Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Šansa za maloljetnike u sukobu sa zakonom

Primjenom vaspitnih naloga poput poravnanja između maloljetnog počinioca krivičnog djela i žrtve uz pomoć tehnike posredovanja pruža se sansa maloljetnicima u sukobu sa zakonom da se reintegrišu u društvo

PODGORICA, 21. mart, 2011. - Duško Marković, potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i spoljnu politiku i ministar pravde, Nola Skiner, šefica predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru, Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore i Veselin Vučković, zamjenik Vrhovnog državnog tužioca će u ponedjeljak, 21. marta u 10.00 sati, otvoriti diskusiju o implementaciji projekta “Promocija primjene vaspitnog naloga posredovanja za maloljetnike u sukobu sa zakonom” u Zelenom salonu Hotela “Crna Gora” u Podgorici.

Centar za posredovanje i Ministarstvo pravde Crne Gore implementirali su četvoromjesecni projekat uz tehničku podršku UNICEF-a i finansijsku podršku zajedničkog fonda Ujedinjenih nacija. Projekat se realizovao u Podgorici, Nikšiću, Baru i Bijelom Polju. Kao rezultat, u svakoj od ovih opština, institut posredovanja je počeo da se primjenjuje na slučajeve u kojima učestvuju maloljetnici u sukobu sa zakonom.

Posredovanje daje priliku tužiocima da uz podršku obučenih stručnjaka sprovedu postupak mirenja izmedju prestupnika i oštećenog. Posredovanje, odnosno medijacija se moze primijeniti na sva krivična dijela za koje je zakonom predvidjena kazna do 5 godina zatvora.

Kroz primjenu posredovanja, djeca se preusmjeravaju iz redovnog pravosudnog sistema na primjenu alternativnih vidova rješavanja sporova. Primjena vaspitnih naloga poput posredovanja moze smanjiti rizik od recidivizma. Štavise, rehabilitacija i resocijalizacija djeteta se pospješuju, dok se sudovi rasterećuju i izbjegavaju se dugački sudski postupci.

Istraživanja pokazuju da klasični sudski postupak i zatvaranje djece u institucije u većini slučajeva ne sprečava maloljetnike da ponovo počine krivično djelo.

Medjunarodni standardi nalažu državama da u slučajevima maloljetničkog prestupništva, kad god je to moguće, primjenjuju posebne postupke i daju prednost alternativnim vidovima rješavanja sporova poput posredovanja-medijacije.

Trenutno u Crnoj Gori ima 55 posrednika koji su licencirani od strane Ministarstva pravde za sprovođenje postupka posredovanja između maloljetnog počinioca krivičnog djela i žrtve. Lista posrednika-medijatora u krivičnim predmetima za maloljetnike može se naći na sajtu Centra za medijaciju.

Kroz reformu sistema maloljetnickog pravosudja Vlada Crne Gore, uz podršku UNICEF-a i EU teži ka primjeni medjunaordnih standarda u ovoj oblasti.

Za dodatne informacije kontaktirati:

Jelenu Perović
Savjetnicu za komunikacije
UNICEF Crna Gora
Tel: +382 20 224 277 Ext. 3
Fax: +382 20 224 278
Mobilni: +382 69 225 315
Email: jperovic@unicef.org
Sajt: www.unicef.org/montenegro
Fejsbuk stranica: http://www.facebook.com/pages/Unicef-Montenegro/105018479557274

 

 
Search:

 Email this article

unite for children