Istraživanje znanja, stavova i praksi u vezi s ranim razvojem djece

Istraživanje javnog mnjenja u Crnoj Gori u okviru inicijative „EU i UNICEF za rani razvoj djeteta u Crnoj Gori“

Istraživanje o ranom razvoju djeteta
UNICEF Crna Gora

Istaknuti djelovi

U saradnji s Vladom Crne Gore i uz podršku Evropske unije, UNICEF Crna Gora sprovodi inicijativu pod nazivom „EU i UNICEF za rani razvoj djeteta u Crnoj Gori“ u periodu od 2020. do 2023.

Opšti cilj Inicijative jeste poboljšanje zdravlja i razvoja djece uzrasta 0–6 godina, uključujući djecu sa smetnjama u razvoju, kako bi ostvarila svoj puni ljudski potencijal. 

Specifični cilj Inicijative jeste da mala djeca i njihovi roditelji/staratelji do kraja perioda implementacije imaju koristi od kvalitetnih, pravičnih, međusobno podržavajućih sistema zdravstvene, obrazovne, socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori. 

Tokom dvije godine sprovođenja Inicijative, realizovane su mnoge aktivnosti čiji je očekivani rezultat, između ostalog, podizanje svijesti o važnosti ranog razvoja djece na nacionalnom nivou.

Za postizanje tog cilja korišćeni su različiti kanali i platforme, uključujući javne događaje, obuke, masovne medije i društvene mreže. U ovom periodu razvijena je i besplatna mobilna aplikacija „Bebbo“, namijenjena roditeljima djece uzrasta 0–6 godina. 

U okviru projekta su realizovana dva kvantitativna istraživanja – prvo 2021, a drugo 2023. godine. Istraživanja su sprovedena na nacionalno reprezentativnom uzorku primarnih staratelja djece mlađe od šest godina.

Glavni cilj ovih anketa bio je ispitivanje znanja, stavova i praksi (engl. KAP) u vezi s ranim razvojem djece, kao i praćenje promjena u tim aspektima tokom implementacije Inicijative (promjene u nivou svijesti i znanja staratelja o važnosti ranog razvoja djece, kao i o roditeljskim praksama).

EU i UNICEF za rani razvoj djeteta u Crnoj Gori
Autor
UNICEF Crna Gora
Datum publikacije
Jezici
Crnogorski