Media centre

Media centre - Introduction

Stories and videos 2017

Stories and videos 2016

Stories and videos 2015

Stories and videos 2014

Stories and videos 2013

Stories and videos 2012

UNICEF press releases 2011

UNICEF press releases 2010

UNICEF press releases 2009

UNICEF Press Releases 2007/2008

Real Lives (2009-2013)

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Promotional material for prevention and response to pandemic flu in Montenegro

Pregnancy and Early Childhood Development communication package

"It's about ability" booklets for children and teachers

Govorimo o mogućnostima - knjižice za djecu i nastavnike

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Obuka za zaposlene u dnevnom centru u Pljevljima za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju u novom okruženju

© UNICEF/ Montenegro/ 2011/ M.Krivacevic
S desna na lijevo: Ana Vukovic, asistent na UNICEF-ovom programu djecje zaštite, Filip Vuković, gradonačelnik Pljevalja i Svetlana Dujović, direktorica dnevnog centra u Pljevljima

Pljevlja, 23. septembar, 2011. godine – Transformacija crnogorskog sistema dječje zaštite tako da djeca sa smetnjama u razvoju borave u toplom i njegujućem okruženju umjesto u institucijama zahtijeva do-edukaciju ključnih profesionalaca koji pružaju podršku djeci i njihovim porodicama. 
Ministarstvo rada i socijalnog staranja, uz podršku UNICEF-a i Evropske unije, omogućilo je obuku svih zaposlenih u Dnevnom centru u Pljevljima za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju u okruženju dnevnog centra.
Sesije su obuhvatile razne teme, uključujući razumijevanje samih smetnji, vrijednosti i principe dnevnih centara, specifičnosti dnevnih centara u Crnoj Gori, etički kod, i saradnja sa roditeljima.
‘’Obuka koja se realizuje u Pljevljima za nas zaposlene u Dnevnom centru Pljevlja svakako je značajna osnova za naš budući rad. Jedan od trenera na seminaru je psiholog - što je inače moja profesija. Sva znanja, smjernice i iskustva sa ovog seminara primjeniću i trudiću se da primjenim na što bolji način u mom radu sa djecom u Dnevnom centru,’’ kaže Azra Hamzić, psihološkinja u dnevnom centru.
‘‘Obuka stručnjaka za rad u Dnevnom centru nam je jako važna i značajna zato što će naši stručnjaci steći nova znanja koja će upotrijebiti za izradu individualnih planova i programa za svako dijete fokusirajući se na očuvane sposobnosti svakog djeteta i trudeći se u budućnosti da im pružimo pažnju i ljubav i da se oni osjećaju srećno i zadovoljno u Dnevnom centru,‘’ kaže Svetlana Dujović, direktorica dnevnog centra.

© UNICEF/ Montenegro/ 2011/ M.Krivacevic
Učesnici obuke za zaposlene dnevnog centra u Pljevljima uče o radu sa djecom sa smetnjama u razvoju

Član 23 Ujedinjenih nacija o pravima djeteta garantuje djeci sa smetnjama u razvoju pravo na posebnu njegu, obrazovanje i obuku kako bi im se omogućio pristojan i dostojanstven život i najveći stepen samostalnosti i integracije u društvo.
‘’Jako sam srećna i zadovoljna što se otvorio Dnevni centar jer moje dijete i ne samo moje nego sva djeca sa težim intelektualnim smetnjama biće smještena i družiće se sa svojim vršnjacima. Ono što mi je veoma važno je da će moj sin steći radne navike, iako je sa težim intelektualnim smetnjama, ipak može i zna da negdje treba da ide, da ima neku obavezu, da mu se prosto u zivotu stvori neki ritam i da postane član društva kao i svi ostali koji nemaju neke smetnje,’’ kaže Sehada Osmankadić, jedan od roditelja čije će dijete boraviti u dnevnom centru u Pljevljima.
Trenutno, djeca sa smetnjama iz opština Bijelo Polje, Nikšić, Herceg Novi i Pljevlja uživaju u dobrobiti dnevnih centara i zahvaljujući reformi sistema dječje zaštite u Crnoj Gori, djeca iz ostalih opština će uskoro takođe imati iste mogućnosti.
‘’Najbolje okruženje za dijete je ono u sklupu porodice, gdje ono uživa u toplom ambijentu, punom pažnje i podrške i djeca sa smetnjama u razvoju ne treba da budu izuzetak. Dnevni centri su odlična alternativa institucijama jer pružaju obrazovnu podršku i terapiju djeci tokom dana, dok ona popodne odlaze kućama i provode vrijeme sa svojim porodicama, gdje i pripadaju,’’ ističe Bendžamin Perks, šef kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori.
Podrška otvaranju Dnevnog centra u Pljevljima obezbijeđena je kroz IPA 2010 projekat “Reforma sistema socijalne i dječje zaštite: unapređenje socijalne inkluzije”, kojeg sprovodi Vlada Crne Gore: Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Ministarstvo prosvjete i sporta, uz tehničku podršku UNICEF-a i UNDP-ja i finansijsku podršku Evropske unije.


 

 

 
Search:

 Email this article

unite for children