Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Obuka o porodičnom savjetovanju

© UNICEF/ Montenegro/ 2011/ M.Krivacevic
Učesnici obuke o porodičnom savjetovanju

BEČIĆI, Crna Gora, 23. septembar 2011 – Održati porodicu na okupu i osigurati da djeca imaju bezbjedno i toplo okruženje  ključni je aspekt reforme sistema socijalne zaštite u Crnoj Gori. Usluge porodičnog savjetovanja od suštinske su važnosti za prevenciju napuštanja djece i relativno su nove u Crnoj Gori. Zahvaljujući obukama koje su pružili eksperti iz porodičnog savjetovanja, a koje je organizovalo Ministarstvo rada i socijalnog staranja, UNICEF i Evropska unija, ugrožene porodice će imati mogućnost da prime profesionalnu podršku i pomoć u većini centara za socijalni rad u zemlji.
Devetnaest profesionalaca, uglavnom iz centara za socijalni rad, učestvovali su u trećem dijelu “Obuke o porodičnom savjetovanju”, održanom u hotelu “Queen of Montenegro” u Bečićima, od 22. do 24. septembra.
Obuku vode dva međunarodno priznata eksperta iz oblasti porodičnog savjetovanja, dr Zorka Lopičić, doktorka medicine iz psihoterapije i dr Nevena Čalovska Hercog, doktorka medicine iz kliničke psihijatrije.
''Ova obuka je koncipirana da traje jednu školsku godinu, gdje se grupa sastaje u velikom formatu sa svojim predavačima 4 puta po 3 dana i ima jedan završni skup koji istovremeno predstavlja integraciju i reviziju onoga sto je naučeno. Obuka je ciljana na to da se prošire znanja i da se razviju vještine rada sa klijentima, kao i da se uspostavi bolja mreža stručnjaka u zajednici, kako bi oni bili efikasniji u razmeni, u sticanju informacija,’’ kazala je Dr Nevena Čalovska Hercog.
Učesnici su puni entuzijazma zbog prilike da postanu porodični savjetnici i primijene u praksi znanje stečeno tokom obuke.

© UNICEF/ Montenegro/ 2011/ M.Krivacevic
Senana Bahovic, psihološkinja u centru za socijalni rad Podgorica

‘’Ova obuka, koja ima za cilj profesionalno osposobljavanje za savetodavni rad, bice od velike koristi u mom budućem radu, kako za moju instituciju, tako i za mene. Zapravo Crna Gora nema Savetovaliste za brak i porodicu i nema dečijeg psihijatra. Zato će nam ova obuka, dok se osposobe kapaciteti, puno pomoći u rešavanju jako teških i komplikovanih pitanja gdje su deca na neki način ugrožena, jer moja institucija prvenstveno se bavi decom - zaštitom prava i najboljeg interesa dece,’’ kazala je Senana Bahović, psihološkinja u centru za socijalni rad Podgorica.
‘’Pa, vrlo praktično, zbog toga što ovako eminentni stručnjaci koji su pomogli u usavršavanju i ovoj obuci, zaista su nam pružili praktična znanja, prije svega, i imamo - da kažem - potpuno jasne koncepte na koji način pristupiti posredovanju u porodicnim sporovima i dati svoj puni doprinos organizaciji i funkcionalnosti jedne porodice u našem crnogorskom društvu,” istakao je Slavko Milić, službenik Uprave policije.
Nakon četvrtog, poslednjeg dijela obuke, koji će biti predviđen za novembar, održaće se završni ispit. Kandidati koji polože ispit primiće sertifikate i očekuje se da će dobiti licence za pružanje usluga porodičnog savjetovanja.
‘’Sve porodice su različite i zato je od suštinske važnosti da se obezbijedi dobra, kvalitetna obuka o porodičnom savjetovanju za socijalne radnike, što im omogućava da odgovore na različite situacije i potrebe porodica. Ovakva fleksibilnost u pristupu je neophodna da bi socijalni radnici bili u mogućnosti da spriječe rastavljanje porodice i napuštanje djece,’’ naglasio je Bendžamin Perks, šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru objašnjavajući benefite obuke službenika crnogorskih centara za socijalni rad.
Jačanje kapaciteta službenika centara za socijalni rad da pružaju podršku ugroženim porodicama jedan je od glavnih ciljeva IPA 2010 Projekta “Reforma sistema socijalne i dječje zaštite: Unapređenje socijalne inkluzije”, koju sprovodi Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Ministarstvo prosvjete i sporta, u saradnji sa UNICEF-om i UNDP-jem, a uz finansijsku podršku Evropske unije u iznosu od 3 miliona eura.


 

 

 
Search:

 Email this article

unite for children