Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Predstavljanje Nacrta Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti

© UNICEF Montenegro 2012
Sef operativnog sektora pri Delegaciji Evropske Unije u Crnoj Gori Nikola Bertolini, ministar rada i socijalnog staranja Dr. Suad Numanovic i sef predstavnistva UNICEF-a Bendzamin Perks

PODGORICA, 15. februar, 2012 god. – Djeca su najvredniji resurs koji jedna zemlja ima, te stvaranje uslova da ona do kraja ispune svoje potencijale najbolja je investicija u budućnost zemlje.

UNICEF Crna Gora podržava Vladu u rješavanju ključnih izazova vezanih za promociju i zaštitu dječjih prava. Novi Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti, koji je odraz reforme sistema socijalne i dječje zaštite, od najveće je važnosti za unapređenje dječjih i ljudskih prava u Crnoj Gori.

Prvi okrugli sto o Nacrtu zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti održan je u Podgorici. Ministar rada i socijalnog staranja, dr Suad Numanović, kazao je da Nacrt zakona treba da doprinese zaštiti najugroženijih grupa i stvori institucionalni okvir i kapacitete za dalje implementiranje procesa reforme.

Među najvažnijim novinama u Nacrtu zakona, Ministar Numanović istakao je da djeca ispod tri godine starosti ne mogu biti smještena u institucije. “Dijete će se smještati u instituciju samo ako se iscrpe sve ostale mogućnosti, kao što su podrška porodici i hraniteljstvo”, naveo je on.

U uvodnom govoru, šef sektora za implementaciju projekata pri Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, g. Nikola Bertolini, pozdravio je Vladine napore u reformi sistema socijalne i dječje zaštite, ali je ukazao na brojna pitanja koja mogu ugroziti implementaciju Zakona u njegovoj sadašnjoj formi.

„Nacrt zakona ne omogućava razvoj hraniteljstva. Nema odredbe o reformi centara za socijalni rad. Osnivanje Zavoda za socijalno staranje je uklonjeno iz Nacrta. Nema odredbe koja svoj djeci garantuje pristup socijalnoj pomoći, bez obzira na državljanstvo”.

Za zemlju koja teži da postane

lanica Evropske unije, zaključio je g. Bertolini, “ne smijemo zaboraviti da je socijalna inkluzija stub Ustava Evropske unije”.

© UNICEF Montenegro 2012
Ucesnici prvog okruglog stola odrzanog na temu nacrta novog zakona o socijalnoj i djecjoj zastiti.

Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, g. Bendžamin Perks, rekao je da Nacrt zakona treba da omogući reformu centara za socijalni rad kao i pružanje usluga po mjeri djeteta, naročito hraniteljstva, kojeg treba regulisati na način koji promoviše njegov razvoj i ohrabruje potencijalne hraniteljske porodice.

“Svi smo svjesni negativnih uticaja finansijske krize na cijelo crnogorsko stanovništvo, ali ne smijemo dozvoliti da najranjivije grupe plate najveću cijenu. Kao što samo siromaštvo nikad ne treba biti razlog za smještanje djece u institucije, tako ni finansijska kriza ne treba da ometa Vladine napore da pruži svoj djeci porodično okruženje”, rekao je g. Perks.

U toku jednomjesečne javne rasprave o novom Nacrtu zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, još dva okrugla stola će se organizovati u južnoj i sjevernoj regiji Crne Gore.

Izrada Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti podržava se kroz projekat “Reforma sistema socijalne i dječje zaštite: unapređenje socijalne inkluzije”, kojeg sprovodi Vlada Crne Gore – Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Ministarsvo prosvjete i sporta -- uz tehničku podršku UNICEF-a i UNDP-ja i finansijsku podršku Evropske unije.

Cilj projekta je poboljšanje statusa najosjetljivijih grupa u Crnoj Gori, uključujući djecu, kao i osiguranje njihovog aktivnog učešća u društvu.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children