Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Govorimo o mogucnostima

“Govorimo o mogucnostima” – kampanja podizanja svijesti o inkluziji djece sa smetnjama u razvoju Vlade Crne Gore, UNICEF-a, Evropske komisije, Udruzenja roditelja djece sa smetnjama u razvoju i drugih partnera od 1. septembra do 1. decembra 2010.

PODGORICA, 28. septembar, 2010. – Ministar prosvjete i nauke Slavoljub Stijepovic, ministar rada i socijalnog staranja Suad Numanovic i zamjenica regionalnog direktora UNICEF-a za jugoistočnu Evropu i Zajednicu nezavisnih država Kirsi Madi, zajedno sa djackim parlamentom Osnovne skole “Savo Pejanovic” u Podgorici predstavice publikacije “Govorimo o mogucnostima” pripremljene od strane UNICEF-a, u saradnji sa djecom, kako bi se djeci objasnila prva konvencija o ljudskim pravima 21. vijeka – Konvencija o pravima osoba s invaliditetom. U utorak, 28. septembra,  od 9.15 do 10.00 sati, u skoli ce biti sjednica djackog parlamenta o inkluziji djece sa smetnjama u razvoju na osnovu UNICEF-ovih publikacija “Govorimo o mogucnostima”. Jedan predstavnik djackog parlamenta pridruzice se uvazenim gostima iz Vlade i UNICEF-a  na pres konferenciji u skoli  u 10.00 sati kako bi predstavio zakljucke sa sjednice djackog parlamenta.

UNICEF je izdao dvije publikacije:  “Govorimo o mogucnostima. Objasnjenje Konvencije o pravima osoba s invaliditetom” i “Govorimo o mogucnostima. Vodic za ucenje o Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom”. Autor teksta koji objasnjava UN Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom je Viktor Pineda, osnivac Viktor Pineda fondacije i delegat u Ad hoc komitetu koji je pripremao tekst ove Konvencije. Valeri Ker, ekspert za obrazovanje i smetnje u razvoju na Kolumbija univerzitetu, autorka je Vodica za ucenje o Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom.

Uz pomoc velikog broja crteza i na jeziku razumljivom djeci, ove knjizice objasnjavaju sta je to UN Konvencija o pravima osoba s invaliditetom i zbog cega je nastala. Pored sizea Konvencije, djeca ce u knjizicama naci sugestije za konkretne akcije koje mogu da preduzmu kako bi pomogla djeci sa smetnjama u razvoju da ostvare svoja prava. Publikacije “Govorimo o mogucnostima” imaju za cilj podizanje svijesti o znacaju inkluzivnog drustva od prvih godina osnovnoskolskog obrazovanja, kao i pruzanje podrske djeci i mladima sa i bez smetnji u razvoju da zastupaju inkluziju.

Do sada su ove knjizice prevedene i podijeljene djeci, mladim liderima, ucesnicima vrsnjackog obrazovanja, nastavnicima i profesionalcima koji rade sa djecom u mnogim zemljanja sirom svijeta. U okviru tromjesecne kampanje o inkluziji djece sa smetnjama u razvoju “Govorimo o mogucnostima”, koju sprovodi Vlada Crne Gore, UNICEF, Evropska komisija, Udruzenja roditelja djece sa smetnjama u razvoju i drugi partneri, crnogorski prevod UNICEF-ovih publikacija bice predstavljen 28. septembra u Osnovnoj skoli “Savo Pejanovic”. Knjizice ce se podijeliti svim osnovim skolama i institucijama za djecu u Crnoj Gori kako bi se pruzila podrska nastavnicima i drugim profesionalcima koji rade sa djecom da podignu njihovu svijest o pravima djece sa smetnjama u razvoju, kao i da ih podrze u preduzimanju konkretnih akcija kako bi njihove skole i lokalne zajednice postale u potpunosti inkluzivne.

Prema istrazivanju o stavovima i ponasanju, koje je uz podrsku UNICEF-a sprovedeno na uzorku od 1,000 gradjana u Crnoj Gori tokom avgusta 2010, tek nešto više od svakog desetog građanina saopštava da zna mnogo o djeci sa smetnjama u razvoju, dok se ostali raspodeljuju na jednak broj onih koji saopštavaju da ne znaju ništa ili vrlo malo (44%) i onih koji kazu da znaju ponešto (43%). Osobe koje znaju mnogo o ovoj djeci su i optimističnije u vezi sa mogućnostima njihove inkluzije u drustvo.
  
Za dodatne informacije kontaktirati:

Jelenu Perović, savjetnicu za komunikacije
UNICEF Crna Gora
Tel: +382 20 224 277 lokal 3
Faks: +382 20 224 278
Mobilni: +382 69 225 315
Email: jperovic@unicef.org
Sajt: www.unicef.org/montenegro

 

 
Search:

 Email this article

unite for children