Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Kampanja ‘ Govorimo o mogućnostima' dovela do pozitivnih promjena za djecu sa smetnjama u razvoju

© UNICEF Montenegro/ 2011
Premijer Igor Lukšić sa djecom sa i bez smetnji u razvoju

PODGORICA, 14. decembar, 2011. - Premijer Crne Gore Igor Lukšić  i šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Bendžamin Perks predstavili su rezultate  kampanje „Govorimo o mogućnostima“  koja promoviše inkluziju djece sa smetnjama u razvoju u društvo.

Kampanja čiji je cilj da inkluziji daje ljudsko lice-lice djeteta počela je u septembru 2010 godine kada su je predstavili i najavili Premijer Crne Gore, UNICEF i Delegacija Evropeske Unije.

"Kroz kampanju govorimo o mogućnostima, sinergijom društva i roditelja stvaramo djeci sa smetnjama u razvoju široku društvenu porodicu," reako je premijer Crne Gore Igor Lukšić u prepunoj dvorani Crnogorskog narodnog pozorišta u Podgorici gdje su predstavljeni rezultati poslednjeg istraživanja javnog mnjenja o kampanji. "Rezultati i kontinuitet kampanje čine me lično veoma srećnim, prije svega što djeci sa smetnjama u razvoju svakog dana stvaramo nove mogućnosti za njihovu punu inkluziju u naše društvo."

Učešće djece i partnerstvo sa više od 100 domaćih i medjunarodnih organizacija uticalo je na prevazilaženje prepreka i promjenu svijesti. Istraživanje o znanju stavovima i ponašanju koje je sprovedeno u novembru 2011. godine sagledalo je uticaj kampanje. Rezultati istraživanja sprovedenih na nacionalno reprezentativnom uzorku od hiljadu domaćinstava, pokazalo je da:

  • Više od tri četvrtine gradjana je zapazilo kampanju.
  • Svaki drugi gradjanin naučio je nešto novo u vezi sa djecom sa smetnjama u razvoju zahvaljujući kampanji u 2011. Većina njih kaže da su naučili o dnevnim centrima za djecu sa smetnjama u razvoju i malim grupnim kućama za djecu.
  • Svaki četvrti gradjanin primjenio je stav prema djeci sa smetnjama u razvoju kao rezultat kampanje. Gradjani kažu da sve više primjećuju prominente članove društva medju djecom sa smetnjama u razvoju.
  • Svaki četvrti gradjanin promijenio je mišljenje o djeci sa smetnjama u razvoju u pozitivnom pravcu kao rezultat kampanje u 2011. Gradjani priznaju da sada mnogo lakše komuniciraju sa djecom i osobama sa smetnjama u razvoju.
  • Procenat građana koji smatraju da su djeca sa smetnjama u razvoju jednako vrijedni članovi društva povećao se za skoro 20% od početka kampanje u septembru prošle godine.
  • Konstantan je porast broja gradjana koji bi prihvatili da djeca sa i bez smetnji u razvoju žive u istom gradu ili ulici, idu u isti razred, igraju se zajedno ili budu najbolji prijatelji.
© UNICEF Montenegro/ 2011
Učenice baletske škole sa vršnjacima iz Zavoda za školovanje i rehabilitaciju invalidne djece i omladine uz pjesmu Govorimo o mougćnostima izvode koreografiju dok ih hor Zavoda za školovanje djece sa poremećajima sluha i govora prati na znakovnom jeziku

Kao razlog promjene svijesti, veliki broj ljudi naveo je činjenicu da su se djeca sa smetnjama u razvoju tokom trajanja kampanje predstavljala kao aktivni članovi društva: kao mladi zagovornici inkluzije, sportisti, muzičari, plesači, prijatelji, učenici, ćerke, sinovi, braća i sestre.

To je bilo očigledno i na prezentaciji rezultata. Nevena Kovacevic, 17-o godisnja učenica Instituta za obrazovanje i rehabilitaciju djece sa smetnjama u razvoju bila je voditeljka specijalnog dogadjaja u Crnogorskom narodnom pozorištu. Ona je u ime sve djece Crne Gore pozdravila goste.

"Ovo je prvi put da vodim neki izuzetan dogadjaj poput ovog. Odštampala sam tekst na Brajevom pismu za slučaj da zaboravim šta treba da kažem. Medjutim sve je odlično prošlo, to je izvanredan osjećaj." rekla je Nevena nakon dogadjaja.

Šef predstavništva UNICEF-a Bendžamin Perks naglasio je važnost uvezivanja kampanje sa reformom sistema dječje zaštite, inkluzivnim obrazovanjem i aktivnostima opština i civilni sector. Perks je naveo primjer opštine Pljevlja gdje je uvećan broj inkluzivnih odjeljenja, otvoren  dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osnaženo  djelovanje centara za socijalni rad usmjereno ka podršci porodicama.

"To može biti izuzetno sredstvo za promjenu situacije u kojoj se nalaze djeca sa smetnjama u razvoju u našem društvu," rekao je Perks. "Tokom ciklusa kampanje Govorimo o mogućnostima uočavamo znatno povećanje, broj roditelja koji želi da uključi svoju djecu u inkluzivno obrazovanje uvećao se devet puta od 2010 u odnosu na prethodne godine."

Pjesma Govorimo o mogućnostima čiji je autor UNICEF-ov nacionalni Ambasador Rambo Amadeus, premijerno je predstavljena na dogadjaju. Učenice Osnovne baletske škole zajedno sa svojim vršnjacima iz Zavoda za školovanje i rehabilitaciju invalidne djece i omladine uz pjesmu Govorimo o mogućnostima izveli su koreografiju dok je hor Zavoda za školovanje i rehabilitaciju djece sa poremećajima sluha i govora istovremeno izvodio stihove pjesme “Govorimo o mogućnostima” na znakovnom jeziku.

Gosti su takodje imali priliku da vide izložbu fotografija istaknutih mladih sportista sa smetnjama u razvoju Specijalne Olimpijade i Paraolimpijade Crne Gore i razgovaraju sa sportistima.

Kampanja se nastavlja u 2012 uporedo sa refromom sistema dječje zaštite i reformom sektora obrazovanja, tako da sva djeca imaju mogućnost da se razviju do svog punog potencijala u  crnogorskom drustvu jednakom za sve.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children