Campaigns

Campaigns

Media literacy (2018)

End Violence (2017)

End Violence Online (2016)

Preschool for All (2015-2016)

Every child needs a family (2013-2014)

It's about ability (2010-2013)

The Early Years - An Opportunity of a Life Time campaign (2009)

 

NET prijatelji – app for children

 

UNICEF research (2016), conducted within the End Violence Online campaign, shows that 79% of children aged 9-11 use internet in Montenegro and they access it mostly through smartphones. Children at this age have the weakest digital skills and most need for support. 1 in 2 said not to feel safe online and not to know what to do when someone treats them online in a way that they don’t like. Therefore, with UNICEF’s support, NETprijatelji (NETfriends) app was developed for them.

It was developed in cooperation with children, parents, UNICEF Montenegro Goodwill Ambassador Antonije Pusic alias Rambo Amadeus, music author Vlado Maras, Studio for interactive design Fleka and experts in the field of child development, internet and violence.

The app contains an educational role-play game, which takes children through real life scenarios and makes them learn how to recognize, prevent, stop and report violence.

One third of children of this age say to know more about the internet than their parents. Moreover, 1 in 5 say that their parents don’t talk to them about what to do when something disturbing happens to them online. Every parent, regardless of his/her digital skills, can use the app to talk to the child and support him/her to learn how to be safe online and offline.

Also, NETprijatelji app can be used as an innovative tool in schools and help every teacher, regardless of his/her digital skills, to promote a culture of non-violence and teach children how to be safe in the digital age.

If you have an iPhone you can download the app NETprijatelji for free at this link

If you have an Android phone you can download the app NETprijatelji for free at this link

NETFriends can also be played at the website www.netprijatelji.me 

Istraživanje UNICEF-a (2016), sprovedeno u okviru kampanje Zaustavimo nasilje online, pokazalo je da 79% djece uzrasta 9-11 godina koristi internet u Crnoj Gori i najčešće mu pristupa preko pametnog telefona. Djeca ovog uzrasta imaju najslabije digitalne vještine i najviše potrebe za podrškom. Naime, polovina ih je izjavila da se ne osjeća bezbjedno na internetu i da ne zna šta da radi kada se neko na internetu prema njima ponaša na način koji im se ne svidja. Stoga je za njih, uz podršku UNICEF-a, razvijena aplikacija NETprijatelji.

Ona je razvijena u saradnji sa djecom, roditeljima, ambasadorom dobre volje UNICEF-a CG Antonijem Pušićem poznatijim kao Rambo Amadeus, muzičkim autorom Vladom Marašem, Studiom za interaktivni dizajn Fleka i ekpertima iz oblasti razvoja djece, interneta i nasilja.

Aplikacija sadrži edukativnu igricu koja vodi djecu kroz realne životne scenarije i uči ih da prepoznaju, spriječe, zaustave i prijave nasilje na internetu.

Jedna trećina djece ovog uzrasta kaže da zna više o internetu od svojih roditelja. Štaviše, 1 od 5 kaže da roditelji sa njima ne razgovaraju o tome šta da rade kada im se nešto uznemiravajuće desi na internetu. Svaki roditelj, bez obzira na digitalne vještine koje posjeduje, može koristiti ovu aplikaciju za razgovor sa djetetom i pružanje podrške da ono nauči kako da bude bezbjedno online i offline.

Takodje, aplikacija NETprijatelji može se koristiti kao inovacija u školama i tako pomoći svakom nastavniku, bez obzira na njegove digitalne vještine, da promoviše kulturu nenasilja i nauči djecu kako da budu bezbjedna u digitalnom društvu 21. vijeka.

Ako imate iPhone, aplikaciju NET prijatelji možete besplatno skinuti sa ovog linka

Ako imate Android telefon, aplikaciju NET prijatelji možete besplatno skinuti sa ovog linka

NETPrijatelji se može igrati i na sajtu www.netprijatelji.me

 

 
Search:

 Email this article

unite for children