrivena u kućama. Potrebno je mnogo da se radi na edukaciji njihovih roditelja, koji ne žele da razgovaraju o tome . Čak nismo bili u mogućnosti da ovu djecu vidimo“, kazala je g-đa Željka Kolundžija, predstavnica Udruženja roditelja iz Opštine Žabljak.
Svi učesnici sastanka prepoznali su kao prioritet osnivanje centara za dnevni boravak u svim opštinama i obezbjeđivanje kvaliteta ove usluge.

Roditelji su takođe naglasili da dodjeljivanje asistenta u nastavi za djecu sa smetnjama u razvoju koja pohađaju redovne škole treba da postane redovna praksa finansirana od strane Ministarstva prosvjete i nauke, kao i da je to od suštinskog značaja za inkluzivno obrazovanje.
„Problem Crne Gore kada je u pitanju inkluzivno obrazovanje je sljedeći: kada dijete sa smetnjama u razvoju upišete u redovnu školu, sistem ne obezbjeđuje nikakva dodatna sredstva za ovo dijete. Kada bi to dijete bilo smješteno u specijalizovanu ustanovu, koštalo bi državu mnogo više. Dakle, sredstva treba da budu dodijeljena ovim korisnicima. Vjerujem da moramo da izvršimo pritisak kroz ovu kampanju da se pitanja poput ovih riješavaju sistematski“, pojasnila je g-đa Anka Đurišić iz Udruženja roditelja Glavnog grada Podgorice .

© UNICEF/ Montenegro/ 2012/ M.Krivacevic
Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Bendžamin Perks sa predstavnicima udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju

G-đa Nejra Mekić iz Udruženja roditelja iz Bijelog Polja i g-đa Svetlana Dujović iz Udruženja roditelja iz Pljevalja istakle su prednosti volonterizma za stimulisanje prijateljstava između djece sa i bez smetnji u razvoju.
„Posljednjih pet godina imamo volontere i to je izuzetan servis. Mislim da ga treba podržati na lokalnom nivou, ali tako da postoje koordinatori volonterskih aktivnosti, kako u Udruženjima roditelja tako i u školama. Na taj način to neće biti samo servis koji razvija Udruženje roditelja, jer treba svi da radimo zajedno", kazala je Dujović.
Iz Udruženja roditelja takođe su govorili o uticaju koji ima kampanja „Govorimo o mogućnostima“.

Kampanja „Govorimo o mogućnostima“ je upravo kampanja koja nam je bila potrebna, jer je učinila da naša djeca postanu uočena u društvu", istakla je g-đa Cica Žugić iz Udruženja roditelja iz Nikšića.
Na kraju sastanka, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Bendžamin Perks rezimirao je ključne preporuke predložene iz Udruženja roditelja, koje će UNICEF uzeti u obzir prilikom odlučivanja o budućim aktivnostima u okviru kampanje „Govorimo o mogućnostima“ i u okviru UNICEF-ovog programa podrške reformi sistema socijalne i dječje zaštite.
''Pitanje roditelja koji nastavljaju da drže svoju djecu kod kuće, koji ih ne šalju u školu, na igrališta ili u centre za dnevni boravak, trebalo bi da bude najvažniji cilj tokom sljedeće faze ove kampanje. Mi treba da težimo ka povećanju broja roditelja koji dovode svoju djecu pred Komisiju za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama u vaspitno-obrazovni sistem“, zaključio je šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Bendžamin Perks.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children