Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Uvodjenje nacionalne baze podataka za djecu koja su u sistemu socijalne zaštite

© UNICEF/ 2011
Ucesnici seminara u Bijelom Polju

PODGORICA, BIJELO POLJE, PRŽNO, 13 – 15 decembar 2011 – Crna Gora vrijedno radi na usklađivanju sistema dječje zaštite sa međunarodnim standardima i na zajedničkom jačanju sektora zdravstva, obrazovanja, pravosuđa i socijalne zaštite, kako bi obezbijedila da svako dijete bude zaštićeno od zlostavljanja, zanemarivanja i eksploatacije.

Svi savremeni sistemi dječje zaštite zahtijevaju postojanje sveobuhvatne baze podataka na nacionalnom nivou, koja obezbjeđuje vitalne informacije o situaciji i pozadini sve djece koja su u dodiru sa sistemom socijalne zaštite. Zaštita dječjih prava centralna je komponenta aktuelnih crnogorskih reformi u kontekstu evropskih integracija i u januaru 2012. elektronska baza podataka za djecu koja su u kontaktu sa sistemom socijalne zaštite biće operativna na nacionalnom i lokalnom nivou. 

Centri za socijalni rad u Crnoj Gori moći će da prate vitalne podatke o svojim korisnicima na individualnom i zbirnom nivou, na precizniji i sveobuhvatniji način nego do sada.

“Baza podataka će pružiti tačne i pouzdane podatke o karakteristikama i potrebama djece koja su u sistemu socijalne i dječje zaštite na lokalnom i nacionalnom nivou, tj. djeci iz siromašnih porodica, žrtvama nasilja, djeci u sukobu sa zakonom itd. Ovi se podaci kasnije mogu koristiti u prepoznavanju i reagovanju na nađene praznine u pružanju usluga, što će djeci olakšati pristup uslugama, uključujući i onim preventivnim,” rekla je gđa Ana Zec Programska koordinatorka UNICEF-a.

U cilju predstavljanja elektronske baze podataka službenicima centara za socijalni rad, organizovana su tri konsultativna regionalna seminara u Podgorici, Bijelom Polju i Pržnu.

© UNICEF/ 2011
UNICEFov konsultant Ljubomir Pejakovic, direktor centra za socijalni rad u Tivtu Goran Kusevija, UNICEFova kosultantica Mrsulja Zaric

Direktorica Centra za socijalni rad u Bijelom polju, gđa Zlata Lukač, izjavila je da će baza ubrzati procedure za ostvarivanje dječjih prava.

“Kad nam zatrebaju određene informacije o djetetu kojem pružamo usluge, biće jednostavno i brzo doći do njih. Baza prikuplja podatke o socijalnom, ekonomskom, porodičnom, obrazovnom i zdravstvenom statusu djeteta, kao i one o mjerama preduzetim od strane centara ili drugih relevantnih institucija sa ciljem poboljšanja statusa djeteta. Zahvaljujući zbirnim podacima o svoj djeci kojom se bavi naš centar, statistički izvještaji će omogućiti zaposlenima da planiraju neophodne usluge na lokalnom nivou što je efikasnije moguće,” rekla je gđa Lukač.

Podaci će biti prikupljeni na lokalnom nivou kroz direktan rad sa porodicama, a zatim automatski proslijeđeni Ministarstvu rada i socijalnog staranja. Ministarstvo će na ovaj način dobiti širok spektar indikatora neophodnih za detaljnu analizu sektora dječje zaštite, čime će se olakšati kreiranje socijalnih politika. Situacija svakog djeteta ili ciljne grupe moći će se pratiti jednim klikom na mišu.

“Adekvatne politike i budžeti se ne mogu kreirati bez podataka. Moramo imati kompletan uvid kako bismo mogli pružiti podršku djeci da, na primjer, ostanu u krugu svojih porodica,” rekao je gospodin Ljubomir Pejaković, UNICEF-ov konsultant.

Izrada baze podataka za dječju zaštitu dio je projekta „Reforma sistema socijalne i dječje zaštite: unapređenje socijalne inkluzije”, koji sprovodi Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Ministarstvo prosvjete i sporta, uz podršku UNICEF-a i UNDP-a, a finansira Evropska unija u iznosu od 3 miliona eura.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children