Priručnik za Cboard

Govorimo o mogućnostima

Djevojčica koristi mobilnu aplikaciju
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2015

Istaknuti djelovi

Cboard je aplikacija za potpomognutu komunikaciju (PK) kojoj se može pristupiti putem interneta ili android tableta. Dizajnirana je za djecu i odrasle s govornim i jezičkim teškoćama kako bi im olakšala komunikaciju pomoću slika/simbola i pretvaranja teksta u govor.

Djevojčica koristi mobilnu aplikaciju
Author
UNICEF
Datum publikacije
Jezici
Montenegrin

Preuzmi izvještaj s interneta

(PDF, 476,87 KB)