Media centre

Media centre - Introduction

Stories and videos 2017

Stories and videos 2016

Stories and videos 2015

Stories and videos 2014

Stories and videos 2013

Stories and videos 2012

UNICEF press releases 2011

UNICEF press releases 2010

UNICEF press releases 2009

UNICEF Press Releases 2007/2008

Real Lives (2009-2013)

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Promotional material for prevention and response to pandemic flu in Montenegro

Pregnancy and Early Childhood Development communication package

"It's about ability" booklets for children and teachers

Govorimo o mogućnostima - knjižice za djecu i nastavnike

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Šansa za maloljetnike u sukobu sa zakonom

Primjenom vaspitnih naloga poput poravnanja između maloljetnog počinioca krivičnog djela i žrtve uz pomoć tehnike posredovanja pruža se sansa maloljetnicima u sukobu sa zakonom da se reintegrišu u društvo

PODGORICA, 21. mart, 2011. - Duško Marković, potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i spoljnu politiku i ministar pravde, Nola Skiner, šefica predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru, Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore i Veselin Vučković, zamjenik Vrhovnog državnog tužioca će u ponedjeljak, 21. marta u 10.00 sati, otvoriti diskusiju o implementaciji projekta “Promocija primjene vaspitnog naloga posredovanja za maloljetnike u sukobu sa zakonom” u Zelenom salonu Hotela “Crna Gora” u Podgorici.

Centar za posredovanje i Ministarstvo pravde Crne Gore implementirali su četvoromjesecni projekat uz tehničku podršku UNICEF-a i finansijsku podršku zajedničkog fonda Ujedinjenih nacija. Projekat se realizovao u Podgorici, Nikšiću, Baru i Bijelom Polju. Kao rezultat, u svakoj od ovih opština, institut posredovanja je počeo da se primjenjuje na slučajeve u kojima učestvuju maloljetnici u sukobu sa zakonom.

Posredovanje daje priliku tužiocima da uz podršku obučenih stručnjaka sprovedu postupak mirenja izmedju prestupnika i oštećenog. Posredovanje, odnosno medijacija se moze primijeniti na sva krivična dijela za koje je zakonom predvidjena kazna do 5 godina zatvora.

Kroz primjenu posredovanja, djeca se preusmjeravaju iz redovnog pravosudnog sistema na primjenu alternativnih vidova rješavanja sporova. Primjena vaspitnih naloga poput posredovanja moze smanjiti rizik od recidivizma. Štavise, rehabilitacija i resocijalizacija djeteta se pospješuju, dok se sudovi rasterećuju i izbjegavaju se dugački sudski postupci.

Istraživanja pokazuju da klasični sudski postupak i zatvaranje djece u institucije u većini slučajeva ne sprečava maloljetnike da ponovo počine krivično djelo.

Medjunarodni standardi nalažu državama da u slučajevima maloljetničkog prestupništva, kad god je to moguće, primjenjuju posebne postupke i daju prednost alternativnim vidovima rješavanja sporova poput posredovanja-medijacije.

Trenutno u Crnoj Gori ima 55 posrednika koji su licencirani od strane Ministarstva pravde za sprovođenje postupka posredovanja između maloljetnog počinioca krivičnog djela i žrtve. Lista posrednika-medijatora u krivičnim predmetima za maloljetnike može se naći na sajtu Centra za medijaciju.

Kroz reformu sistema maloljetnickog pravosudja Vlada Crne Gore, uz podršku UNICEF-a i EU teži ka primjeni medjunaordnih standarda u ovoj oblasti.

Za dodatne informacije kontaktirati:

Jelenu Perović
Savjetnicu za komunikacije
UNICEF Crna Gora
Tel: +382 20 224 277 Ext. 3
Fax: +382 20 224 278
Mobilni: +382 69 225 315
Email: jperovic@unicef.org
Sajt: www.unicef.org/montenegro
Fejsbuk stranica: http://www.facebook.com/pages/Unicef-Montenegro/105018479557274

 

 
Search:

 Email this article

unite for children