Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2018)

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

2010

Resources/Documents published by UNICEF in 2010

Priručnik za rad komisija za usmjeravanje djece s posebnim potrebama u vaspitno-obrazovni sistem

Polazište ovog Priručnika nalazi se u inkluzivnim principima, koji podrazumijevaju da se djeci i omladini s posebnim obrazovnim potrebama obezbijedi kvalitetno i dostupno obrazovanja, a u skladu sa njihovim interesovanjima, mogućnostima i potrebama. Dakle, kod sve djece koja su isključena i marginalizovana sistemskim pristupom treba postići balans između ličnih i faktor sredine.

Djeca s posebnim obrazovnim potrebama su: djeca sa smetnjama u razvoju tj. djeca sa: tjelesnom, mentalnom i senzornom smetnjom i djeca sa kombinovanim smetnjama; djeca sa teškoćama u razvoju su djeca sa: poremećajima u ponašanju, teškim hroničnim oboljenjima, dugotrajno bolesna djeca i druga djeca koja imaju poteškoće u učenju i druge teškoće uzrokovane emocionalnom, socijalnom, jezičkom i kulturološkom deprivacijom.

U Priručniku primjenjujemo i preporuke iz SALAMANKA dokumenta (UNESCO, 1994):

  • Svako dijete ima pravo na obrazovanje
  • Svako dijete ima jedinstvene karakteristike, interesovanja, sposobnosti i obrazovne potrebe
  • Obrazovni sistemi trebalo bi da oblikuju obrazovne programe koji će podržavati različitost među djecom
  • Učenici sa smetnjama u razvoju moraju imati pristup redovnim školama, uz prilagođeno obrazovanje
  • Redovne škole s inkluzivnom orijentacijom najbolji su način za prevazilaženje diskriminativnih stavova i izgradnju inkluzivnog društva

Sacuvaj dokument u PDF formatu

A comparative analysis of the harmonization of the National legislation of the Republic of Montenegro with the Convention of the Rights of the Child
Download in PDF

Uporedna analiza uskladjenosti nacionalnog zakonodavstva Republike Crne Gore sa Konvencijom o pravima djeteta
Sacuvaj dokument u PDF formatu

 

 
Search:

 Email this article

unite for children