Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

UNICEF i vlada Crne Gore diskutuju o klucnim rezultatima u promociji prava djece tokom 2010. godine

Godisnji sastanak o programu saradnje izmedju Vlade Crne Gore i UNICEF-a u vezi sa aktivnostima i rezultatima postignutim tokom 2010.

PODGORICA, 15. decembar 2010. –  Veselin Šuković, v.d. generalnog direktora za multilateralne odnose u Ministarstvu vanjskih  poslova i  Noala Skinner, šefica  predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru, predsjedavace godisnjim sastankom o programu saradnje izmedju Vlade Crne Gore i UNICEF-a u srijedu, 15. decembra, u konferencijskom sali u staroj zgradi Vlade (Jovana Tomasevica bb) od 9.30 do 13.30.

Vesna Vučurović, pomoćnica ministra prosvjete, Branka Lakočević, pomoćnica ministra pravde, Gorica Savović, pomoćnica ministra zdravlja, Sabahudin Delic, pomocnik ministra ljudskih i manjinskih prava, Svetlana Rajkovic, pomoćnica ministra za evropske integracije, Svetlana Sovilj, savjetnica pri Ministarstvu rada i socijalnog staranja,  Šućko Baković, zaštitnik ljudskih prava i sloboda i predstavnici relevantnih drzavnih institucija, nevladinog sektora i Ujedinjenih nacija prisustvovace sastanku i ucestvovati u diskusiji o kljucnim rezultatima u promociji djecjih prava postignutim tokom 2010. godine.

Sastanak ce poceti sa filmom od 30 minuta o najznacajnijim rezultatima postignutim kroz Program saradnje Vlade i UNICEF-a tokom 2010. Kao sto film prikazuje, 2010. bila je specijalna godina za Crnu Goru i njenu najugrozeniju djecu. Godina u kojoj su glasovi i lica djece sa smetnjama u razvoju bili u centru paznje. Godina kada su se mladi romski aktivisti angazovali da obrazuju svoje vrsnjake o zdravim stilovima zivota. Godina kada je napravljen napredak ka decentralizaciji i deinstitucionalizaciji sistema djecje i socijalne zastite. Godina u kojoj su razvijene strategije i politike od kljucnog znacaja za rani razvoj djece, maloljetnicko pravosudje, borbu protiv porodicnog nasilja i anti-trafiking. Godina kada je UN Komitet za prava djeteta prvi put objavio preporuke za dalji progres Crne Gore na putu obezbjedjivanja punog postovanja prava svakog djeteta. 2010.  bila je specijalna za one koji su danas djeca Crne Gore, a sjutra ce biti gradjani Evrope, kao i znacajna godina na putu izgradnje inkluzivnog drustva.

Kljucni rezultati postignuti tokom 2010. odnose se, izmedju ostalog, na pravljenje i distribuciju pola miliona letaka i 4 petnaestominutna filma o raznom razvoju djece kroz sva crnogorska porodilista, skole za trudnice i domove zdravlja. Prvi put roditelji u Crnoj Gori, kroz letke i filmove Ministarstva zdravlja i UNICEF-a, imaju jednostavan pristup pouzdanim informacijama o kljucnim pitanjima u vezi sa trudnocom, porodjadjem, dojenjem i ranim razvojem djece u okviru zdravstvenih institucija.

Tekst prvog Zakona o maloljetnickom pravosudju Crne Gore zavrsen je tokom 2010, a istovremeno su vise od 200 strucnjaka razlicitih profila –sudija, tuzilaca, policajaca, socijalnih radnika – iz razlicitih krajeva zemlje obuceni o pravima djeteta i medjunarodnim standardima maloljetnickog pravosudja.

Tri opstine – Kotor, Rozaje i Ulcinj – pocele su da razvijaju Lokalne akcione planove za djecu uz podrsku UNICEF-a tokom 2010.

UNICEF je sproveo niz istrazivanja tokom 2010. koji su se odnosili na reproduktivno zdravlje najugrozenijih adolescenata; stavove i znanje srednjoskolaca o EU i evropskim integracijama; stavove, znanje i ponasanje javnosti prema djeci sa smetnjama u razvoju.

Aktivno ucesce djece promovisano je kroz sirenje mreze skolskih parlamenata u zemlji. Predstavnici djackih parlamenata imali su priliku da u Skupstini postavljaju pitanja kljucnim donosiocima odluka povodom 21. godisnjice UN Konvencije o pravima djeteta. 

Tokom 2010, roditelji i strucnjaci koji rade sa djecom sa smetnjama u razvoju obuceni su da primijene terapiju intenzivne interakcije, sto je rezultiralo znacajnim poboljsanjima u komunikaciji i odnosima izmedju djece i odraslih. Uz podrsku UNICEF-a, clanovi komisija za usmjeravanje djece sa smetnjama u razvoju u redovan skolski sistem obuceni su u partnerstvu sa Ministarstvom prosvjete i nauke i Handicap International.  Konacno, Vlada CG i UNICEF, zajedno sa sirokom koalicijom partnera iz svih sektora drustva, sproveli su tromjesecnu kampanju “Govorimo o mogucnostima” sa ciljem promovisanja ukljucivanja djece sa smetnjama u razvoju u drustvo.

Za dodatne informacije kontaktirati:

Jelenu Perović
Savjetnicu za komunikacije
UNICEF Crna Gora
Tel: +382 20 224 277 Ext. 3
Fax: +382 20 224 278
Mobilni: +382 69 225 315
Email: jperovic@unicef.org
Sajt: www.unicef.org/montenegro
Fejsbuk stranica: http://www.facebook.com/pages/Unicef-Montenegro/105018479557274

 

 
Search:

 Email this article

unite for children