Media centre

Media centre - Introduction

Stories and videos 2017

Stories and videos 2016

Stories and videos 2015

Stories and videos 2014

Stories and videos 2013

Stories and videos 2012

UNICEF press releases 2011

UNICEF press releases 2010

UNICEF press releases 2009

UNICEF Press Releases 2007/2008

Real Lives (2009-2013)

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Promotional material for prevention and response to pandemic flu in Montenegro

Pregnancy and Early Childhood Development communication package

"It's about ability" booklets for children and teachers

Govorimo o mogućnostima - knjižice za djecu i nastavnike

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Odbornici raspravljaju o dječijim pravima i inkluziji djece sa smetnjama u razvoju

© UNICEF Montenegro / 2010

U Bijelom Polju se održala prva u seriji specijalnih sjednica opštinskih parlamenata širom Crne Gore posvećenih kampanji "Govorimo o mogućnostima"

Dana 15. oktobra 2010. godine, Skupština Opštine Bijelo Polje sazvala je specijalnu sjednicu posvećenu usvajanju Finalnog izvještaja o implementaciji Lokalnog plana akcija za djecu (2005.-2010.g.) i kampanji Govorimo o mogućnostima o inkluziji djece sa smetnjama u razvoju.

Ovom prilikom, predsjednik Skupštine Opštine, g. Bojadžić, i opštinski odbornici otvorili su vrata Skupštine Opštine Bijelo Polje za mnogobrojne goste: predsjednika Opštine, g. Miloševića, ministra rada i socijalnog staranja, dr. Numanovića, šeficu kancelarije UNICEF-a za Crnu Goru, gđu Skiner, šefa Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima, g. Ulamu, djecu i mnoge druge predstavnike relevantnih ministarstava, agencija, civilni sektor i medije.

Opština Bijelo Polje je bila prva u Crnoj Gori koja je izradila i implementirala Lokalni Plan akcija za djecu za period od 2005. do 2010. godine u skladu sa Nacionalnim planom akcija za djecu. U toku ovog perioda, Bijelo Polje je postalo predvodnik u uspješnom pilotiranju servisa dječije i socijalne zaštite sa jakim vezama u oblastima obrazovanja, zdravlja, pravosuđa i ljudskih prava.

Nola Skiner: "Možemo pouzdano reći da je Bijelo Polje postalo jedno od model opština u Crnoj Gori kada je promovisanje dječijih prava u pitanju. Opština je pokazala kontinuiranu posvećenost unapređenju statusa i prava sve djece."

© UNICEF Montenegro / 2010

Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju "Tisa" i Centar za podršku djeci i porodici su samo neka od važnih i konkretnih dostignuća LPA za djecu u Bijelom Polju i ovi centri danas funkcionišu kao sastavni dio opštinskog kontinuuma usluga za djecu. 

Suad Numanović: "Bijelo Polje je takoreći mjesto rođenja dnevnih centara za djecu sa smetnjama u razvoju, centra za podršku djeci i porodici i sve ostale usluge ovog tipa koje se sada otvaraju već služe kao primjer drugim opštinama. Nadam se da ćemo u tekućoj i narednoj godini imati mnogo opština koje će u najmanju ruku biti na istom nivou kao Bijelo Polje, koje je trenutno lider u pružanju usluga ovog tipa."

Predsjednik Opštine Bijelo Polje, g. Tarzan Milošević, je izrazio svoje zadovoljstvo činjenicom da je Bijelo Polje bilo prvi grad koji je radio na unapređenju statusa i prava djece na tako visokom nivou, dodajući da će slične aktivnosti biti sprovedene i u narednom periodu.

Tarzan Milošević: "Prije pet godina imali smo viziju, a danas pričamo o uspješnom radu J.U. |Tisa|, prvi objekat u Crnoj Gori u potpunosti posvećen djeci sa smetnjama u razvoju, kao i Centra za podršku djeci i porodici i čitavom spektru servisa po mjeri djeteta i bez diskriminacije."

U vezi sa kampanjom Govorimo o mogućnostima, pokrenutoj od strane UNICEF-a Crna Gora u saradnji sa Vladom Crne Gore, gđa Skiner je istakla da su njeni ciljevi dovođenje u pitanje postojećih društvenih normi u vezi sa djecom sa smetnjama u razvoju, ubrzavanje procesa deinstitucionalizacije i stvaranja uslova u kojima će djeca sa smetnjama u razvoju biti dobrodošla u crnogorske domove, zejednice i srca. Kroz kampanju grđani se podstiču da razmišljaju o mogućnostima i potencijalima kada razmišljaju o djeci sa smetnjama u razvoju. 

"Mi želimo da pomognemo našim vršnjacima koji imaju smetje u razvoju da žive sto lakše i bezbrižnije. Želimo da se naš glas čuje i da uradimo sve što je unašoj moći da srušimo postojeće stereotipe. Želimo da dovedemo djecu sa smetnjama u razvoju u vrtiće, osnovne i srednje škole i da uklonimo arhitektonske barijere za njih. Moramo da edukujemo sve ljude i nastavnike takođe", rekao je u ime sve djece Nikola Minić, predstavnik Dječijeg parlamenta O.Š. "Marko Miljanov".

Zaključci proširenog sastava sjednice Skupštine Opštine su da je Bijelo Polje uspijelo da sprovede zacrtane planove. U isto vrijeme, prepoznata je potreba da se uradi još mnogo toga. U tom cilju Skupština Opštine najavaila je izradu novog Lokalnog plana akcija za djecu za period 2010.-2015. godine.

Nakon specijalne sjednice, gosti su posjetili O.Š. "Dušan Korać", koja implementira inkluzivno obrazovanje. Ovom prilikom, djeca su pripremila poseban čas na temu inkluzije djece sa smetnjama u razvoju. Djeca su pričala o UNICEF-ovoj publikaciji Govorimo o mogućnostima, koja objašnjava prvu konvenciju o ljudskim pravima u 21. vijeku – Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children