Media centre

Media centre - Introduction

Stories and videos 2017

Stories and videos 2016

Stories and videos 2015

Stories and videos 2014

Stories and videos 2013

Stories and videos 2012

UNICEF press releases 2011

UNICEF press releases 2010

UNICEF press releases 2009

UNICEF Press Releases 2007/2008

Real Lives (2009-2013)

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Promotional material for prevention and response to pandemic flu in Montenegro

Pregnancy and Early Childhood Development communication package

"It's about ability" booklets for children and teachers

Govorimo o mogućnostima - knjižice za djecu i nastavnike

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Govorimo o mogucnostima u lokalnim parlamentima

Prezentacije u lokalnim parlamentima sirom Crne Gore o dobrobitima inkluzivnog drustva u okviru kampanje “Govorimo o mogucnostima”, koju sprovode Vlada Crne Gore, UNICEF i Delegacija EU u saradnji sa Udruzenjima roditelja djece sa smetnjama u razvoju i mnogim drugim partnerima

ANDRIJEVICA - 28. oktobar, ROZAJE – 29. oktobar, BERANE – 1. novembar 2010.  – U okviru kampanje “Govorimo o mogucnostima”, u Andrijevici 28. oktobra u 13.00, u Rozaju 29. oktobra u 12.00 i u Beranama 1. novembra u 11.00, lokalni parlamenti imace specijalnu sjednicu o transformaciji opstina kako bi postale inkluzivne za svu djecu.

Sefica predstavnistva UNICEF-a za Crnu Goru,  Nola Skiner, govorice poslanicima o dobrobitima i najboljim nacinima da se u njihovim opstinama promovise inkluzija djece sa smetnjama u razvoju.

Pomocnica ministra prosvjete i nauke, Vesna Vucurovic, na sjednici lokalnog parlamenta u Rozaju 29. oktobra,  govorice o znacaju inkluzivnog obrazovanja za stvaranje inkluzivnog drustva.

Ministar zdravlja, Miodrag Radunovic, obratice se poslanicima u Beranama 1. novembra.

Predstavnici lokalnih djackih parlamenata i Udruzenja roditelja djece sa smetnjama u razvoju predstavice lokalnim parlamentima svoje ideje o najboljim nacinima da se njihove opstine transformisu kako bi zadovoljile potrebe sve djece.

Kampanja “Govorimo o mogucnostima” zasniva se na istrazivanju sprovedenom na uzorku od 1 000 gradjana sirom Crne Gore u avgustu 2010. Istrazivanje je pokazalo da postoji znacajna socijalna distanca prema djeci sa smetnjama u razvoju. Skoro dvije trecine gradjana smatraju neprihvatljivim da dijete sa smetnjama u razvoju ide u isto odjeljenje sa njihovim djetetom. Tek svakom petom gradjaninu ne bi smetalo da dijete sa smetnjama u razvoju bude najbolji prijatelj njegovog djeteta.

“Od kljucnog je znacaja da se izgradi i promovise inkluzivno okruzenje za svu djecu u Crnoj Gori. Djeca sa smetnjama u razvoju imaju jednaka prava kao ostala djeca da ucestvuju i uživaju u umjetnosti, sportu, igrama i drugim zabavnim aktivnostima. Dakle, skole, pozorišta, muzeji, igrališta, plaže i biblioteke treba da su dostupne svima bez uskraćivanja, uključujući djecu sa smetnjama u razvoju.“ smatra sefica predstavnistva UNICEF-a za Crnu Goru Nola Skiner i dodaje: „Obezbjeđivanje punog poštovanja prava djece sa smetnjama u razvoju na jednakoj osnovi kao i za drugu djecu odgovornost je ne samo Vlade, već svakog člana društva.“

UNICEF se obratio svim opstinama u Crnoj Gori sa prijedlogom da organizuju specijalnu sjednicu lokalnog parlamenta na temu inkluzije. Prva takva sjednica odrzana je u Bijelom Polju 15. oktobra. U novembru, planirane su specijalne sjednice o inkluziji u lokalnim parlamentima u centralnom i juznom dijelu zemlje. Cilj ovih sjednica je da se poveca svijest najuticajnijih i najaktivnijih gradjana, lokalnih poslanika, o znacaju stvaranja inkluzivnih zajednica od kojih korist ima cijelo drustvo.

Jedna o kljucnih poruka kampanje koja se nalazi na bilbordima sirom zemlje je: Govorimo o mogucnostima – pridruzite nam se! Specijalne sjednice lokalnih parlamenata o inkluziji imaju za cilj da pozovu crnogorske lidere da se pridruze kampanji i aktivno angazuju u transformaciji njihovih zajednica kako bi podrzale svu djecu da se razviju do punog potencijala.

“Mnogi uspješni ljudi, poznatih po svojim sposobnostima, mogli su biti zaboravljeni i „ostati pored puta” jer su imali neku vrstu smetnji - Čerčil, vjerovatno najpoznatiji govornik engleskog govornog područja, prevazišao je govornu manu; Ruzvelt je vladao Amerikom tokom četiri madata iz kolica; Betovenova muzika i dalje donosi radost milionima ljudi; a Hoking je jedan od najvažnih naučnika današnjice. Ako isključimo djecu sa smetnjama u razvoju, ko zna šta Crna Gora i svijet mogu propustiti?” zakljucuje sefica predstavnistva UNICEF-a za Crnu Goru Nola Skiner.

Ključne poruke kampanje – gdje mnogi vide teškoće, mi vidimo mogućnosti; gdje mnogi vide prepreke, mi vidimo prijateljstvo; gdje mnogi vide slabost, mi vidimo hrabrost; gdje mnogi vide teret, mi vidimo ljubav – nalaze se na bilbordima sirom zemlje sa ciljem da podstaknu gradjane Crne Gore da bez straha i predrasuda otvore svoja srca, domove i lokalne zajednice za djecu sa fizičkim i mentalnim smetnjama u razvoju.

Za dodatne informacije kontaktirati: Ms. Jelena Perović, Communication Officer, UNICEF Montenegro; tel: +382 20 224 277 Ext. 3; fax: +382 20 224 278; mobilni: +382 69 225 315; email: jperovic@unicef.org; sajt: www.unicef.org/montenegro

 

 
Search:

 Email this article

unite for children