Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Medjugeneracijski dijalog o inkluziji u Baru

Kampanja “Govorimo o mogucnostima” nastavlja se u 2011: djeca razgovaraju o inkluziji u Baru sa predstavnicima Vlade, opstina i institucija

BAR, 16. maj 2011. – U okviru kampanje “Govorimo o mogucnostima”, u ponedjeljak, 16. maja, u hotelu “Princess” u Baru, od 11.30 do 13.45 sati, djeca sa i bez smetnji u razvoju razgovarace o inkluziji sa predstavnicima Vlade, opstina i raznih institucija za djecu iz Bara i Ulcinja, kao i sa seficom predstavnistva UNICEF-a za Crnu Goru Nolom Skiner.

Nakon dvodnevne radionice Centra za prava djeteta, organizovane uz podrsku UNICEF-a, djeca iz Bara i Ulcinja ce razmijeniti ideje, slusati i razgovarati o inkluziji sa predstavnicima Vlade CG, opstina, centara za socijalni rad, vrtica, osnovnih skola, savjeta i udruzenja roditelja, kao i sa predstavnicima lokalnih medija.

Istrazivanje UNICEF-a o znanju, stavovima i ponasanju gradjana Crne Gore prema djeci sa smetnjama u razvoju iz 2010. pokazalo je da znacajan broj odraslih ne zeli da djeca sa smetnjama u razvoju idu u istu skolu sa ostalom ili postanu njihovi najbolji prijatelji.

Nasuprot tome, djeca govore o iskrenom prijateljstvu, lijepo provedenom vremenu u skoli i na ekskurzijama, kao i o tome da uopšte nijesu zanemarena u inkluzivnom obrazovanju. Djeca i mladi govore o želji za jednakim tretmanom prema svoj djeci.

Iz tog razloga, medjugeneracijski dijalozi ce tokom 2011. stvoriti mogucnosti za odrasle da cuju i razmisle o iskustvima djece i da zajedno sa njima preduzmu konkretne akcije koje ce promijeniti i otvoriti njihove lokalne zajednice za svu djecu.

“Iskreni dijalog mijenja ucesnike — odrasle i djecu jednako, podstice promjene i produbljuje razumijevanje. Nas je cilj da medjugeneracijski dijalozi vode ka promjenama u ponasanju na lokalnom nivou. Svaki medjugeneracijski dijalog imace za rezultat konkretne akcije koje ce ucesnici preduzeti da bi stvorili vise mogucnosti  da se djeca sa i bez smetnji u razvoju u njihovoj lokalnoj zajednici sretnu, igraju, druze i uce zajedno.” kaze sefica predstavnistva UNICEF-a za Crnu Goru Nola Skiner.

Cilj kampanje “Govorimo o mogucnostima” je da promovise ukljucivanje djece sa smetnjama u razvoju u drustvo kroz podsticanje promjena u stavovima i ponasanju javnosti prema njima. Vlada Crne Gore, UNICEF, medjunarodna zajednica, Udruzenja roditelja djece sa smetnjama u razvoju, Centar za prava djeteta i druge NVO koje promovisu prava djeteta, svi stampani i elektronski mediji, privatni sektor, djeca sa i bez smetnji u razvoju i roditelji sirom Crne Gore pridruzili su se koaliciji od preko stotinu partnera koja podrzava kampanju “Govorimo o mogucnostima” od septembra 2010. Tokom 2011., medjugeneracijski dijalozi i niz razlicitih dogadjaja sirom zemlje organizovace se u okviru kampanje “Govorimo o mogucnostima” kako bi se nastavilo sa stvaranjem mogucnosti za gradjane da sretnu djecu sa smetnjama u razvoju, uvide njihov potencijal, hrabrost, snagu i ljubav i otvore svoja srca, domove i lokalne zajednice za ovu djecu.

Za dodatne informacije kontaktirati:

Jelenu Perović, savjetnicu za komunikacije, UNICEF Crna Gora
Tel: +382 20 224 277 Ext. 3; fax: +382 20 224 278
Mobilni: +382 69 225 315
Email: jperovic@unicef.org  
Sajt: www.unicef.org/montenegro
Fejsbuk stranica: http://www.facebook.com/pages/Unicef-Montenegro/105018479557274

_______________________________

Govorimo o mogucnostima

Međugeneracijski dijalog o inkluziji u Baru

Hotel “ Princess “, Bar, 16. maj  2011.

Dnevni red  

11:30 - 11:45   Pozdravno obraćanje voditelja skupa (predstavnice Centra za prava djeteta i jednog djeteta)

11:45 – 13:30  Dijalog izmedju djece i zvanica
 
13:30 – 13:45  Zaključci i preporuke međugeneracijskog dijaloga

 
 
 
 


 

 

 
Search:

 Email this article

unite for children