Nasilje nad djecom u Crnoj Gori

Istraživanje o znanju, stavovima i ponašanju (2013)

Dvije djevojčice sjede u ćošku bokrenute leđima
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2019

Istaknuti djelovi

Preovladava mišljenje da je trenutno vaspitanje u Crnoj Gori blago i liberalno (63%), ali da bi ga trebalo pooštriti, budući da je za 42% stanovništva takav odnos prema djeci previše blag.

40%  građana vjeruje da je tradicionalni, strogi metod vaspitanja najbolji.

Autor
UNICEF Crna Gora
Datum publikacije
Jezici
Crnogorski, Engleski

Preuzmi izvještaj s interneta

(PDF, 797,09 KB)