Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2018)

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Surveys

Surveys produced by UNICEF Montenegro

 • Istraživanje o znanju, stavovima i ponašanju roditelja djece od 3 do 6 godina koja nijesu upisana u vrtić, a žive u sjevernim opštinama – jul 2016. - Download Powerpoint
 • Attitudes towards inclusion of children with disabilities in Montenegro 2010-2016 - Download Powerpoint
 • Knowledge, attitudes and practices survey conducted among the parents of children aged 3-6 who do not attend preschools and live in the north of Montenegro in April 2016 - Download Powerpoint
 • Istraživanje o znanju, stavovima i ponašanju roditelja djece od 3 do 6 godina koja nijesu upisana u vrtić, a žive u sjevernim opštinama – april 2016. - Download Powerpoint
 • Assessment of the safety and quality of hospital care for mothers and newborn babies in Montenegro in 3 maternities (National Clinical Centre in Podgorica, General Hospital of Berane, General Hospital of Nikšić) by the WHO Collaborating Centre in Maternal and Child Health in Trieste, Italy – January 2016 - Download as PDF

 • Procjena bezbjednosti i kvaliteta bolničke njege majki i novorođenčadi u Crnoj Gori u 3 porodilišta (Klinički centar u Podgorici, Opšta bolnica Berane, opšta bolnica Nikšić) od strane Saradničkog centra Svjetske zdravstvene organizacije za zdravlje majke i djeteta iz Trsta u Italiji - januar 2016. - Download as PDF

 • Survey on the impact of the campaign on knowledge about and attitudes towards preschool education - October 2015 - Download as Powerpoint

 • Istraživanje Javnog mnjenja o efektima kampanje na informisanost I stavove prema predškolskom obrazovanju - October 2015 - Download as Powerpoint
 • Knowledge, attitudes and practices survey conducted among the parents of children aged 3-6 who do not attend preschools and live in the north of Montenegro in December 2014 - Download as Powerpoint

 • Istraživanje o znanju, stavovima i ponašanju roditelja djece od 3 do 6 godina koja nijesu upisana u vrtić, a žive u sjevernim opštinama – decembar 2014. - Download as Powerpoint

 • Analysis of media exposure of children in the Children’s Home “Mladost”, Bijela during December 2013 - January 2014 - Download as PDF

 • Analiza medijske eksponiranosti djece u Djecjem domu “Mladost” u Bijeloj tokom decembra 2013. i januara 2014 - Download as PDF
 • Istraživanje višestrukih pokazatelja u Crnoj Gori i romskim naseljima u Crnoj Gori 2013 - Download as PDF

 • 2013 Montenegro Multiple Indicator Cluster Survey and 2013 Roma Settlements in Montenegro Multiple Indicator Cluster Survey (September 2014) - Download as PDF
 • 2013 Montenegro Multiple Indicator Cluster Survey - Key findings (June 2014) - Download as PDF
 • Istraživanje višestrukih pokazatelja u Crnoj Gori 2013 - Ključni nalazi (jun 2014) - Download as PDF
 • 2013 Montenegro Multiple Indicator Cluster Survey - Infographics (June 2014) - Download as PDF
 • Istraživanje višestrukih pokazatelja u Crnoj Gori 2013 - Ključni nalazi - Infografika (jun 2014) - Download as PDF
 • 2013 Montenegro Roma settlements Multiple Indicator Cluster Survey - Key findings (June 2014) - Download as PDF
 • Istraživanje višestrukih pokazatelja u romskim naseljima u Crnoj Gori 2013 - Ključni nalazi (jun 2014) - Download as PDF
 • KAP Survey on children and climate change (November 2011) - Download as PDF 
 • Istraživanje o djeci i klimatskim promjenama (novembar 2011) - Download as PDF

 

 

 
Search:

 Email this article

unite for children