Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Sjednica skupštine opštine Bijelo Polje

Sjednica skupštine opštine Bijelo Polje povodom usvajanja izvještaja o realizaciji lokalnog plana akcije za djecu 2005 - 2010 i podrška kampanji “Govorimo o mogućnostima"

Bijelo Polje, 15. oktobar 2010 u 09:30 časova
Skupština opštine Bijelo Polje

BIJELO POLJE, 15. oktobar 2010. godine – Skupština opštine Bijelo Polje će održati specijalnu sjednicu posvećenu razmatranju finalnog izvještaja o implementaciji Lokalnog plana akcija za djecu u Bijelom Polju (2005-2010) i kampanji “Govorimo o mogućnostima” o inkluziji djece sa smetnjama u razvoju. Sjednica će početi sa radom u 09:30 časova i otvoriće je g. Refik Bojadžić, predsjednik Skupštine opštine Bijelo Polje, g. Tarzan Milošević, predsjednik Opštine Bijelo Polje, Dr. Suad Numanović, ministar rada i socijalnog staranja i gđa Noala Skinner, šefica predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru. Sjednici će prisustvovati veliki broj partnera uključenih u implementaciju Lokalnog plana akcije za djecu – predstavnike lokalnih vlasti, resornih ministarstava, međunarodnih organizacija, djece i medija.

Uvodni dio sjednice će biti posvećen tromjesečnoj kampanji “Govorimo o mogućnostima” o podizanju svijesti i promjene ponašanja. Kampanja koju je UNICEF u saradnji sa Vladom Crne Gore pokrenuo ima za cilj da razvije partnerstvo za podršku inkluziji djece sa smetnjama u razvoju i da skrene pažnju na činjenicu da djeca sa smetnjama u razvoju imaju ista prava i slobode kao sva druga djeca. Kroz kampanju, građani Crne Gore su pozvani da prepoznaju potencijal, snagu, hrabrost i mogućnosti djece sa smetnjama u razvoju.

Na sjednici će biti predstavljen finalni izvještaj o implementaciji Lokalnog plana akcija za djecu u Bijelom Polju (2005-2010) i ključni rezultati tokom ovog perioda.

Opština Bijelo Polje je bila prva opština u Crnoj Gori koja je usvojila Lokalni plan akcije za djecu za period 2005-2010 u skladu sa Nacionalnim planom Akcije za djecu.  Lokalni plan akcije za djecu je izrađen uz podršku UNICEF-a u Crnoj Gori i predstavlja strateški dokument koji definiše lokalnu politiku usmjerenu na stvaranje podsticajnog okruženja za svu djecu i aktivnosti u cilju poboljšanja položaja i prava djece u Opštini Bijelo Polje.

Otvaranje Dnevnog centra “Tisa” za djecu sa smetnjama u razvoju i Centra za podršku djeci i porodici su samo neka od najvažnijih postignuća Lokalnog plana akcije za djecu u Bijelom Polju.

Opština Bijelo Polje će ovom prilikom potvrditi svoju spremnost da učini Bijelo Polje boljim mjestom za svu djecu i najaviće izradu novog Lokalnog plana akcije za djecu za period 2010-2015.

Nakon specijalne sjednice Skupštine opštine, g. Tarzan Milošević, predsjednik Opštine Bijelo Polje, Dr Suad Numanovic, ministar rada i socijalnog staranja, gđa Vesna Vučurović, pomoćnik ministra prosvjete i nauke i gđa Noala Skinner, šefica predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru će posjetiti Osnovnu školu “Dušan Korać” u Bijelom Polju gdje će prisustvovati času na temu inkluzije djece sa smetnjama u razvoju. Tom prilikom će biti i predstavljene publikacije “Govorimo o mogucnostima” pripremljene od strane UNICEF-a, u saradnji sa djecom, kako bi se djeci objasnila prva konvencija o ljudskim pravima 21. vijeka – Konvencija o pravima osoba s invaliditetom.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children