Media centre

Media centre - Introduction

Stories and videos 2017

Stories and videos 2016

Stories and videos 2015

Stories and videos 2014

Stories and videos 2013

Stories and videos 2012

UNICEF press releases 2011

UNICEF press releases 2010

UNICEF press releases 2009

UNICEF Press Releases 2007/2008

Real Lives (2009-2013)

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Promotional material for prevention and response to pandemic flu in Montenegro

Pregnancy and Early Childhood Development communication package

"It's about ability" booklets for children and teachers

Govorimo o mogućnostima - knjižice za djecu i nastavnike

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

'Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom' predstavljena crnogorskoj javnosti

© UNICEF Montenegro / 2010
Ministar rada i socijalnog staranja Suad Numanovic i Ministar prosvjete i nauke Slavoljub Stijepovic

Podgorica, Crna Gora - 28 septembar 2010 – Djeca sa smetnjama u razvoju u centru su pažnje crnogorske javnosti. Kroz kampanju ‘Govorimo o mogućnostima,’ koja je pokrenuta 10 septembra, percepcija i stavovi prema djeci sa smetnjama u razvoju predstavljeni su kroz  razmjenu pozitivnih poruka i aktivnosti.

Koristeci trenutak u kojem je pažnja drustva usmjerenu na inkluziju djece sa smetnjama u razvoju, Vlada Crne Gore i UNICEF predstavili su danas publikaciju ‘Govorimo o mogućnostima’, brosuru namijenjenu djeci o Konvenciji Ujedinjenih Nacija o pravima osoba sa invaliditetom kao i prateću brosuru – Vodič za učenje, koji će biti korišcen u svim školama u Crnoj Gori.

Tokom posebne sjednice školskog parlamenta u osnovnoj školi Savo Pejanović u Podgorici, djeca su razmjenila ideje o inkluziji djece sa smetnjama u razvoju. Razgovarali su o važnosti da djeca sa smetnjama u razvoju ne budu izolovana, kao i o prijateljstvu, podršci, optimizmu i pozitivnom pristupu. U sklopu Vladinog programa o inkluzivnom obrazovanju, školu trenutno pohadja jedanaestoro djece sa smetnjama u razvoju.

Na konferenciji za stampu koja je održana povodom prezentacije brosura ‘Govorimo o mogućnostima’, predstavnik školskog parlamenta Luka Jovanović naglasio je da djeca sa i bez smetnji u razvoju imaju isti cilj – inkluziju.

"Djeci sa smetnjama u razvoju inkluzija pruža prijateljstvo i lakšu komunikaciju, a takodje im daje osjećaj pripadnosti kao i mogućnost da žive u svojim porodicama," istakao je Luka.

Dvije brosure “Govorimo o mogućnostima, objašnjenje Konvencije o pravima osoba s invaliditetom” i “Govorimo o mogućnostima, vodič za učenje o Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom” adaptacija su originalne publikacije UNICEF-a i Fondacije Viktor Pineda.

Jezikom koji je razumljiv djeci i velikim  brojem  crteža i slika, uključujući i neke napravljene u Crnoj Gori, ove brosure objašnjavaju šta je UN Konvencija o pravima osoba s invaliditetom.

Na konferenciji za stampu, organizovanoj nakon sjednice školskog parlamenta, Ministar prosvjete i nauke, Slavoljub Stijepović, govoreći o važnosti ranog razvoja u životu djeteta, naglasio je da podršku djeci sa smetnjama u razvoju treba pružiti od samog početka

"Djeca su veoma važni akteri promjena tako da će im ove publikacije koje ce biti podijeljene svim školama u Crnoj Gori pružiti šansu da saznaju i nauče više o Konvenciji i zauzmu vodeću ulogu u zastupanju i promociji socijelne inkluzije," rekao je Stijepović.

© UNICEF Montenegro / 2010
Gdja Kirsi Madi, pomoćnica regionalnog direktora UNICEF-a

Ministar rada i socijalnog staranja Suad Numanovć istakao je da brosure ‘Govorimo o mogućnostima’ imaju cilj da stvore sredinu u kojoj će sva djeca imati mogućnosti da  razvijaju svoj puni potencijal. Ministar je podsjetio da je Crna Gora potpisala UN Konvenciju o pravima djeteta i UN konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom uz obavezu da se rješavaju izazovi I prepreke u cilju potpunog ostvarivanja prava djece sa smetnjama u razvoju.

‘’Želimo da kroz process decentralizacije i deinstuticionalizacije, zajedno sa lokalnom zajednicom i nevladinim sektorom i uz pomoć medjunarodnih institucija, a posebno UNICEF-a, formiramo lokalne servise i obezbijedimo kvalitetnu zaštitu, kako u oblasti obrazovanja, tako i u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite,’’ rekao je Numanović.

Pomoćnica regionalnog direktora UNICEF-a, Kirsi Madi, naglasila je da su širom svijeta milioni djece sa smetnjama u razvoju i odraslih sa invaliditetom suočeni sa diskriminacijom gdje se njihove mogućnosti ne uzimaju u obzir a kapaciteti su podcijenjeni. Zbog toga ja napravljena Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom.

‘Knjižica će svima pomoći da nauče svoja prava i odgovornosti, da nauče o preduzetim aktivnostima Vlade kako bi se pomoglo djeci sa smetnjama u razvoju da uživaju u pravima koja im pripadaju. Djeca i mladi ljudi mogu takođe da nauče o aktivnostima koje mogu da dovedu do promjena,’’ istakla je Madi.

U sklopu tromjesečne kampanje ‘Govorimo o mogućnostima’, čiji je cilj podizanje svijesti drustva o inkluziji djece sa smetnjama u razvoju, koju sprovode UNICEF, Vlada Crne Gore, Evropska komisija, udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju i uz pomoć drugih partnera, verzija brosure “Govorimo o mogucnostima” na crnogorskom jeziku biće podijeljena svim osnovnim školama, centrima za socijalnu zaštitu i instuticijama za djecu širom Crne Gore.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children