Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Zatvaranje prve faze kampanje podizanja svijesti o inkluziji djece sa smetnjama u razvoju “Govorimo o mogucnostima”

PODGORICA, 20. decembar 2010. – Predsjednik Vlade Crne Gore Milo Djukanovic i sefica predstavnistva UNICEF-a za Crnu Goru Noala Skinner, zajedno sa djecom, predstavice rezultate tromjesecne kampanje “Govorimo o mogucnostima” u 10.30 sati u ponedjeljak, 20. decembra, u Gradskoj kafani hotela Crna Gora u Podgorici. Dogadjaj ce poceti sa djecom i mladima, koji ce govoriti o svojim shvatanjima inkluzivnog drustva i iskustvima tokom kampanje “Govorimo o mogucnostima”. Prisutni ce moci da vide film sa anketom gradjana o utiscima kampanje i kljucnim rezultatima istrazivanja o uticaju kampanje koje je sprovedeno pocetkom decembra na uzorku od 1,000 gradjana sirom Crne Gore. Prije samog dogadjaja u Hotelu “Crna Gora”, predsjednik Vlade Milo Djukanovic i Ministar rada i socijalnog staranja Suad Numanovic posjetice djecu u Komanskom mostu u 10.00 sati sa ciljem isticanja znacaja obezbjedjivanja porodicnog okruzenja i alternativnih usluga zasnovanih u lokalnoj zajednici za djecu sa smetnjama u razvoju koja se trenutno nalaze u institucijama.

Kampanja “Govorimo o mogucnostima” imala je za cilj promociju ukljucivanja djece sa smetnjama u razvoju u drustvo kroz stimulisanje promjena u stavovima i ponasanju javnosti prema njima. Kampanja je zasnovana na rezultatima istrazivanja o znanju, stavovima i ponasanjima javnosti prema ovoj djeci, koje je u avgustu sprovedeno na uzorku od 1,000 gradjana sirom zemlje. Ovo istrazivanje pokazalo je da postoji znacajna socijalna distanca prema djeci sa smetnjama u razvoju. Tokom tromjesecne kampanje, sirom zemlje, bilbordi koji prikazuju djecu sa smetnjama u razvoju kao aktivne članove društva – kao sportiste, prijatelje, muzičare, igrače, studente, ćerke, sinove, braću i sestre, prenosili su kljucne poruke – Gdje mnogi vide teskoce, mi vidimo mogucnosti; Gdje mnogi vide prepreke, mi vidimo prijateljstvo; Gdje mnogi vide slabost, mi vidimo hrabrost; Gdje mnogi vide teret, mi vidimo ljubav. Zahvaljujuci partnerstvu sa medijima, sve TV stanice emitovale su  spot kampanje koji prikazuje dijete sa smetnjama u razvoju u briznom porodicnom okruzenju, a stampani mediji objavljivali su novinske reklame sa kljucnim porukama kampanje. Osnovne skole sirom zemlje organizovale su sjednice djackih parlamenata o inkluziji na osnovu publikacija UNICEF-a za ucenike i nastavnike “Govorimo o mogucnostima”. U 8 od ukupno 21 opstine, odrzane se specijalne sjednice lokalnih parlamenata o izgradnji inkluzivnih lokalnih zajednica na kojima su ucestvovali i predstavnici lokalnih djackih parlamenata i udruzenja roditelja djece sa smetnjama u razvoju. Djeca sa smetnjama u razvoju napravila su  jednominutne filmove o inkluziji i oni su prikazivani na raznim TV stanicama, kao i na sjednicama lokalnih parlamenata kako bi njihove poruke dosle do sto veceg broja donosilaca odluka i gradjana. Vise od 30-oro djece iz djackih parlamenata skola iz sjevernih opstina Crne Gore ucestvovalo je u medjugeneracijskom dijalogu o inkluziji sa ambasadorima u Kolasinu. Vise od 150-oro djece sa i bez smetnji u razvoju igrali su kosarku u Sportskom centru “Moraca” u Podgorici u okviru kampanje. Ministar rada i socijalnog staranja Suad Numanovic, zajedno sa visokim zvanicnicima tog i Ministarstva prosvjete i nauke, imali su studijsku posjetu centrima za djecu sa smetnjama u razvoju i inkluzivnim skolama u Velikoj Britaniji. Vlada Crne Gore, UNICEF, Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, Savjet Evrope, sve UN organizacije u Crnoj Gori, OEBS, ambasade, udruzenja roditelja djece sa smetnjama u razvoju, Centar za prava djeteta i druge NVO koje promovisu prava djeteta, svi stampani i elektronski mediji, privatni sektor, djeca sa i bez smetnji u razvoju i roditelji sirom Crne Gore pridruzili su se koaliciji od preko stotinu partnera koja podrzava kampanju “Govorimo o mogucnostima”.

Kao rezultat, prema istrazivanju o uticaju kampanje koje je tokom prve nedjelje decembra sprovedeno na uzorku od hiljadu gradjana sirom zemlje, mnogi su poceli da mijenjaju nacin na koji misle i ponasaju se prema djeci sa smetnjama u razvoju. Kljucni rezultati istrazivanja o uticaju kampanje pokazuju da je:

• Prije kampanje, 40% gradjana bilo je misljenja da apsolutno sva djeca sa smetnjama u razvoju treba da budu u specijalnim institucijama, dok je nakon kampanje ovaj procenat upola manji tj. 21%.
• Prije kampanje, skoro dvije trecine gradjana (64%) smatralo je neprihvatljivim da dijete sa smetnjama u razvoju ide u isto odjeljenje sa njihovim, dok se nakon kampanje ovaj procenat smanjio na skoro polovinu gradjana (54%).
• Prije kampanje, tek svakom petom gradjaninu bilo je prihvatljivo da je dijete sa smetnjama u razvoju bude najbolji prijatelj njgovom djetetu, dok nakon kampanje, svaki treci gradjanin to smatra prihvatljivim.
• Vise od 70 % javnosti primijetilo je kampanju i ona im se generalno svidjela. Kampanja je stimulisala skoro 60% gradjana da ozbiljno razmisle o odnosu drustva prema djeci sa smetnjama u razvoju, dok je jedna trecina (32%) gradjana iz kampanje naucila nesto novo o ovoj djeci.
• Kljucne poruke kojih se gradjani najvise sjecaju su “Govorimo o mogucnostima”; “Gdje mnogi vide teret, mi vidimo ljubav”; “Gdje mnogi vide teskoce, mi vidimo mogucnosti”. Gradjani se takodje najvise sjecaju lica crnogorske djece sa smetnjama u razvoju koja su bila na bilbordima sirom zemlje tokom posljednja tri mjeseca.

“Zapoceli smo kampanju, ali je ona prerasla u pokret koji podrzava potpuno ukljucivanje djece sa smetnjama u razvoju u sve aspekte zivota Crne Gore – u porodice, skole, lokalne zajednice i srca gradjana. Ne mozemo i necemo se zaustaviti ovdje. “Govorimo o mogucnostima” ce se nastaviti i siriti dalje. Puno je posla pred nama, ali rezultati istrazivanja o uticaju kampanje pokazuju da smo odlicno poceli.” kazala je sefica predstavnistva UNICEF-a za Crnu Goru Noala Skinner.

Za dodatne informacije kontaktirati: Jelenu Perović, savjetnicu za komunikacije, UNICEF Crna Gora; tel: +382 20 224 277 Ext. 3; fax: +382 20 224 278; mobilni: +382 69 225 315; email: jperovic@unicef.org; sajt: www.unicef.org/montenegro; fejsbuk stranica: http://www.facebook.com/pages/Unicef-Montenegro/105018479557274

PROGRAM

Gradska kafana, Hotel Crna Gora, Podgorica

10:30     Djeca govore o inkluziji

Muzicki performans djece i mladih

10:45 “Govorimo o mogucnostima”- kratak film o rezultatima i uticaju kampanje

10.55 Govore:  Milo Djukanovic, predsjednik Vlade Crne Gore

Noala Skinner, sefica predstavnistva UNICEF-a za Crnu Goru

Koktel i zajednicke fotografije

 

 
Search:

 Email this article

unite for children