Campaigns

Campaigns

Media literacy (2018)

End Violence (2017)

End Violence Online (2016)

Preschool for All (2015-2016)

Every child needs a family (2013-2014)

It's about ability (2010-2013)

The Early Years - An Opportunity of a Life Time campaign (2009)

 

Media literacy (2018)


Children are growing up with media since early childhood. What kind of impact does this have on their development?

There are numerous studies showing how violence in media can contribute to increased aggression in children, as well as how educational television, for example, can teach children important skills. Clearly, the impact that media have on children depends, in the first place, on the media content to which they are exposed.

According to the UN Convention on the Rights of the Child, children need to be protected from harmful media content. At the same time, the Convention says that children have right to participate in the media and have their voices heard. Therefore, media education and media regulation are not mutually exclusive.

For this reason, UNICEF is uniting efforts with Montenegro's Agency for Electronic Media, to, at the same time, protect and promote children in media. The aim of the campaign is to promote media literacy among parents and children, to improve the quality of media reporting on child rights issues and to raise the quality of media programs for young people in Montenegro.

Let's choose what we watch is the campaign key message, but using media is just one part of the story. This campaign is about helping children grow up into media literate citizens. This means that they will not only be able to choose what they watch every day, but also to analyze and critically assess what they are watching, as well as to produce different media contents and share them with others in a safe and responsible way. From this point of view, media literacy is an essential part of the “democratic citizenship“.

Parents, school, media, NGOs and government need to work together to raise media literate citizens and build a more democratic, inclusive and healthy media environment. For this reason, the campaign will have with partners from all sectors of the society.

Djeca rastu uz medije od ranog djetinjstva. Kakav to uticaj ima na njihov razvoj?

Brojne su studije koje ukazuju na to da nasilje u medijima može doprinijeti povećanoj agresiji kod djece, ali i na to da obrazovni programi u medijima mogu naučiti djecu važnim vještinama. Jasno je, dakle, da uticaj koji mediji imaju na djecu zavisi prevashodno od medijskog sadržaja kojem su izložena.

Prema Konvenciji Ujedinjenih nacija o pravima djeteta, djeca se moraju zaštititi od štetnog medijskog sadržaja. U isto vrijeme, Konvencijom je propisano da djeca imaju pravo da učestvuju u medijima, te da se njihov glas čuje. Stoga, medijska pismenost i medijska regulacija ne isključuju jedna drugu.

Iz tog razloga, UNICEF udružuje snage s Agencijom za elektronske medije Crne Gore, kako bi se djeca u medijima istovremeno i štitila i promovisala. Cilj kampanje je promocija medijske pismenosti među roditeljima i djecom, unapređenje kvaliteta izvještavanja medija o pitanjima koja se tiču prava djeteta i poboljšanje kvaliteta medijskih programa za mlade u Crnoj Gori.

Ključna poruka je: Birajmo šta gledamo. No, korišćenje medija je samo jedan dio priče. Kroz ovu kampanju želimo da pomognemo djeci da izrastu u medijski pismene građane. To znači da će biti u stanju ne samo da biraju šta gledaju svakog dana, već i da analiziraju i kritički procjenjuju sve što gledaju, kao i da i sami prave različite medijske sadržaje i dijele ih s drugima na bezbjedan i odgovoran način. Iz tog ugla, medijska pismenost predstavlja ključni dio „demokratskog građanstva”.

Roditelji, škole, mediji, NVO i Vlada moraju raditi zajedno da bi podizali medijski pismene građane i izgradili demokratskije, inkluzivnije i zdravije medijsko okruženje. Iz tog razloga, kampanja će imati partnere iz svih sektora društva.

Read the latest news from the campaign

Wake-up call for parents, the media and society as a whole
PODGORICA, 12 November 2018 – On average, children aged 12–17 spend about eight hours a day in front of a screen – using a mobile phone for three and a half hours a day and watching TV for about two hours a day.

Alarm za roditelje, medije i društvo u cjelini
PODGORICA, 12. NOVEMBAR 2018 - Dijete uzrasta 12‒17 godina u prosjeku provede oko osam sati dnevno ispred raznih ekrana – tri i po sata dnevno koristi mobilni telefon, oko dva sata dnevno gleda TV, oko sat i po je ispred kompjutera ili laptopa, nešto manj

Interests of the child instead of sensationalism in the media
PODGORICA, 4 November 2018 – The media in Montenegro should be much more responsible than it is at the moment when covering topics that involve children and young people, especially in cases of abuse and violence against children.

Interes djeteta umjesto senzacionalizma u medijima
PODGORICA, 4. NOVEMBRA 2018. - Mediji u Crnoj Gori trebalo bi mnogo odgovornije, nego što je to sada slučaj, da se odnose prema temama koje uključuju djecu i mlade, naročito u slučajevima zlostavljanja i nasilja nad djecom.

Digital literacy for every child
PODGORICA, 31 October 2018 - The Ministry of Education, supported by UNICEF and Telenor, is piloting the introduction of digital teaching into primary education.

Digitalna pismenost za svako dijete
PODGORICA, 31. OKTOBAR 2018 - Ministarstvo prosvjete, uz podršku UNICEF-a i Telenora, pilotira uvođenje digitalne pedagogije u osnovnoškolsko obrazovanje .

Rambo Amadeus: If we expose our children to high-quality content, they will get bored of low-quality content
PODGORICA, 30 August 2018 – Within the media literacy campaign “Let’s Choose What We Watch”, UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador, Antonije Pušić a.k.a. Rambo Amadeus, talked about children and media with the first team of UNICEF young reporters

Rambo Amadeus: Ukoliko djecu izlažemo kvalitetnom sadržaju, onaj nekvalitetni postaće im dosadan
PODGORICA, 30. avgusta, 2018. - U okviru kampanje posvećene medijskoj pismenosti „Birajmo šta gledamo‟, Agencije za elektronske medije Crne Gore i UNICEF-a, ambasador dobre volje UNICEF-a u Crnoj Gori Antonije Pušić alias Rambo Amadues družio se s prvim t

Vučić Ćetković, a friend of the “Let’s choose what we watch” campaign, opens the exhibition of children’s works on the topic of media literacy
PODGORICA, 8 JUNE 2018 – Famous young artist Vučić Ćetković joined the campaign of the Agency for Electronic Media and UNICEF "Let's Choose What We Watch" and organized an art workshop for children.

Vučić Ćetković, prijatelj kampanje „Birajmo šta gledamo”, otvorio izložbu dječjih radova na temu medijske pismenosti
PODGORICA, 8. JUNA 2018. – Poznati mladi umjetnik Vučić Ćetković pridružio se kampanji Agencije za elektronske medije i UNICEF-a „Birajmo šta gledamo” i tim povodom je, zajedno s njegovom nastavnicom likovnog vaspitanja iz osnovne škole Radmilom Mišković,

Montenegro Agency for Electronic Media and UNICEF initiate the media literacy campaign “Let’s choose what we watch”
PODGORICA, 19 February 2018 - Numerous studies worldwide indicate that violence in the media can contribute to increased aggressiveness in children, while educational content in the media can help children acquire knowledge and skills more quickly.

Agencija za Elektronske Medije i UNICEF počeli kampanju medijske pismenosti “Birajmo šta gledamo”
PODGORICA 19. FEBRUAR 2018. - Brojne studije širom svijeta ukazuju da nasilje u medijima može doprinijeti povećanoj agresivnosti kod djece, kao i da obrazovni sadržaji u medijima mogu pomoći djeci da brže usvoje određena znanja i vještine.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children