Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2018)

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

2011

Resources & documents published by UNICEF Montenegro in 2011


It's About Ability
An explanation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Govorimo o mogućnostima
Objašnjenje Konvencije o pravima osoba s invaliditetom


It's About Ability
Learning Guide on the Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Govorimo o mogućnostima
Vodič za učenje o Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom


Konceptualno-metodološki okvir za rad s djecom u sukobu sa zakonom


Sačuvaj dokument u PDF formatu

U okviru projekta „Sveobuhvatna reforma sistema maloljetničkog pravosuđa u Crnoj Gori“, koji je sproveo UNICEF – Kancelarija u Podgorici u partnerstvu s Vladom Crne Gore i uz finansijsku podršku Evropske unije, kao rezultat višemjesečnog boravka u Crnoj Gori i rada s djecom i vaspitnom službom Centra za djecu i mlade „Ljubović“, nastao je ovaj priručnik. Osnovna nit koja se prožima kroz cijeli priručnik jeste da je temelj postupanja prema djeci u sukobu sa zakonom „centriranost na dijete“. Ovaj princip je utemeljen na liberalno-humanističko naturalističkoj filozofiji. Princip da je u centru pažnje dijete, njegova prava, razvoj, odnosno dobrobit, razlikuje se od ustaljenog modela u kome je okosnica svega bio sam sistem. Fokus se pomjera od retributivnog ka restorativnom pravosuđu, čije su osnovne karakteristike: centriranost na dijete i njegova prava, fokusiranost na porodicu, integrisanost u lokalnu zajednicu, kontinuitet programa i mjera zaštite, diverzifikacija, decentralizacija, razvojnost, transparentnost, usmjerenost na ishode, koordinacija otvorenog sistema.

Činjenice koje život znače


Sačuvaj dokument u PDF formatu

Četvrto izdanje knjižice “Činjenice koje život znače”, čiji su izdavači UNICEF i još sedam agencija Ujedinjenih nacija. Knjižica “Činjenice koje život znače” zasnovana je na najnovijim naučnim saznanjima i istraživanjima u vezi sa trudnoćom, porodjajem, dojenjem i ishranom djece, bolestima, razvoju djece i roditeljstvu. Napisana je na jednostavnom i razumljivom jeziku, kako bi je svako mogao lako koristiti. Oko 15 miliona primjeraka prethodna tri izdanja “Činjenica koje zivot znače” kruže planetom na 215 jezika jos od 1989. godine, obezbjedjujući  porodicama i lokalnim zajednicama znanje koje spasava živote djece.

Facts for life

Download in PDF

Facts for Life, fourth edition of a handbook of essential information families and communities need to know to raise healthy children. Facts for Life contains the latest scientific knowledge and evidence-based answers to questions on pregnancy, childbirth, breastfeeding and nutrition, childhood illnesses, child development, parenting, protection, care and support of children. It is written in clear, easy-to-understand language, so that it can be effectively used by anyone. It is a co-publication of 8 UN agencies - UNICEF, WHO, UNESCO, UNFPA, UNDP, UNAIDS, WFP and the World Bank. Some15 million copies of previous three editions of Facts for life are in circulation worldwide in 215 languages empowering families and communities with life-saving knowledge about children since 1989.

Strategija ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja (2010-2015)

Strategija ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja predstavlja vodič za planiranje, razvijanje i implementaciju definisanih specifičnih ciljeva i akcionih planova, zastupanje i promociju ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja, kao i praćenje i evaluaciju kvaliteta realizovanih aktivnosti za djecu i njihove roditelje/staratelje.

Vodeće načelo Strategije je da za svu djecu u Crnoj Gori, od rođenja do polaska u osnovnu školu, budu obezbijeđene kvalitetne usluge za rani razvoj i učenje kako bi ostvarila svoj puni potencijal i postali aktivni i produktivni članovi društva.

Cilj Strategije je da se ispune svi uslovi kako bi se obezbijedile dostupne, visokokvalitetne, sveobuhvatne, kulturološki prilagođene, inkluzivne usluge svoj djeci u Crnoj Gori od rođenja do polaska u osnovnu školu, sa posebnim naglaskom na najosjetljiviju djecu.

Strategija je namijenjena:

 • svoj djeci u Crnoj Gori u cilju ostvarenja njihovih zagarantovanih prava;
 • roditeljima/starateljima u stvaranju uslova za odgovorno roditeljstvo, kroz pružanje kontinuirane podrške;
 • zaposlenima u predškolskim ustanovama, radi stvaranja stimulativnog okruženja za razvoj i obrazovanje djece;
 • zdravstvenim radnicima, radi pružanja uslova za zdrav život djece;
 • socijalnim radnicima, radi obezbjeđivanja pune socijalne sigurnosti i kvalitetnijeg života sve djece;
 • nosiocima izvršne vlasti, radi obezbjeđivanja okruženja za djecu po standardima i preporukama Evropske Unije;
 • svim građanima/građankama u cilju davanja punog doprinosa obezbje]ivanju jednakih prava, mogućnosti i kvalitetnijem životu sve djece, a time i opštem razvoju Crne Gore.

Sačuvaj dokument u PDF formatu

Strategy for early and preschool education (2010-2015)

The Strategy for Early and Preschool Education is a guide for planning, developing and implementing specific goals and action plans. It is an advocacy tool for the promotion of early learning and preschool education, and it also ensures the monitoring and evaluation of quality services for young children and their parents.
The guiding principle of the Strategy is to ensure that all children in Montenegro, from birth to 6 years of age when they start primary education, will have received quality services for early development and preschool education in order to achieve their full potential and to become active and productive members of society.
The aim of the Strategy is to ensure accessible, high quality, comprehensive, culturally appropriate and inclusive services for all children in Montenegro, from birth until they enrol in primary school, with a special emphasis on the most vulnerable children.

The Strategy was developed for:

 • All children in Montenegro to ensure the fulfilment of their rights;
 • Parents and primary caregivers to create the conditions for responsible parenting and to offer a continuum of support;
 • Personnel in preschool institutions in order to create a stimulating environment for children’s development and education;
 • Healthcare workers in order to create conditions for a healthy life for children;
 • Social workers to ensure full social security and a good quality of life for all children;
 • Policy makers to ensure the provision of essential preconditions and an enabling environment for children, in line with standards recommended by European Union;
 • All citizens to give their full commitment to ensuring equal rights and opportunities for a good quality of life for all children, and therefore, for optimal human development in Montenegro

Download in PDF

 

 
Search:

 Email this article

unite for children