Smjernice o rutinskoj imunizaciji i najčešća pitanja

Zdravlje u doba korone

Vizual za imunizaciju
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2019

Istaknuti djelovi

Kao vanredna javno-zdravstvena situacija međunarodnih razmjera, pandemija COVID-19 (izazvana novim virusom SARS-CoV-2) privukla je globalnu pažnju i globalno djelovanje. Na dan 19. marta 2020. potvrđene slučajeve COVID-19 prijavile su 51 od 53 države u evropskoj regiji SZO-a1. Svaka od tih zemalja uvela je niz mjera za ublažavanje transmisije SARS-CoV-2 i smanjivanje posljedica izbijanja epidemije po zdravstvene sisteme, uključujući preusmjeravanje zdravstvenih resursa na pružanje odgovora na COVID-19.
Pri planiranju mjera, dužnu pažnju treba usmjeriti na minimiziranje prekomjernog rizika od obolijevanja i smrtnosti od bolesti koje se mogu spriječiti vakcinom, što bi uslijedilo ukoliko bi došlo do narušavanja ili prekida pružanja usluga imunizacije. Svako narušavanje usluga imunizacije, čak i nakratko, rezultiraće povećanjem broja osjetljivih pojedinaca te većom mogućnošću izbijanja epidemija bolesti koje se mogu spriječiti vakcinom2. Takve epidemije mogu rezultirati smrću, te povećanim pritiskom na zdravstvene sisteme već opterećene izbijanjem epidemije COVID-19.

Dječak koji je primio vakcinu
Autor
SZO, UNICEF
Datum publikacije
Jezici
Crnogorski

Preuzmi izvještaj s interneta

(PDF, 2,49 MB)