Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Prezentacija rezultata kampanje o inkluziji djece sa smetnjama u razvoju “Govorimo o mogućnostima”

PODGORICA,14. decembar, 2011. godine – Premijer Crne Gore Igor Lukšić  i šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Bendžamin Perks govoriće u srijedu, 14. decembra u 11.00 časova, na predstavljanju rezultata kampanje „Govorimo o mogućnostima“ u Crnogorskom narodnom pozorištu u Podgorici.

Tom prilikom biće promovisana pjesma “Govorimo o mogućnostima” UNICEF-ovog Ambasadora dobre volje Ramba Amadeusa. Učenice Osnovne baletske škole “Vasa Pavić” zajedno sa svojim vršnjacima iz Zavoda za školovanje i rehabilitaciju invalidne djece i omladine uz pjesmu „Govorimo o mougćnostima“  izvešće koreografiju koju je osmislila baletski pedagog Viktorija Strugar. Hor Zavoda za školovanje i rehabilitaciju djece sa poremećajima sluha i govora izvešće stihove pjesme “Govorimo o mogućnostima” na znakovnom jeziku.

Pored toga, u pozorištu će biti postavljena izložba fotografija istaknutih mladih sportista sa smetnjama u razvoju Specijalne Olimpijade i Paraolimpijade Crne Gore. Autor izložbe fotografija je Duško Miljanić, a cilj je da se javnost upozna sa potencijalom i dosadašnjim uspjesima mladih crnogorskih sportista sa smetnjama u razvoju. Posjetioci izložbe će takođe imati priliku da se upoznaju sa sportistima.

“Na ovom događaju, djeca Crne Gore koja žive sa smetnjama u razvoju opet će pokazati svoje sposobnosti i potencijal. Zahvaljujući odluci Crnogorskog narodnog pozorišta da se pridruži kampanji „Govorimo o mogućnostima“, djeca sa smetnjama u razvoju će po prvi put plesati i pjevati u jednoj od najznačajnijih kulturnih institucija Crne Gore.” kaže Bendžamin Perks, šef predstavništvaUNICEF-a za Crnu Goru.

Prošlog mjeseca, uz podršku UNICEF-a, Ipsos Strategic Marketing sproveo je istraživanje o uticaju kampanje na uzorku od 1,000 građana iz svih krajeva Crne Gore. Nakon upoređivanja sa ključnim nalazima istraživanja sprovedenog neposredno prije početka kampanje u avgustu 2010. godine, rezultati prošlomjesečne ankete pokazali su da je ostvaren značajan napredak na polju stvaranja inkluzivnog sistema vrijednosti u zemlji kao rezultat kampanje „Govorimo o mogućnostima“. Na primjer:

• Svaki drugi građanin (54%) kaže da je iz kampanje naučio nešto novo o djeci sa smetnjama u razvoju
• Procenat građana koji smatraju da su djeca sa smetnjama u razvoju jednako vrijedni članovi društva povećao se za 18% (sa 74% na 92%) od avgusta 2010. godine
• 23% građana kaže da su pod uticajem kampanje promijenili svoje ponašanje prema djeci sa smetnjama u razvoju u pozitivnom pravcu.

Cilj kampanje “Govorimo o mogućnostima” je promovisanje učešća djece sa smetnjama u razvoju u životu društva kroz stimulisanje promjena u stavovima i ponašanju građana prema njima. Kampanja je počela 1. septembra 2010. godine. Vlada Crne Gore, UNICEF, Delegacija EU, Savjet Evrope, sistem UN-a, OEBS, ambasade, Udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju, Centar za prava djeteta i druge organizacije iz civilnog sektora koje promovišu prava djeteta, svi štampani i elektronski mediji, privatni sektor, djeca sa i bez smetnji u razvoju i roditelji iz cijele zemlje priključili su se širokoj koaliciji od preko 100 partnera koja podržava kampanju “Govorimo o mogućnostima”. “Kampanja će se nastaviti u 2012. godini kako bi se i dalje pružala podrška izgradnji pravičnog društva u Crnoj Gori, u kojem sva djeca imaju mogućnost da dostignu svoj puni potencijal.” zaključuje Bendžamin Perks, šef predstavaništva UNICEF-a za Crnu Goru.

Za dodatne informacije, molimo da kontaktirate: Jelenu Perović, službenicu za komunikacije, UNICEF Crna Gora; tel: +382 20 224 277 Ext. 3; fax: +382 20 224 278; mob. tel: +382 69 225 315; email: jperovic@unicef.org; Website: www.unicef.org/montenegro; Facebook strana: http://www.facebook.com/pages/Unicef-Montenegro/105018479557274

 

 
Search:

 Email this article

unite for children