Campaigns

Campaigns

Media literacy (2018)

End Violence (2017)

End Violence Online (2016)

Preschool for All (2015-2016)

Every child needs a family (2013-2014)

It's about ability (2010-2013)

The Early Years - An Opportunity of a Life Time campaign (2009)

 

Žive statue bez riječi prekidaju tišinu o nasilju nad djecom

Crna Gora, Avgust – Septembar 2017 – U okviru kampanje #ZAUSTAVIMOnasilje, širom Crne Gore, žive statue bez riječi prekidaju tišinu o nasilju nad djecom.


U okviru kampanje #ZAUSTAVIMOnasilje, širom Crne Gore, žive statue bez riječi prekidaju tišinu o nasilju nad djecom - UNICEF Montenegro/Dusko Miljanic

Tokom avgusta i septembra 2017, građani mnogobrojnih crnogorskih opština imaće priliku da naiđu na ove žive statue, upoznaju se sa SOS roditeljskom linijom, razmisle o najboljim roditeljskim praksama i podrže kampanju #ZaustavimoNasilje preko društvenih mreža.

Cilj ovih uličnih performansa je podizanje svijesti o besplatnoj SOS liniji 080 888 888, koja, radnim danima od 16 do 20 sati, roditeljima pruža stručnu pomoć da usvoje i primijene principe pozitivnog roditeljstva.

Umjetnički performansi sa ljudskim statuama prvi put su izvođeni u okviru istoimene kampanje UNICEF-a u Južnoj Americi, tj. Argentini, Čileu, Urugvaju i Paragvaju. Crnogorska kampanja replicira ovaj model dobre prakse.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children