Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Odbornici raspravljaju o dječijim pravima i inkluziji djece sa smetnjama u razvoju

© UNICEF Montenegro / 2010

U Bijelom Polju se održala prva u seriji specijalnih sjednica opštinskih parlamenata širom Crne Gore posvećenih kampanji "Govorimo o mogućnostima"

Dana 15. oktobra 2010. godine, Skupština Opštine Bijelo Polje sazvala je specijalnu sjednicu posvećenu usvajanju Finalnog izvještaja o implementaciji Lokalnog plana akcija za djecu (2005.-2010.g.) i kampanji Govorimo o mogućnostima o inkluziji djece sa smetnjama u razvoju.

Ovom prilikom, predsjednik Skupštine Opštine, g. Bojadžić, i opštinski odbornici otvorili su vrata Skupštine Opštine Bijelo Polje za mnogobrojne goste: predsjednika Opštine, g. Miloševića, ministra rada i socijalnog staranja, dr. Numanovića, šeficu kancelarije UNICEF-a za Crnu Goru, gđu Skiner, šefa Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima, g. Ulamu, djecu i mnoge druge predstavnike relevantnih ministarstava, agencija, civilni sektor i medije.

Opština Bijelo Polje je bila prva u Crnoj Gori koja je izradila i implementirala Lokalni Plan akcija za djecu za period od 2005. do 2010. godine u skladu sa Nacionalnim planom akcija za djecu. U toku ovog perioda, Bijelo Polje je postalo predvodnik u uspješnom pilotiranju servisa dječije i socijalne zaštite sa jakim vezama u oblastima obrazovanja, zdravlja, pravosuđa i ljudskih prava.

Nola Skiner: "Možemo pouzdano reći da je Bijelo Polje postalo jedno od model opština u Crnoj Gori kada je promovisanje dječijih prava u pitanju. Opština je pokazala kontinuiranu posvećenost unapređenju statusa i prava sve djece."

© UNICEF Montenegro / 2010

Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju "Tisa" i Centar za podršku djeci i porodici su samo neka od važnih i konkretnih dostignuća LPA za djecu u Bijelom Polju i ovi centri danas funkcionišu kao sastavni dio opštinskog kontinuuma usluga za djecu. 

Suad Numanović: "Bijelo Polje je takoreći mjesto rođenja dnevnih centara za djecu sa smetnjama u razvoju, centra za podršku djeci i porodici i sve ostale usluge ovog tipa koje se sada otvaraju već služe kao primjer drugim opštinama. Nadam se da ćemo u tekućoj i narednoj godini imati mnogo opština koje će u najmanju ruku biti na istom nivou kao Bijelo Polje, koje je trenutno lider u pružanju usluga ovog tipa."

Predsjednik Opštine Bijelo Polje, g. Tarzan Milošević, je izrazio svoje zadovoljstvo činjenicom da je Bijelo Polje bilo prvi grad koji je radio na unapređenju statusa i prava djece na tako visokom nivou, dodajući da će slične aktivnosti biti sprovedene i u narednom periodu.

Tarzan Milošević: "Prije pet godina imali smo viziju, a danas pričamo o uspješnom radu J.U. |Tisa|, prvi objekat u Crnoj Gori u potpunosti posvećen djeci sa smetnjama u razvoju, kao i Centra za podršku djeci i porodici i čitavom spektru servisa po mjeri djeteta i bez diskriminacije."

U vezi sa kampanjom Govorimo o mogućnostima, pokrenutoj od strane UNICEF-a Crna Gora u saradnji sa Vladom Crne Gore, gđa Skiner je istakla da su njeni ciljevi dovođenje u pitanje postojećih društvenih normi u vezi sa djecom sa smetnjama u razvoju, ubrzavanje procesa deinstitucionalizacije i stvaranja uslova u kojima će djeca sa smetnjama u razvoju biti dobrodošla u crnogorske domove, zejednice i srca. Kroz kampanju grđani se podstiču da razmišljaju o mogućnostima i potencijalima kada razmišljaju o djeci sa smetnjama u razvoju. 

"Mi želimo da pomognemo našim vršnjacima koji imaju smetje u razvoju da žive sto lakše i bezbrižnije. Želimo da se naš glas čuje i da uradimo sve što je unašoj moći da srušimo postojeće stereotipe. Želimo da dovedemo djecu sa smetnjama u razvoju u vrtiće, osnovne i srednje škole i da uklonimo arhitektonske barijere za njih. Moramo da edukujemo sve ljude i nastavnike takođe", rekao je u ime sve djece Nikola Minić, predstavnik Dječijeg parlamenta O.Š. "Marko Miljanov".

Zaključci proširenog sastava sjednice Skupštine Opštine su da je Bijelo Polje uspijelo da sprovede zacrtane planove. U isto vrijeme, prepoznata je potreba da se uradi još mnogo toga. U tom cilju Skupština Opštine najavaila je izradu novog Lokalnog plana akcija za djecu za period 2010.-2015. godine.

Nakon specijalne sjednice, gosti su posjetili O.Š. "Dušan Korać", koja implementira inkluzivno obrazovanje. Ovom prilikom, djeca su pripremila poseban čas na temu inkluzije djece sa smetnjama u razvoju. Djeca su pričala o UNICEF-ovoj publikaciji Govorimo o mogućnostima, koja objašnjava prvu konvenciju o ljudskim pravima u 21. vijeku – Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children