Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Djeca razgovaraju o inkluziji sa Rambom Amadeusom, UNICEF-ovim ambasadorom dobre volje

“Govorimo o mogucnostima” – kampanja podizanja svijesti o inkluziji djece sa smetnjama u razvoju koju sprovode Vlada Crne Gore,UNICEF, Delegacija EU u Crnoj Gori, Udruzenja roditelja djece sa smetnjama u razvoju i mnogi drugi partneri

TIVAT, 4. novembar, 2010. – U okviru kampanje “Govorimo o mogucnostima”, UNICEF-ov Ambasador dobre volje Rambo Amadeus, zajedno sa pomocnicom ministra prosvjete i nauke Vesnom Vucurovic, ucestvovace u jednosatnoj sjednici djackog parlamenta o inkluziji djece sa smetnjama u razvoju koja se, 4. novembra u 11.30, organizuje na osnovu UNICEF-ovih publikacija “Govorimo o mogucnostima” u Osnovnoj skoli “Drago Milovic” u Tivtu.

U okviru kampanje “Govorimo o mogucnostima”, UNICEF je izdao dvije publikacije:  “Govorimo o mogucnostima. Objasnjenje Konvencije o pravima osoba s invaliditetom” i “Govorimo o mogucnostima. Vodic za ucenje o Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom”. Uz pomoc velikog broja crteza i na jeziku razumljivom djeci, ove publikacije objasnjavaju sta je to UN Konvencija o pravima osoba s invaliditetom i zbog cega je nastala. Pored sizea Konvencije, djeca u publikacijama mogu naci sugestije za konkretne akcije koje mogu da preduzmu kako bi pomogla djeci sa smetnjama u razvoju da ostvare svoja prava. Publikacije “Govorimo o mogucnostima” imaju za cilj da podrze podizanje svijesti o znacaju inkluzivnog drustva od prvih godina osnovnoskolskog obrazovanja, kao i da osnaze djecu i mlade da aktivno zastupaju inkluziju. Publikacije Govorimo o mogucnostima” podijeljene su po svim crnogorskim osnovnim skolama i institucijama za djecu kao podrska nastavnom osoblju i strucnjacima da zajedno sa djecom preduzmu konkretne akcije kako bi njihove skole i lokalne zajednice postale u potpunosti inkluzivne.

„Zelim da pozovem sve osnovne skole u Crnoj Gori da aktivno učestvuju u kampanji „Govorimo o mogucnostima“ i organizuju diskusije o inkluziji na sjednicama djackih parlamenata i casovima odjeljenske zajednice po uzoru na diskusiju  koju cetvrtog novembra organizujemo u Osnovnoj skoli „Drago Milovic“ u Tivtu.“ kazala je pomocnica ministra prosvjete i nauke Vesna Vucurovic.

„Nase istrazivanje pokazuje da mnogi gradjani Crne Gore nijesu infrmisani o pravima djece sa smetnjama u razvoju. Vjerujemo da je ucenje o tome od prvih godina zivota najbolji nacin da se podrzi dugorocna inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori.“ kazala je sefica predstavnistva UNICEF-a Crne Gore Noala Skinner.

Prema istrazivanju o stavovima i ponasanju, koje je uz podrsku UNICEF-a sprovedeno na uzorku od 1,000 gradjana u Crnoj Gori tokom avgusta 2010, tek nešto više od svakog desetog građanina saopštava da zna mnogo o djeci sa smetnjama u razvoju, dok se ostali raspodjeljuju na jednak broj onih koji saopštavaju da ne znaju ništa ili vrlo malo (44%) i onih koji kazu da znaju ponešto (43%). Osobe koje znaju mnogo o ovoj djeci su i optimističnije u vezi sa mogućnostima njihove inkluzije u drustvo.

Za vise informacija kontaktirati:

Jelenu Perović, savjetnicu za komunikacije, UNICEF Crna Gora
Tel: +382 20 224 277 Ext. 3
Faks: +382 20 224 278
Mobilni: +382 69 225 315
Email: jperovic@unicef.org
Sajt: www.unicef.org/montenegro
Facebook stranica: http://www.facebook.com/pages/Unicef-Montenegro/105018479557274

 

 
Search:

 Email this article

unite for children