Media centre

Media centre - Introduction

Stories and videos 2017

Stories and videos 2016

Stories and videos 2015

Stories and videos 2014

Stories and videos 2013

Stories and videos 2012

UNICEF press releases 2011

UNICEF press releases 2010

UNICEF press releases 2009

UNICEF Press Releases 2007/2008

Real Lives (2009-2013)

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Promotional material for prevention and response to pandemic flu in Montenegro

Pregnancy and Early Childhood Development communication package

"It's about ability" booklets for children and teachers

Govorimo o mogućnostima - knjižice za djecu i nastavnike

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Socijalni i zdravstveni radnici obučeni za prevenciju napuštanja novorođenčadi u Crnoj Gori

© UNICEF/ Montenegro/ 2012/ M.Krivaćević
Socijalni i zdravstveni radnici u toku radionice

MILOČER, 12 – 17 mart, 2012. – Prvi put u Crnoj Gori oko 100 zdravstvenih i socijalnih radnika obučeni su za pružanje podrške porodicama kako bi se spriječilo napuštanje beba.

Cilj obuke je da se osnaže kapaciteti zdravstvenih i socijalnih radnika za pružanje adekvatne podrške roditeljima u riziku od napuštanja ili predaje novorođenčadi na staranje državi uključujući u porodilištima.

‘’Cilj ove radionice i poruka koju ću ponijeti odavde je da djeca ne treba da se odvajaju od majki. Majke u riziku moramo da obrazujemo da bi zadržale bebu bez obzira na problem sa kojima se suočavaju. Majke koje su u riziku da napuste svoje dijete treba da znaju da nisu same i da imaju podršku u bolnici ali i u okviru centara za socijalni rad,’’ rekla je učesnica radionice, medicinska sestra Milena Matović.

Podrška ženama kroz socijalni i zdravstveni sistem, još od pred-porođajne edukacije a onda i kroz porodilišta, igraju ključnu ulogu za uspješno vezivanje majki sa njihovim bebama i razvoj njihovih roditeljskih vještina.

Deinstitucionalizacija zahtijeva među-sektorski pristup i jaku saradnju između sektora socijalnog staranja, zdravstva i obrazovanja.

UNICEF-ova konsultantica Prof. dr. Viktorija Cucić kaže da je od izuzetne važnosti to što je radionica okupila radnike iz socijalnog i zdravstvenog sektora koji su mogli da podijele iskustva i razumijevanje da moraju raditi zajedno kako bi spriječili odvajanje djece od porodica.

‘’Porodica nema alternativu. Mjesto djeteta je u porodici, a svakoj porodici je potrebna neka vrsta pomoći. Živimo u zemljama koje imaju brojne probleme i država treba da stavi djecu na prvo mjesto kada je u pitanju distribucija sredstava,’’rekla je Dr. Cucić.

Rano djetinstvo je najvažnija razvojna faza u životu. Institucionalizacija novorođenčadi je veoma zabrinjavajuća zbog svojih štetnih efekata koje ima na zdravlje i razvoj djeteta – za svaka tri mjeseca provedena u instituciji, oni gube jedan mjesec razvoja. Ishodi uključuju i loše fizičkozdravlje, teške zaostatke u razvoju, smetnje u razvoju i potencijalno nepovratna psihološka oštećenja.

© UNICEF/ Montenegro/ 2012/ M.Krivaćević
UNICEF-ova kooridnatorka u programu dječje zaštite Ida Ferdinandi, savjetnica u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Svetlana Sovilj, pomoćnica ministra zdravlja Prim. Dr. Jadranka Lakićević i šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Bendžamin Perks

Šef predstavništva UNICEF-a BendžaminPerks pozdravio je zalaganje Vlade Crne Gore u prevenciji smještanja djece do tri godine u institucije.

‘‘Nedavno je Ministar rada i socijalnog staranja predstavio glavne promjene u nacrtu novog Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, koji sadrži stavku da djeca ispod tri godine starosti ne treba smještati u institucije. Ovo je pozitivno prepoznavanje potreba i korak naprijed ka prevenciji napuštanja beba i ja se nadam da će ovaj predlog ostati u tekstu konačne verzije Zakona,’’ naglasio je šef predstavništva UNICEF-a Bendžamin Perks.

Radionica je podsjetila učesnike da je osnovno pravo svakog djeteta da se o njemu staraju roditelji, kadgod je to moguće. Porodice kojima je potrebna pomoć oko podizanja djece treba tu pomoć i da dobiju. Za dijete koje ne može podizati sopstvena porodica, potrebno je tražiti adekvatan alternativni porodični smještaj. Institucionalizacija treba da bude poslednja opcija i samo privremena mjera dok se ne stvore uslovi za povratak djeteta u porodični ambijent.

Radionice za zdravstvene i socijalne radnike dio su projekta “Reforma sistema socijalne i dječje zaštite: unapređenje socijalne inkluzije”, kojeg implementira Vlada Crne Gore, Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Ministarstvo zdravlja, uz stručnu podršku UNICEF-a i UNDP-a i finansijsku podršku Evropske unije u iznosu od 3 miliona Eura.

Cilj projekta je da podrži reformu sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori ukljucujuci da osigura ispunjenje prava svakog djeteta da živi u porodičnom okruženju.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children