Media centre

Media centre - Introduction

Stories and videos 2017

Stories and videos 2016

Stories and videos 2015

Stories and videos 2014

Stories and videos 2013

Stories and videos 2012

UNICEF press releases 2011

UNICEF press releases 2010

UNICEF press releases 2009

UNICEF Press Releases 2007/2008

Real Lives (2009-2013)

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Promotional material for prevention and response to pandemic flu in Montenegro

Pregnancy and Early Childhood Development communication package

"It's about ability" booklets for children and teachers

Govorimo o mogućnostima - knjižice za djecu i nastavnike

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Djeca i odrasli iz Bara i Ulcinja govore o mogućnostima

© UNICEF Montenegro / 2011
Nola Skiner, šefica predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru

"Govorimo o mogućnostima" - Nastavak međugeneracijskog dijaloga

BAR, Crna Gora, Ponedjeljak 16 maj 2011 - Nakon dijaloga, održanog u Bijelom Polju u martu, i Opština Bar je bila domaćin međugeneracijskog dijaloga o inkluziji djece sa smetnjama u razvoju u društvo. Događaj su organizovali UNICEF i Centar za prava djeteta, u okviru šire kampanje za društvenu mobilizaciju i podizanje svijesti – Govorimo o mogućnostima, koja je počela u septembru 2010. Kampanja je pokrenuta kao odgovor na rezultate istraživanja, provedenog među građanima Crne Gore, a koje je pokazalo da oko 42% građana ima neke diskriminatorne stavove prema djeci sa smetnjama u razvoju.

“Mijenjanje stavova je dug,  kontinuiran proces, koji se odvija paralelno sa usvajanjem i primjenom politika i prakse. A kako bi nastupila stvarna promjena, u te procese treba biti uključeno što više aktera. Ovaj međugeneracijski dijalog je idealna prilika da se sretnu oni koji imaju prava i oni koji donose odluke. Zbog toga je neophodno da danas imamo otvorena srca i umove, jer samo zajedno možemo mijenjati stvarnost na bolje.”, rekla je Nola Skiner, Šefica kancelarije UNICEF-a za Crnu Goru.

Međugeneracijski dijalog je okupio tridesetak djece iz osnovnih škola Ulcinja i Bara, sa i bez smetnji u razvoju, opštinske službenike, zvaničnike ministarstava obrazovanja, zdravstva i rada i socijalne zaštite, kao i predstavnike nevladinih organizacija, pružaoce usluga, roditeljska udruženja i medije.

© UNICEF Montenegro / 2011
Prikazivanje One Minute Juniors filmova koje su ranije napravila djeca sa smetnjama u razvoju na medjugeneracijskom dijalogu u Baru

Učesnici su pogledali kratke filmove, koje su snimila djeca sa smetnjama u razvoju, što je iniciralo diskusiju o temama, kao što su diskriminacija, inkluzija, prijateljstvo, te djeca i mediji. Jedna od mladih aktivistkinja kampanje, Ksenija Brajović, moderirala je dijalog i vodila računa o tome da svako dobije priliku da govori.

Tako je Dimitrije iz Bara pitao opštinske predstavnike da li planiraju prilagoditi nove sportske terene djeci sa smetnjama u razvoju. Blerta iz Ulcinja je pitala kada će dnevni centar, koji postoji u Ulcinju, biti ozvaničen kao javna institucija. Irfan i Maja su htjeli znati vise o Lokalnim akcionim planovima i kako se oni odnose na djecu sa smetnjama u razvoju.

Opštinski službenici i predstavnici ministarstava su rekli kako su svjesni ovih pitanja i kako ona utiču na djecu i porodice. Na mnoga od njih nastoji se odgovoriti kroz različite planove koji su u administrativnoj proceduri.

Djeca su takođe predstavila inicijative kako da poboljšaju inkluziju djece sa smetnjama u razvoju u lokalne zajednice. Ove ostvarive i održive intervencije, poput uređenja dijela parka kao igrališta, dostupnog djeci sa smetnjama, ili organizovanje radionica i skupova u školama, na kojima bi se družila djeca sa i bez smetnji u razvoju, naišle su na odobravanje predstavnika vlasti, te su se obavezali da će pomoći u njihovoj realizaciji.

Kako je zaključila gospođa Jadranka Lakićević, Zamjenica Ministra Zdravlja, odrasli Crne Gore su tokom ovog skupa imali priliku mnogo toga da nauče od djece. Zbog toga se i dijalog, koji je započeo u Bijelom Polju, a nastavljen u Baru, treba proširiti cijelom Crnom Gorom.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children