Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Govorimo o mogucnostima u skupstini opstine Podgorica

Prezentacije u lokalnim parlamentima sirom Crne Gore o dobrobitima inkluzivnog drustva u okviru kampanje “Govorimo o mogucnostima”, koju sprovode Vlada Crne Gore, UNICEF i Delegacija EU u saradnji sa Udruzenjima roditelja djece sa smetnjama u razvoju i mnogim drugim partnerima

PODGORICA 3. DECEMBAR 2010.  – U okviru kampanje “Govorimo o mogucnostima”, treceg decembra, na Medjunarodni dan osoba s invaliditetom, u 11.00 sati, Skupstina opstine Podgorica odrzace specijalnu sjednicu o inkluziji djece sa smetnjama u razvoju u Velikoj sali KIC-a “Budo Tomovic”.

Gradonacelnik Podgorice, gospodin Miomir Mugosa, ucestvovace na specijalnoj sjednici o inkluziji.

Sefica predstavnistva UNICEF-a za Crnu Goru,  Nola Skiner, govorice odbornicima o dobrobitima i najboljim nacinima da se na nivou opstine promovise inkluzija djece sa smetnjama u razvoju.

Predstavnici lokalnih djackih parlamenata i Udruzenja roditelja djece sa smetnjama u razvoju predstavice svoje ideje o najboljim akcijama koje bi doprinijele da glavni grad bude po mjeri sve djece koja u njemu zive.

Kampanja “Govorimo o mogucnostima” zasniva se na istrazivanju sprovedenom na uzorku od 1 000 gradjana sirom Crne Gore u avgustu 2010. Istrazivanje je pokazalo da postoji znacajna socijalna distanca prema djeci sa smetnjama u razvoju. Skoro dvije trecine gradjana smatraju neprihvatljivim da dijete sa smetnjama u razvoju ide u isto odjeljenje sa njihovim djetetom. Tek svakom petom gradjaninu ne bi smetalo da dijete sa smetnjama u razvoju bude najbolji prijatelj njegovog djeteta.

“Od kljucnog je znacaja da se izgradi i promovise inkluzivno okruzenje za svu djecu u Crnoj Gori. Djeca sa smetnjama u razvoju imaju jednaka prava kao ostala djeca da ucestvuju i uživaju u umjetnosti, sportu, igrama i drugim zabavnim aktivnostima. Dakle, skole, pozorišta, muzeji, igrališta, plaže i biblioteke treba da su dostupne svima bez uskraćivanja, uključujući djecu sa smetnjama u razvoju.“ smatra sefica predstavnistva UNICEF-a za Crnu Goru Nola Skiner i dodaje: „Obezbjeđivanje punog poštovanja prava djece sa smetnjama u razvoju na jednakoj osnovi kao i za drugu djecu odgovornost je ne samo Vlade, već svakog člana društva.“

UNICEF se obratio svim opstinama u Crnoj Gori sa prijedlogom da organizuju specijalnu sjednicu lokalnog parlamenta na temu inkluzije. Skupstine opstina Bijelog Polja, Andrijevice, Berana, Rozaja, Bara, Kotora i Tivta imali su sjednice o inkluziji do sada. Cilj ovih sjednica je da se poveca svijest najuticajnijih i najaktivnijih gradjana, odbornika Skupstina opstina, o znacaju stvaranja inkluzivnih zajednica od kojih korist ima cijelo drustvo.

Jedna o kljucnih poruka kampanje koja se nalazi na bilbordima sirom zemlje je: Govorimo o mogucnostima – pridruzite nam se! Specijalne sjednice lokalnih parlamenata o inkluziji imaju za cilj da pozovu crnogorske lidere da se pridruze kampanji i aktivno angazuju u transformaciji njihovih zajednica kako bi podrzale svu djecu da se razviju do punog potencijala.

“Mnogi uspješni ljudi, poznatih po svojim sposobnostima, mogli su biti zaboravljeni i „ostati pored puta” jer su imali neku vrstu smetnji - Čerčil, vjerovatno najpoznatiji govornik engleskog govornog područja, prevazišao je govornu manu; Ruzvelt je vladao Amerikom tokom četiri madata iz kolica; Betovenova muzika i dalje donosi radost milionima ljudi; a Hoking je jedan od najvažnih naučnika današnjice. Ako isključimo djecu sa smetnjama u razvoju, ko zna šta Crna Gora i svijet mogu propustiti?” zakljucuje sefica predstavnistva UNICEF-a za Crnu Goru Nola Skiner.

Ključne poruke kampanje – gdje mnogi vide teškoće, mi vidimo mogućnosti; gdje mnogi vide prepreke, mi vidimo prijateljstvo; gdje mnogi vide slabost, mi vidimo hrabrost; gdje mnogi vide teret, mi vidimo ljubav – nalaze se na bilbordima sirom zemlje sa ciljem da podstaknu gradjane Crne Gore da bez straha i predrasuda otvore svoja srca, domove i lokalne zajednice za djecu sa fizičkim i mentalnim smetnjama u razvoju.

Za dodatne informacije kontaktirati:

Jelenu Perović
Savjetnicu za komunikacije
UNICEF Crna Gora
Tel: +382 20 224 277 Ext. 3
Fax: +382 20 224 278
Mobilni: +382 69 225 315
Email: jperovic@unicef.org
Sajt: www.unicef.org/montenegro

 

 
Search:

 Email this article

unite for children