Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

U Kotoru organizovane umjetničke radionice za djecu sa i bez smetnji u razvoju

© UNICEF/ Montenegro/ 2011
Nikola Zekic oblikuje glinu

Kotorski festival pozorišta za djecu  pridružio se kampanji Govorimo o mogućnostima i po prvi put u zvanični dio programna uključio inkluzivnu predstavu

KOTOR, 2 - 10 Jul, 2011. – Dvadesetoro djece sa i bez smetnji u razvoju iz svih krajeva Crne Gore učestvovalo je u Kotoru na 19. festivalu pozorišta za djecu.
Tokom 10 dana koliko je trajao festival, za djecu su organizovane različite umjetničke radionice. Djeca su mogla da nauče puno toga o slikanju, fotografiji, cirkuskim vještinama i tehnikama i filmu. To je bila izvanredna prilika za djecu sa i bez smetnji u razvoju da pokažu svoju talente i otkriju nova interesovanja, ali i da steknu nove prijatelje i razmijene iskustva.
‘Naučila sam da se snimanje ne svodi samo na pritiskanje ‘record’ dugmeta. Tu se radi o ideji i detaljnom planiranju prije nego sto se pocne sa snimanjem. ZA to je potrebno strpljenje. Jako sam uživala u ovoj radionici,’’ rekla je bojana tokom filmske radionice.
‘Mislio sam da će mi biti dosadno na slikarskoj radionici, obzirom da ne mogu da slikam. Medjutim, profesor i njegovi asistenti dali su mi glinu i pokazali mi nekoliko vajarskih tehnika. Bilo je jako zabavno,’’ rekao je Nikola, dječak sa oštećenim vidom.

© UNICEF/ Montenegro/ 2011/ M.Krivacevic
Inkluzivna predstava ‘Kao da život ima početak i kraj’

Prvi put za 19 godina koliko postoji festival pozorišta za djecu u Kotoru u sklopu zvaničnog programa odigrana je inkluzivna predstava. Uz podršku kancelarije UNICEF-a, grupa ‘Per.Art’ iz Srbije izvela je predstavu ‘Kao da život ima početak i kraj’
Predstava je jedinstven primjer inkluzivne prakse u oblasti kulture i performansa savremene umjetnosti u regionu. Scenario predstave, scenografija i kostimi dizajnirale su osobe sa Daunovim sindromom koje su bile i glavni protagonisti predstave.
‘Pored visokog nivoa estetskih i umjetničkih standarda koji ova predstava pokazuje, najjači utisak na gledaoca ostavlja snažan osjećaj nježnosti nakon završetka predstave,’’ rekao je Petar Pejaković, predsjednik fondacije ‘Kotorski festival pozorišta za djecu’’ i direktor festivala.
Sledećeg dana, nastavljajući priču o inkluziji, u kotorskom Starom gradu održan je okrugli sto na temu ‘Djeca i mladi sa smetnjama u razvoju i umjetnost’ na kojem su učestvovala djeca, predstavnici institucija kulture kao i umjetnici iz cijelog regiona.
Učesnici su razgovarali o važnosti inkluzije i ulozi koju imaju institucije kulture. Svim umjetnicima u Crnoj Gori poslata je poruka da treba da počnu da prave projekte u koje će uključiti djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju.
Vršilac dužnosti šefa kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori, Ana Zec rekla je da je učešće u kulturnim aktivnostima od velikog značaja za djecu. Takve aktivnosti odlična su prilika za mnoštvo socijalnih interakcija, upoznavanje druge djece i razvijanje prijateljstava. Osim toga, učestvovanje u raznim umjetničkim projektima podstiče razvoj djece. Mnogobrojna istraživanja pokazala su da pravovremeno upoznavanje djece sa glumom i muzikom može da ubrza razvoj govora, pospješi talenat za matematiku i prirodne nauke, unaprijedi koordinaciju, poboljša vještine pamćenja i čitanja, a naročito kod djece sa smetnjama u razvoju.
‘’Želimo da u budućnosti redovno srijećemo djecu sa smetnjama u razvoju koja zajedno sa svojim vršnjacima učestvuju u pozorišnim predstavama, na raznim umjetničkim koncertima, izložbama slika i sličnim prilikama. Na taj način, kultura Crne Gore će se obogatiti, mijenjaće se percepcije djece sa smetnjama u razvoju, pa samim tim i ponašanja ljudi prema njima.‘’ rekla je Ana Zec.
Organizatori festivala u Kotoru rekli su da će uraditi sve što je u njihovoj moći kako bi nastavili sa promocijom inkluzije djece sa smetnjama u razvoju u kulturnom životu Crne Gore. Festival je bio odlična prilika da se počne razmišljati projektima koji se mogu realizovati u narednom periodu.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children