Kratak pregled Konvencije o pravima djeteta

Konvencija Ujedinjenih Nacija o pravima djeteta je važan ugovor zemalja koje su se obavezale da će štititi dječja prava.

UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2015

Istaknuti djelovi

Konvencija Ujedinjenih Nacija o pravima djeteta je važan ugovor zemalja koje su se obavezale da će štititi dječja prava.

Konvencija o pravima djeteta objašnjava ko su djeca, sva njihova prava i sve odgovornosti vlada. Sva prava su povezana, sva su jednako važna i ne mogu se oduzeti djeci.

Djeca se igraju ispod raznobojnog platna

Author

UNICEF

Datum publikacije

Jezici

Montenegrin,
Engleski

Preuzmi izvještaj s interneta

(PDF, 1,11 MB) (PDF, 61,49 KB)

Istraži više