Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Obuka za zaposlene u dnevnom centru u Pljevljima za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju u novom okruženju

© UNICEF/ Montenegro/ 2011/ M.Krivacevic
S desna na lijevo: Ana Vukovic, asistent na UNICEF-ovom programu djecje zaštite, Filip Vuković, gradonačelnik Pljevalja i Svetlana Dujović, direktorica dnevnog centra u Pljevljima

Pljevlja, 23. septembar, 2011. godine – Transformacija crnogorskog sistema dječje zaštite tako da djeca sa smetnjama u razvoju borave u toplom i njegujućem okruženju umjesto u institucijama zahtijeva do-edukaciju ključnih profesionalaca koji pružaju podršku djeci i njihovim porodicama. 
Ministarstvo rada i socijalnog staranja, uz podršku UNICEF-a i Evropske unije, omogućilo je obuku svih zaposlenih u Dnevnom centru u Pljevljima za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju u okruženju dnevnog centra.
Sesije su obuhvatile razne teme, uključujući razumijevanje samih smetnji, vrijednosti i principe dnevnih centara, specifičnosti dnevnih centara u Crnoj Gori, etički kod, i saradnja sa roditeljima.
‘’Obuka koja se realizuje u Pljevljima za nas zaposlene u Dnevnom centru Pljevlja svakako je značajna osnova za naš budući rad. Jedan od trenera na seminaru je psiholog - što je inače moja profesija. Sva znanja, smjernice i iskustva sa ovog seminara primjeniću i trudiću se da primjenim na što bolji način u mom radu sa djecom u Dnevnom centru,’’ kaže Azra Hamzić, psihološkinja u dnevnom centru.
‘‘Obuka stručnjaka za rad u Dnevnom centru nam je jako važna i značajna zato što će naši stručnjaci steći nova znanja koja će upotrijebiti za izradu individualnih planova i programa za svako dijete fokusirajući se na očuvane sposobnosti svakog djeteta i trudeći se u budućnosti da im pružimo pažnju i ljubav i da se oni osjećaju srećno i zadovoljno u Dnevnom centru,‘’ kaže Svetlana Dujović, direktorica dnevnog centra.

© UNICEF/ Montenegro/ 2011/ M.Krivacevic
Učesnici obuke za zaposlene dnevnog centra u Pljevljima uče o radu sa djecom sa smetnjama u razvoju

Član 23 Ujedinjenih nacija o pravima djeteta garantuje djeci sa smetnjama u razvoju pravo na posebnu njegu, obrazovanje i obuku kako bi im se omogućio pristojan i dostojanstven život i najveći stepen samostalnosti i integracije u društvo.
‘’Jako sam srećna i zadovoljna što se otvorio Dnevni centar jer moje dijete i ne samo moje nego sva djeca sa težim intelektualnim smetnjama biće smještena i družiće se sa svojim vršnjacima. Ono što mi je veoma važno je da će moj sin steći radne navike, iako je sa težim intelektualnim smetnjama, ipak može i zna da negdje treba da ide, da ima neku obavezu, da mu se prosto u zivotu stvori neki ritam i da postane član društva kao i svi ostali koji nemaju neke smetnje,’’ kaže Sehada Osmankadić, jedan od roditelja čije će dijete boraviti u dnevnom centru u Pljevljima.
Trenutno, djeca sa smetnjama iz opština Bijelo Polje, Nikšić, Herceg Novi i Pljevlja uživaju u dobrobiti dnevnih centara i zahvaljujući reformi sistema dječje zaštite u Crnoj Gori, djeca iz ostalih opština će uskoro takođe imati iste mogućnosti.
‘’Najbolje okruženje za dijete je ono u sklupu porodice, gdje ono uživa u toplom ambijentu, punom pažnje i podrške i djeca sa smetnjama u razvoju ne treba da budu izuzetak. Dnevni centri su odlična alternativa institucijama jer pružaju obrazovnu podršku i terapiju djeci tokom dana, dok ona popodne odlaze kućama i provode vrijeme sa svojim porodicama, gdje i pripadaju,’’ ističe Bendžamin Perks, šef kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori.
Podrška otvaranju Dnevnog centra u Pljevljima obezbijeđena je kroz IPA 2010 projekat “Reforma sistema socijalne i dječje zaštite: unapređenje socijalne inkluzije”, kojeg sprovodi Vlada Crne Gore: Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Ministarstvo prosvjete i sporta, uz tehničku podršku UNICEF-a i UNDP-ja i finansijsku podršku Evropske unije.


 

 

 
Search:

 Email this article

unite for children