Media centre

Media centre - Introduction

Stories and videos 2017

Stories and videos 2016

Stories and videos 2015

Stories and videos 2014

Stories and videos 2013

Stories and videos 2012

UNICEF press releases 2011

UNICEF press releases 2010

UNICEF press releases 2009

UNICEF Press Releases 2007/2008

Real Lives (2009-2013)

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Promotional material for prevention and response to pandemic flu in Montenegro

Pregnancy and Early Childhood Development communication package

"It's about ability" booklets for children and teachers

Govorimo o mogućnostima - knjižice za djecu i nastavnike

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Zatvaranje prve faze kampanje podizanja svijesti o inkluziji djece sa smetnjama u razvoju “Govorimo o mogucnostima”

PODGORICA, 20. decembar 2010. – Predsjednik Vlade Crne Gore Milo Djukanovic i sefica predstavnistva UNICEF-a za Crnu Goru Noala Skinner, zajedno sa djecom, predstavice rezultate tromjesecne kampanje “Govorimo o mogucnostima” u 10.30 sati u ponedjeljak, 20. decembra, u Gradskoj kafani hotela Crna Gora u Podgorici. Dogadjaj ce poceti sa djecom i mladima, koji ce govoriti o svojim shvatanjima inkluzivnog drustva i iskustvima tokom kampanje “Govorimo o mogucnostima”. Prisutni ce moci da vide film sa anketom gradjana o utiscima kampanje i kljucnim rezultatima istrazivanja o uticaju kampanje koje je sprovedeno pocetkom decembra na uzorku od 1,000 gradjana sirom Crne Gore. Prije samog dogadjaja u Hotelu “Crna Gora”, predsjednik Vlade Milo Djukanovic i Ministar rada i socijalnog staranja Suad Numanovic posjetice djecu u Komanskom mostu u 10.00 sati sa ciljem isticanja znacaja obezbjedjivanja porodicnog okruzenja i alternativnih usluga zasnovanih u lokalnoj zajednici za djecu sa smetnjama u razvoju koja se trenutno nalaze u institucijama.

Kampanja “Govorimo o mogucnostima” imala je za cilj promociju ukljucivanja djece sa smetnjama u razvoju u drustvo kroz stimulisanje promjena u stavovima i ponasanju javnosti prema njima. Kampanja je zasnovana na rezultatima istrazivanja o znanju, stavovima i ponasanjima javnosti prema ovoj djeci, koje je u avgustu sprovedeno na uzorku od 1,000 gradjana sirom zemlje. Ovo istrazivanje pokazalo je da postoji znacajna socijalna distanca prema djeci sa smetnjama u razvoju. Tokom tromjesecne kampanje, sirom zemlje, bilbordi koji prikazuju djecu sa smetnjama u razvoju kao aktivne članove društva – kao sportiste, prijatelje, muzičare, igrače, studente, ćerke, sinove, braću i sestre, prenosili su kljucne poruke – Gdje mnogi vide teskoce, mi vidimo mogucnosti; Gdje mnogi vide prepreke, mi vidimo prijateljstvo; Gdje mnogi vide slabost, mi vidimo hrabrost; Gdje mnogi vide teret, mi vidimo ljubav. Zahvaljujuci partnerstvu sa medijima, sve TV stanice emitovale su  spot kampanje koji prikazuje dijete sa smetnjama u razvoju u briznom porodicnom okruzenju, a stampani mediji objavljivali su novinske reklame sa kljucnim porukama kampanje. Osnovne skole sirom zemlje organizovale su sjednice djackih parlamenata o inkluziji na osnovu publikacija UNICEF-a za ucenike i nastavnike “Govorimo o mogucnostima”. U 8 od ukupno 21 opstine, odrzane se specijalne sjednice lokalnih parlamenata o izgradnji inkluzivnih lokalnih zajednica na kojima su ucestvovali i predstavnici lokalnih djackih parlamenata i udruzenja roditelja djece sa smetnjama u razvoju. Djeca sa smetnjama u razvoju napravila su  jednominutne filmove o inkluziji i oni su prikazivani na raznim TV stanicama, kao i na sjednicama lokalnih parlamenata kako bi njihove poruke dosle do sto veceg broja donosilaca odluka i gradjana. Vise od 30-oro djece iz djackih parlamenata skola iz sjevernih opstina Crne Gore ucestvovalo je u medjugeneracijskom dijalogu o inkluziji sa ambasadorima u Kolasinu. Vise od 150-oro djece sa i bez smetnji u razvoju igrali su kosarku u Sportskom centru “Moraca” u Podgorici u okviru kampanje. Ministar rada i socijalnog staranja Suad Numanovic, zajedno sa visokim zvanicnicima tog i Ministarstva prosvjete i nauke, imali su studijsku posjetu centrima za djecu sa smetnjama u razvoju i inkluzivnim skolama u Velikoj Britaniji. Vlada Crne Gore, UNICEF, Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, Savjet Evrope, sve UN organizacije u Crnoj Gori, OEBS, ambasade, udruzenja roditelja djece sa smetnjama u razvoju, Centar za prava djeteta i druge NVO koje promovisu prava djeteta, svi stampani i elektronski mediji, privatni sektor, djeca sa i bez smetnji u razvoju i roditelji sirom Crne Gore pridruzili su se koaliciji od preko stotinu partnera koja podrzava kampanju “Govorimo o mogucnostima”.

Kao rezultat, prema istrazivanju o uticaju kampanje koje je tokom prve nedjelje decembra sprovedeno na uzorku od hiljadu gradjana sirom zemlje, mnogi su poceli da mijenjaju nacin na koji misle i ponasaju se prema djeci sa smetnjama u razvoju. Kljucni rezultati istrazivanja o uticaju kampanje pokazuju da je:

• Prije kampanje, 40% gradjana bilo je misljenja da apsolutno sva djeca sa smetnjama u razvoju treba da budu u specijalnim institucijama, dok je nakon kampanje ovaj procenat upola manji tj. 21%.
• Prije kampanje, skoro dvije trecine gradjana (64%) smatralo je neprihvatljivim da dijete sa smetnjama u razvoju ide u isto odjeljenje sa njihovim, dok se nakon kampanje ovaj procenat smanjio na skoro polovinu gradjana (54%).
• Prije kampanje, tek svakom petom gradjaninu bilo je prihvatljivo da je dijete sa smetnjama u razvoju bude najbolji prijatelj njgovom djetetu, dok nakon kampanje, svaki treci gradjanin to smatra prihvatljivim.
• Vise od 70 % javnosti primijetilo je kampanju i ona im se generalno svidjela. Kampanja je stimulisala skoro 60% gradjana da ozbiljno razmisle o odnosu drustva prema djeci sa smetnjama u razvoju, dok je jedna trecina (32%) gradjana iz kampanje naucila nesto novo o ovoj djeci.
• Kljucne poruke kojih se gradjani najvise sjecaju su “Govorimo o mogucnostima”; “Gdje mnogi vide teret, mi vidimo ljubav”; “Gdje mnogi vide teskoce, mi vidimo mogucnosti”. Gradjani se takodje najvise sjecaju lica crnogorske djece sa smetnjama u razvoju koja su bila na bilbordima sirom zemlje tokom posljednja tri mjeseca.

“Zapoceli smo kampanju, ali je ona prerasla u pokret koji podrzava potpuno ukljucivanje djece sa smetnjama u razvoju u sve aspekte zivota Crne Gore – u porodice, skole, lokalne zajednice i srca gradjana. Ne mozemo i necemo se zaustaviti ovdje. “Govorimo o mogucnostima” ce se nastaviti i siriti dalje. Puno je posla pred nama, ali rezultati istrazivanja o uticaju kampanje pokazuju da smo odlicno poceli.” kazala je sefica predstavnistva UNICEF-a za Crnu Goru Noala Skinner.

Za dodatne informacije kontaktirati: Jelenu Perović, savjetnicu za komunikacije, UNICEF Crna Gora; tel: +382 20 224 277 Ext. 3; fax: +382 20 224 278; mobilni: +382 69 225 315; email: jperovic@unicef.org; sajt: www.unicef.org/montenegro; fejsbuk stranica: http://www.facebook.com/pages/Unicef-Montenegro/105018479557274

PROGRAM

Gradska kafana, Hotel Crna Gora, Podgorica

10:30     Djeca govore o inkluziji

Muzicki performans djece i mladih

10:45 “Govorimo o mogucnostima”- kratak film o rezultatima i uticaju kampanje

10.55 Govore:  Milo Djukanovic, predsjednik Vlade Crne Gore

Noala Skinner, sefica predstavnistva UNICEF-a za Crnu Goru

Koktel i zajednicke fotografije

 

 
Search:

 Email this article

unite for children