Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Ljetnji kamp za djecu sa i bez smetnji u razvoju organizovan na Cetinju

© UNICEF/ Montenegro/ 2011/ M.Krivacevic
Djeca čitaju Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom tokom jedne od radionica

CETINJE 24. august, 2011. – U okviru kampanje “Govorimo o mogućnostima”, 36 djece sa i bez smetnji u razvoju iz Kolašina, Nikšića, Žabljaka, Podgorice i Cetinja učili su o svojim pravima i odgovornostima tokom petodnevne ljetnje škole koju su na Cetinju organizovali UNICEF i Centar za prava djeteta.
Radi se o drugoj ljetnjoj školi koja je ove godine organizovana u okviru kampanje “Govorimo o mogućnostima” sa ciljem osnaživanja mladih sa i bez smetnji u razvoju da postanu aktivni zagovornici inkluzije.

Program koordinatorka UNICEF-a, Ana Zec
“Mladi zagovornici inkluzije su pokrenuli kampanju “Govorimo o mogućnostima” i nastavili da upravljaju njome. Kroz ove ljetnje skole i aktivno učesće djece sa smetnjama u razvoju, kampanja teži da od mladih ljudi napravi šampione inkluzivnog i pravičnog društva u Crnoj Gori.”

Glasovi djece i mladih sa smetnjama u razvoju redovno se čuju kroz kampanju “Govorimo o mogućnostima”. Ova kampanja prikazuje djecu Crne Gore koja imaju smetnje u razvoju kao aktivne članove društva – prijatelje, učenike, muzičare, sportiste, autore filmova, članove djačkih parlamenata, braću i sestre, ćerke i sinove.

Direktorica Centra za prava djeteta Cica Perovic
 “Centar za prava djeteta, uz podrsku UNICEF-a, radi sa djačkim parlamentima i djecom sa i bez smetnji u razvoju širom Crne Gore. Kroz naše radionice, pružamo djeci znanje o njihovim pravima i odgovornostima i jačamo njihove komunikacione vještine da bi kroz društvenu participaciju doprinijeli razvoju Crne Gore.”

© UNICEF/ Montenegro/ 2011/ M.Krivacevic
Učesnici ljetnjeg kampa na Cetinju

Tokom petodnevne ljetnje škole na Cetinju, djeca nijesu samo učila o svojim pravima i odgovornostima, već su stekla nove prijatelje, posjetila mjesta na kojima nikada do sada nijesu bila i naučila mnoge zanimljivosti iz istorije Crne Gore u brojnim cetinjskim muzejima koji su otvorili svoja vrata djeci i mladima sa smetnjama u razvoju.

Andrijana Jelić
“Prvi put sam u muzeju kralja Nikole, ovdje je baš lijepo i drago mi je što mogu da naučim puno toga o istoriji Crne Gore.”
Anja Mijušković
“Upoznali smo se sa dvije konvencije, to su Konvencija o pravima djeteta i Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom. Ovjde sam stekla mnoge prijatelje. Nadam se da ćemo druženje nastaviti i poslije ove ljetnje škole.”
Strahinja Martinović
“Prvi put sam na ljetnjoj školi. Upoznao sam puno djece sa smetnjama u razvoju i veoma su genijalni prijatelji. Drago mi je što sam se upoznao sa njima i nadam se da će se ovo druženje nastaviti i poslije ove ljetnje škole.”

U okviru kampanje “Govorimo o mogućnostima”, tokom jula, UNICEF i Centar za prava djeteta organizovali su prvu ljetnju školu za 25-oro djece sa i bez smetnji u razvoju iz različitih krajeva zemlje na Cetinju. Sada je novih 36 mladih imalo šansu da se igra, uči i uživa obilazeći znamenitosti stare kraljevske prijestonice Crne Gore, Cetinja.


 

 

 
Search:

 Email this article

unite for children