Campaigns

Campaigns

Media literacy (2018)

End Violence (2017)

End Violence Online (2016)

Preschool for All (2015-2016)

Every child needs a family (2013-2014)

It's about ability (2010-2013)

The Early Years - An Opportunity of a Life Time campaign (2009)

 

End Violence (2017)

 

UNICEF research from December 2016 shows that there is generally low awareness of Montenegrin society about what is violence, as well as high tolerance towards violence. One in two citizens find corporal punishment of chidren acceptable and believe that yelling at the child is not violence.

Moreover, one-third of citizens think that slapping and threatening children are not forms of violence, while one quarter do not recognize blackmailing as violence in the upbringing of children. Majority of citizens (77 per cent) believe that parents should not allow children to question their decisions.

“End Violence“ campaign initiatied by the Government of Montenegro and UNICEF, with EU support, will spark a public debate on violence against children in Montenegro.

The aim of the campaign is to raise awareness that raising children without violence does not mean encouraging parenting which is too permissive.

In particular, the campaign will promote and support parents to implement the best parenting practices in order to raise children without violence and to ensure that they grow up into healthy adults who respect themselves and others.

In line with the request coming from the majority of Montenegrin citizens (77 per cent) who think that parents should be provided with support to raise children without violence, the campaign calls on the entire society, and particularly on the experts, to unite with parents in the search for solutions which will allow both parents and their children to grow together.

Latest news from the campaign

Young people call for an end to bullying
PODGORICA, 27 NOVEMBER 2018 – Everyone must make their contribution to resolving the problem of school bullying. The most important thing is to work on its prevention, but also on providing adequate support to the victims of bullying.

Mladi za suzbijanje vršnjačkog nasilja
PODGORICA, 27. NOVEMBAR 2018. - Svi moraju dati svoj doprinos kako bismo riješili problem nasilja u školama. Najvažnije je raditi na prevenciji, ali i na adekvatnoj podršci kako žrtvama nasilja, tako i nasilnicima i svjedocima.

Pediatricians combating sexual abuse of children
PODGORICA, 5 September 2017 – International surveys, covering the Balkans as well, indicate that 12-15 per cent of girls and 8-10 per cent of boys suffer from sexual violence.

Pedijatri u borbi protiv seksualnog zlostavljanja djece
PODGORICA, 5. septembar 2017. - Međunarodna istraživanja koja obuhvataju i Balkan pokazuju da seksualno nasilje trpi između 12 i 15 odsto djevojčica i 8 do 10 odsto dječaka.

Living statues break the silence on violence against children without any words
Montenegro, August - September 2017 - Within the #ENDviolence campaign, all over Montenegro, living statues break the silence on violence against children without any words.

Žive statue bez riječi prekidaju tišinu o nasilju nad djecom
Crna Gora, Avgust – Septembar 2017 – U okviru kampanje #ZAUSTAVIMOnasilje, širom Crne Gore, žive statue bez riječi prekidaju tišinu o nasilju nad djecom.

Public talk about parenting in Tivat
TIVAT, 17 May 2017 – UNICEF research conducted last year shows that 1 in 2 parents in Montenegro justify corporal punishment.

Javni razgovor o roditeljstvu u Tivtu
TIVAT, 17. MAJ 2017. - Svaki drugi roditelj u Crnoj Gori opravdava fizičko nasilje , pokazuje UNICEF-ovo istraživanje koje je sprovedeno prošle godine.

Public talk about parenting in Podgorica
PODGORICA, 10 May 2017 – Podgorica is the 14th municipality in Montenegro to have hosted a public talk about the relationship between parents and children as part of the campaign “End Violence” implemented by the Government of Montenegro and UNICEF.

Javni razgovor o roditeljstvu u Podgorici
PODGORICA, 10. MAJ, 2017. - Podgorica je 14. opština u Crnoj Gori koja je u okviru kampanje " Zaustavimo nasilje" bila domaćin javnog razgovora na temu odnosa roditelja i djece.

Children cooperate best with those who respect them
PLJEVLJA, 27 April 2017 – By organizing a public talk on the relationship between children and parents, Municipality of Pljevlja, like many others all over the country, joined the “End Violence” campaign.

Djeca najbolje sarađuju s onima koji im ukazuju poštovanje
PLJEVLJA, 27. APRIL 2017. - Organizovanjem javnog razgovora o odnosu roditelja i djece, kampanji "Zaustavimo nasilje" pridružila se i Opština Pljevlja.

Children to grow up without violence
NIKŠIĆ, 19 April 2017 – Nikšić is another municipality to have joined the “End Violence” campaign initiated by the Government of Montenegro and UNICEF with a view to promoting and spreading positive parenting practices.

Dužni smo da djeci pružimo odrastanje bez nasilja
NIKŠIĆ, 19. APRIL 2017. - Nikšić je još jedna opština koja se pridružila kampanji Vlade Crne Gore i UNICEF-a "Zaustavimo nasilje", koja ima za cilj širenje praksi pozitivnog roditeljstva.

Positive parenting to prevent violence against children
BIJELO POLJE, 10 April 2017 - “Spanking is not violence, it is more of a joke”. This is what a parent from Bijelo Polje said during the research on violence against children in Montenegro.

Pozitivnim roditeljstvom protiv nasilja nad djecom
BIJELO POLJE, 10. APRIL 2017. - “Udarac po guzi nije nasilje, to je više šala”. Ovo su riječi jednog roditelja iz Bijelog Polja tokom istraživanja na temu nasilja nad djecom u Crnoj Gori.

Public discussion on parent-child relations in Berane
BERANE, 10 April 2017 – According to the UNICEF survey conducted in late 2016, one in two Montenegrin citizens believe that physical punishment of children is acceptable and that shouting at children is not violence.

U Beranama javni razgovori o odnosima roditelja i djece
BERANE, 10. APRIL 2017. - Svaki drugi građanin u Crnoj Gori smatra da je fizičko kažnjavanje djece prihvatljivo, a da vikanje na djecu nije nasilje, pokazuje istraživanje UNICEF-a sprovedeno krajem 2016. godine.

Museum of Family Memories opened in Budva
BUDVA, 21 March 2017 – A shabby belt, a locked lock, a woman’s scarf are only some of the items telling true stories on display at the Museum of Family Memories that set on its journey in Budva.

U Budvi otvoren “Muzej porodičnih sjećanja”
BUDVA, 21. MART, 2017. - Pohabani kaiš, zaključana brava, ženski šal... To su samo neki od eksponata koji pričaju istinite priče iz "Muzeja porodičnih sjećanja", koji je svoje putovanje započeo u Budvi.

Public discussion on parenting held in Kotor
KOTOR, 21 March 2017 - Kotor was the second stop for the Museum of Family Memories.

U Kotoru organizovan javni razgovor o roditeljstvu
KOTOR, 21. MART, 2017. - Kotor je bio druga stanica "Muzeja porodičnog sjećanja" čija će postavka narednih dana posjetioce podsjećati na uspomene iz djetinjstva, ali i opominjati na to da mnoga djeca odrastaju uz nasilje.

“End Violence” conference sparks a public debate on parenting in Montenegro
PODGORICA, Montenegro, 27 February, 2017 – Violence, neglect and dysfunctional parenting have long term costs for children, their families and societies, but can be prevented through stronger public health and child protection interventions.

Konferencija „Zaustavimo nasilje“ započela javnu debatu o nenaslinom vaspitavanju djece u Crnoj Gori
PODGORICA, 27. februar, 2017. – Nasilje, zanemarivanje i disfunkcionalno roditeljstvo imaju dugoročne posljedice po djecu, njihove porodice i društvo, ali se isto može spriječiti kroz jačanje intervencija u sektoru zdravstva i dječje zaštite.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children