Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Socijalni i zdravstveni radnici obučeni za prevenciju napuštanja novorođenčadi u Crnoj Gori

© UNICEF/ Montenegro/ 2012/ M.Krivaćević
Socijalni i zdravstveni radnici u toku radionice

MILOČER, 12 – 17 mart, 2012. – Prvi put u Crnoj Gori oko 100 zdravstvenih i socijalnih radnika obučeni su za pružanje podrške porodicama kako bi se spriječilo napuštanje beba.

Cilj obuke je da se osnaže kapaciteti zdravstvenih i socijalnih radnika za pružanje adekvatne podrške roditeljima u riziku od napuštanja ili predaje novorođenčadi na staranje državi uključujući u porodilištima.

‘’Cilj ove radionice i poruka koju ću ponijeti odavde je da djeca ne treba da se odvajaju od majki. Majke u riziku moramo da obrazujemo da bi zadržale bebu bez obzira na problem sa kojima se suočavaju. Majke koje su u riziku da napuste svoje dijete treba da znaju da nisu same i da imaju podršku u bolnici ali i u okviru centara za socijalni rad,’’ rekla je učesnica radionice, medicinska sestra Milena Matović.

Podrška ženama kroz socijalni i zdravstveni sistem, još od pred-porođajne edukacije a onda i kroz porodilišta, igraju ključnu ulogu za uspješno vezivanje majki sa njihovim bebama i razvoj njihovih roditeljskih vještina.

Deinstitucionalizacija zahtijeva među-sektorski pristup i jaku saradnju između sektora socijalnog staranja, zdravstva i obrazovanja.

UNICEF-ova konsultantica Prof. dr. Viktorija Cucić kaže da je od izuzetne važnosti to što je radionica okupila radnike iz socijalnog i zdravstvenog sektora koji su mogli da podijele iskustva i razumijevanje da moraju raditi zajedno kako bi spriječili odvajanje djece od porodica.

‘’Porodica nema alternativu. Mjesto djeteta je u porodici, a svakoj porodici je potrebna neka vrsta pomoći. Živimo u zemljama koje imaju brojne probleme i država treba da stavi djecu na prvo mjesto kada je u pitanju distribucija sredstava,’’rekla je Dr. Cucić.

Rano djetinstvo je najvažnija razvojna faza u životu. Institucionalizacija novorođenčadi je veoma zabrinjavajuća zbog svojih štetnih efekata koje ima na zdravlje i razvoj djeteta – za svaka tri mjeseca provedena u instituciji, oni gube jedan mjesec razvoja. Ishodi uključuju i loše fizičkozdravlje, teške zaostatke u razvoju, smetnje u razvoju i potencijalno nepovratna psihološka oštećenja.

© UNICEF/ Montenegro/ 2012/ M.Krivaćević
UNICEF-ova kooridnatorka u programu dječje zaštite Ida Ferdinandi, savjetnica u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Svetlana Sovilj, pomoćnica ministra zdravlja Prim. Dr. Jadranka Lakićević i šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Bendžamin Perks

Šef predstavništva UNICEF-a BendžaminPerks pozdravio je zalaganje Vlade Crne Gore u prevenciji smještanja djece do tri godine u institucije.

‘‘Nedavno je Ministar rada i socijalnog staranja predstavio glavne promjene u nacrtu novog Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, koji sadrži stavku da djeca ispod tri godine starosti ne treba smještati u institucije. Ovo je pozitivno prepoznavanje potreba i korak naprijed ka prevenciji napuštanja beba i ja se nadam da će ovaj predlog ostati u tekstu konačne verzije Zakona,’’ naglasio je šef predstavništva UNICEF-a Bendžamin Perks.

Radionica je podsjetila učesnike da je osnovno pravo svakog djeteta da se o njemu staraju roditelji, kadgod je to moguće. Porodice kojima je potrebna pomoć oko podizanja djece treba tu pomoć i da dobiju. Za dijete koje ne može podizati sopstvena porodica, potrebno je tražiti adekvatan alternativni porodični smještaj. Institucionalizacija treba da bude poslednja opcija i samo privremena mjera dok se ne stvore uslovi za povratak djeteta u porodični ambijent.

Radionice za zdravstvene i socijalne radnike dio su projekta “Reforma sistema socijalne i dječje zaštite: unapređenje socijalne inkluzije”, kojeg implementira Vlada Crne Gore, Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Ministarstvo zdravlja, uz stručnu podršku UNICEF-a i UNDP-a i finansijsku podršku Evropske unije u iznosu od 3 miliona Eura.

Cilj projekta je da podrži reformu sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori ukljucujuci da osigura ispunjenje prava svakog djeteta da živi u porodičnom okruženju.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children