Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2018)

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

2009

Several resources published by UNICEF in 2009

State of the World's Children Report (English version, Executive Summary)

On 20 November 2009, the global community celebrates the 20th anniversary of the adoption by the United Nations General Assembly of the Convention on the Rights of the Child, the unique document that sets international standards for the care, treatment and protection of all individuals below age 18. To celebrate this landmark, the United Nations Children’s Fund is dedicating a special edition of its flagship report The State of the World’s Children to examining the Convention’s evolution, progress achieved on child rights, challenges remaining, and actions to be taken to ensure that its promise becomes a reality for all children. Download the executive summary in PDF

State of the World's Children Report (Montenegrin version, Executive Summary)

20. novembra 2009. godine, u svijetu se obilježava dvadeset godina od kada je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija usvojena Konvencija o pravima djeteta, jedini dokument koji sveobuhvatno i precizno definiše međunarodne standarde za njegu, tretman i zaštitu svih lica do 18 godina starosti. Povodom ovog važnog datuma, Fond Ujedinjenih nacija za djecu posvećuje specijalno izdanje svog izvještaja Stanje djece u svijetu analizi razvoja Konvencije i napretka ostvarenog u oblasti prava djeteta, izazovima koji ostaju, kao i aktivnostima koje treba preduzeti kako bi obećanje iz Konvencije postalo realnost za svu djecu svijeta.
Sacuvaj dokument u PDF formatu

 

Civil Registration and the Prevention of Statelessness: A Survey of Roma, Ashkaelia and Egyptians (RAE) in Montenegro

Civil Registration and the Prevention of Statelessness: A Survey of Roma, Ashkaelia and Egyptians (RAE) in Montenegro presents the results of a study carried out in 2008 by UNHCR, with support from the European Commission, and UNICEF. Being recognized as a person before the law is an internationally accepted and fundamental human right. Those who are not registered are at risk of being denied basic rights and opportunities: without documentation they may face difficulties in accessing or finishing school, in receiving adequate medical care, in finding employment, in owning property, and even in moving freely. The findings of the survey presented in this booklet reveal the need for an urgent and concerted effort within and beyond Montenegro to support RAE in claiming their rights. UNHCR and UNICEF are confident that this report will contribute to the efforts of governments in South East Europe, international organizations, civil society, and RAE groups, towards achieving civil registration and social inclusion. Download the document in PDF.

Građanska registracija i sprečavanje apatridije: istraživanje među Romima, Aškalijama i Egipćanima u Crnoj Gori

Građanska registracija i sprečavanje apatridije: istraživanje među Romima, Aškalijama i Egipćanima u Crnoj Gori predstavlja rezultate istraživanja koje su UNHCR i UNICEF, uz podršku Evropske komisije, sproveli tokom 2008. godine. Biti priznat kao subjekt/nosilac prava uvijek i svuda je osnovno ljudsko i međunarodno priznato pravo. Oni koji nijesu upisani u matične knjige izloženi su riziku da im budu uskraćena osnovna prava i mogućnosti: bez dokumenata mogu imati teškoće pri upisu ili završavanju škole, dobijanju odgovarajuće zdravstvene zaštite, zapošljavanju, sticanju imovine ili slobodnom kretanju. Rezultati istraživanja predstavljeni u ovoj brošuri ukazuju na potrebu za hitnim i koordinisanim naporima unutar i van Crne Gore kako bi se podržali RAE u traženju svojih prava. UNHCR i UNICEF su uvjereni da će ovaj dokument doprinijeti naporima vlada u jugoistočnoj Evropi, međunarodnim organizacijama, civilnom društvu, i samim RAE, da dostignu građansku registraciju i društvenu integraciju.
Sačuvaj dokument u PDF formatu.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children