Media centre

Media centre - Introduction

Stories and videos 2017

Stories and videos 2016

Stories and videos 2015

Stories and videos 2014

Stories and videos 2013

Stories and videos 2012

UNICEF press releases 2011

UNICEF press releases 2010

UNICEF press releases 2009

UNICEF Press Releases 2007/2008

Real Lives (2009-2013)

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Promotional material for prevention and response to pandemic flu in Montenegro

Pregnancy and Early Childhood Development communication package

"It's about ability" booklets for children and teachers

Govorimo o mogućnostima - knjižice za djecu i nastavnike

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Konferencija o kljucnim rezultatima projekta ''Reforma sistema maloljetnickog pravosudja''

PODGORICA, 28. april, 2010 – Miraš Radović, ministar pravde, dr Suad Numanović, ministar rada i socijalnog staranja, Nicola Bertolini, šef operativnog sektora u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori i Noala Skinner, šefica predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru, u srijedu, 28. aprila u 10.00 sati, u hotelu „Podgorica”, otvoriće konferenciju sa ciljem predstavljanja ključnih rezultata projekta „Reforma sistema maloljetničkog pravosudja”. Od oktobra 2008. godine, ovaj projekat sprovodi Vlada Crne Gore uz pomoć UNICEF-a i finansijsku podršku Evropske Unije vrijednu 500 000 eura.

Izrada nacrta prvog crnogorskog Zakona o maloljetničkom pravosudju, čije se usvajanje u Skupštini Crne Gore očekuje u drugoj polovini 2010., jedan je od ključnih rezultata projekta. Po prvi put, sve odredbe koje se odnose na maloljetničko pravosudje objedinjene  su u jedan zakonski tekst i maloljetničko pravosudje je na taj nacin regulisano zasebno u odnosu na zakonodavstvo za odrasle. Projekat je doprinio stručnom usavršavanju profesionalaca koji se bave maloljetničkim pravosudjem, što je jedan od osnovnih preduslova za stvaranje zasebnog sistema maloljetničkog pravosudja. Shodno Konvenciji o pravima djeteta, države bi trebalo da promovišu uspostavljanje zakona, procedura, nadležnih organa i institucija koje se bave isključivo djecom u sukobu sa zakonom. U tom smislu, od velikog je značaja obezbijediti adekvatan tretman djece tokom sudskog procesa, kao i u okviru procedura u policiji i institucijama socijalne zaštite.

Iz tog razloga, usvajanje prvog Zakona o maloljetničkom pravosudju koji u potpunosti integriše međunarodno priznate principe i standarde,  uz izgradnju stručnih kapaciteta neophodnih za njegovu uspješnu primjenu, te jačanje preventivnog rada sa djecom i porodicama u riziku kao i promovisanje alternativa krivičnom gonjenju i institucionalizaciji djece, (tj. vaspitnih naloga koji se izvršavaju na nivou lokalne zajednice), predstavljaju kamen temeljac crnogorskog pravosudja kada je riječ o pravima djeteta, kao i sistema dječije i socijalne zaštite.

Maloljetnici obuhvaćeni preventivnim i programima rehabilitacije na nivou lokalne zajednice imaju veću vjerovatnoću da: razumiju uzroke i posljedice svog ponašanja; prihvate odgovornost za sopstvene postupke; postanu svjesni uticaja svog ponašanja na druge, kao i da usvoje društveno prihvaćene norme ponašanja. Takodje, manja je vjerovatnoća da će prestup ponoviti maloljetnici koji učestvuju u programima rehabilitacije.

Projekat „Reforma sistema maloljetničkog pravosudja” usmjerio je značajan dio aktivnosti na jačanje preventivnog rada sa djecom i porodicama u riziku, kao i na promovisanje vaspitnih naloga umjesto kaznenih mjera za djecu u sukobu sa zakonom.

Oko šezdesetoro djece aktivno je učestvovalo u projektu, a više od 250 profesionalaca iz oblasti maloljetničkog pravosudja prošlo je edukacije i steklo neophodna znanja o medjunarodnim standardima u oblasti maloljetnickog pravosudja - pravima djece u sukobu sa zakonom, kao i o programima prevencije, tj. porodičnog savjetovanja za djecu i porodice u riziku. Projekat je takodje doprinio jačanju saradnje između pravosudnog i sistema socijalne zaštite, što je prepoznato kao ključni preduslov za sprečavanje maloljetničke delikvencije i poboljšanje tretmana djece u sukobu sa zakonom.  

Za dodatne informacije:

Ms. Jelena Perović, Communication Officer, UNICEF Montenegro; Phone: +382 20 224 277 Ext. 3; Fax: +382 20 224 278; Mobile: +382 69 225 315; Email: jperovic@unicef.org; Website: www.unicef.org/montenegro

Mr. Dragan Mugoša, Information Officer, Delegation of European Union in Montenegro; Phone: +382 20 444 600; Fax:+382 20 444 666; Mobile: 068 882 203; E-mail: Dragan.MUGOSA@ec.europa.eu

 

 
Search:

 Email this article

unite for children