Media centre

Media centre - Introduction

Stories and videos 2017

Stories and videos 2016

Stories and videos 2015

Stories and videos 2014

Stories and videos 2013

Stories and videos 2012

UNICEF press releases 2011

UNICEF press releases 2010

UNICEF press releases 2009

UNICEF Press Releases 2007/2008

Real Lives (2009-2013)

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Promotional material for prevention and response to pandemic flu in Montenegro

Pregnancy and Early Childhood Development communication package

"It's about ability" booklets for children and teachers

Govorimo o mogućnostima - knjižice za djecu i nastavnike

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Govorimo o mogućnostima

Vlada Crne Gore, UNICEF i Delegacija Evropske unije pokreću tromjesečnu kampanju podizanja svijesti u vezi sa inkluzijom djece sa smetnjama u razvoju

PODGORICA, 10. SEPTEMBAR 2010. – Gospodin Milo Djukanović, predsjednik Vlade Crne Gore, gospodin  Leopold Maurer, šef Delegacije Evropske unije i gospodja Nola Skiner, šefica predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, otvoriće tromjesečnu kampanju "Govorimo o mogućnostima" u petak, 10. septembra u 12:00 sati u Osnovnoj školi “Pavle Rovinski” (Stari Aerodrom) u Podgorici.

Cilj kampanje je promocija inkluzije djece sa smetnjama u razvoju. Istraživanje o znanju, stavovima i postupcima koje je tokom avgusta sprovedeno na uzorku od 1.000 građana u svim dijelovima Crne Gore, pokazalo je da postoji značajna socijalna distanca prema djeci sa smetnjama u razvoju.

Svaki drugi gradjanin smatra da djeca sa smetnajma u razvoju treba da pohadjaju specijalne obrazovne institucije i da treba da žive u institucijama umjesto da budu u porodičnom okruženju. Nasuprot tim stavovima, istraživanja sprovedena tokom poslednjih 50 godina pokazala su da djeca u institucijama nemaju jednake šanse za razvoj kao ona u porodičnom okruženju. Da bi se dijete normalno razvijalo neophodna je česta direktna interakcija sa roditeljima. Smještanje djece u bilo koji tip institucije treba da bude poslednja moguća mjera koja se sprovodi na najkraći mogući vremenski rok.

  • Samo 42% gradjana prihvatilo bi da dijete sa smetnjama u razvoju ide u istu školu kao i njihovo.
  • 41% građana boji se da će inkluzivno obrazovanje negativno uticati na djecu
  • Tek svakom petom građaninu ne bi smetalo da dijete sa smetnjama u razvoju bude najbolji prijatelj njegovom djetetu.

Kampanja ‘Govorimo o mogućnostima’ biće otvorena u jednoj od crnogorskih osnovnih škola koje uspješno primjenjuju inkluzivno obrazovanje. Lazar Dragojević, dječak sa cerebralnom paralizom, i Nadja Laušević, njegova drugarica iz odjeljenja, govoriće o sopstvenim iskustvima u vezi sa inkluzivnim obrazovanjem u osnovnoj školi ‘Pavle Rovinski’. Nikola Zekić, dječak koji ima smetnje sa vidom i pohadja Srednju muzičku školu “Vasa Pavić” u Podgorici, izvešće jednu kompoziciju na klaviru.

Ključne poruke kampanje – gdje mnogi vide teškoće, mi vidimo mogućnosti; gdje mnogi vide prepreke, mi vidimo prijateljstvo; gdje mnogi vide slabost, mi vidimo hrabrost; gdje mnogi vide teret, mi vidimo ljubav – naci ce se na bilbordima sirom zemlje tokom sljedeća tri mjeseca sa ciljem da podstaknu gradjane Crne Gore da bez straha i predrasuda otvore svoja srca, domove i lokalne zajednice za djecu sa fizičkim i mentalnim smetnjama u razvoju.

Konvencija o pravima djeteta sadrži princip ne-diskriminacije koji poziva na primjenu istih standarda za svu djecu; na pravo djeteta da raste u porodičnom okruženju, da ima pristup svim potrebnim servisima, da bude zaštićeno i da se njegovo dostojanstvo poštuje bez obzira ko o njemu brine. Clan 23 Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima djeteta definise prava djece sa smetnjama u razvoju i garantuje im pravo na posebnu njegu, obrazovanje i obuku, kako bi imali potpun i dostojanstven život i ostvarili najveći mogući stepen nezavisnosti i integracije u društvo. Obezbjeđivanje punog postovanja prava djece sa smetnjama u razvoju na jednakoj osnovi kao i za drugu djecu odgovornost je ne samo Vlade, već i svakog člana društva.

Za više informacija kontaktirati:

Jelenu Perović, Savjetnicu za komunikacije
UNICEF Crna Gora
Tel: +382 20 224 277 Ext. 3
Fax: +382 20 224 278
Mobilni: +382 69 225 315
Email: jperovic@unicef.org
Website: www.unicef.org/montenegro

 

 

 
Search:

 Email this article

unite for children