Campaigns

Campaigns

Media literacy (2018)

End Violence (2017)

End Violence Online (2016)

Preschool for All (2015-2016)

Every child needs a family (2013-2014)

It's about ability (2010-2013)

The Early Years - An Opportunity of a Life Time campaign (2009)

 

UNICEF i Vlada Crne Gore pokrenuli kampanju protiv naslilja nad djecom

PODGORICA – 27. jul 2016. – Predsjednik Vlade Crne Gore Milo Đukanović i šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Bendžamin Perks najavili su početak nove kampanje Vlade Crne Gore i UNICEF-a protiv nasilja nad djecom.  


S lijeva prema desno: prof. Ida Kortoni, Univerzitet Sapienca u Rimu, Italija, Bendžamin Perks, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, Milo Đukanović, premijer Crne Gore i prof. Svetlana Logar, direktorica istraživanja Ipsosa, na predstavljanju nove kampanje protiv nasilja - UNICEF Montenegro 2016 / Dusko Miljanic

„Danas pokrećemo kampanju koja će pokriti sve oblike nasilja. Prvi dio će se fokusirati na nasilje na internetu, koje predstavlja rastuću bojazan naših zajednica, porodica i djece. Kasnije, u kampanji ćemo se fokusirati na porodično i vršnjačko nasilje,“ Perks je kazao.

U skladu sa globalnom kampanjom UNICEF-a „Zaustavimo nasilje online“, crnogorska kampanja će se u prvoj fazi, do kraja 2016, baviti nasiljem na internetu.

„Kao dio ove globalne akcije, i u sarаdnji sa Kancelarijom UNICEF-a, zajedno radimo na suzbijanju te pojave, prije svega krоz jačanje kapaciteta profesionalaca u institucijama sistema, kao i kroz podizanje svijesti ukupne javnosti o rizicima i opasnostima sa kojima se mladi susreću na internetu. Cilj nam je da svakom djetetu pružimo digitalnu pismenost koja mu je naophodna za bezbjedan život u savremenom svijetu“ kazao je crnogorski premijer Milo Đukanović.

Najmlađi ambasadori kampanje #Zaustavimo nasilje onlajn su kroz kratke filmove podijeli svoja i iskustva vršnjaka na internetu. „Moramo razgovarati o našim online iskustvima i na taj način, podsticati mlade, roditelje i škole da smanje taj rizik na internetu, koji, svakako, moramo svakodnevno koristiti“ istakla je Maša Vušanović, srednjoškolka iz Podgorice.


Pres konferencija na kojoj je najavljena nova kampanja protiv nasilja, koja se do kraja 2016. fokusira na nasilje na internetu - UNICEF Montenegro 2016 / Dusko Miljanic

Tom prilikom su prof. dr Svetlana Logar, direktorica istraživanja Ipsosa, i prof. dr Ida Kortoni, koordinatorka Istraživačkog centra za djecu i medije pri Univerzitetu Sapienca u Rimu, Italiji, predstavile ključne nalaze istraživanja o internet iskustvima djece i roditelja u Crnoj Gori.

Istraživanje je sprovedeno tokom maja i juna 2016. po metodologiji koju su razvili Londonska škola ekonomije i političkih nauka i  UNICEF-ova kancelarija za istraživanja – Inoćenti.

Ono je pokazalo da se svako drugo dijete (45 odsto) na internetu ne osjeća bezbjedno, a većina (68 odsto) kaže da zna o internetu više od svojih roditelja.

„Djeca preduzimaju različite rizične aktivnosti koje se tiču kontaktiranja nepoznatih osoba, kojima onda djeca šalju svoje lične podatke. Šalju im fotografije, prave se da su na internetu neko drugi nego što stvarno jesu. Jednu od takvih aktivnosti, bar jednom mjesečno, u toku prošle godine je učinilo 48 odsto djece,“ istakla je prof. Logar.

Djeca najčešće koriste internet za zabavu i druženje na društvenim mrežama, a najmanje za školske zadatke.  U najvećem broju, mladi doživljavaju vršnjačko nasilje na internetu. „Danas nasilje nad djecom dobija potpuno nove dimenzije. Online nasilje ne poznaje granice.


Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Bendžamin Perks sa najmlađim ambasadorima kampanje #Zaustavimo nasilje online u Crnoj Gori - UNICEF Montenegro 2016 / Dusko Miljanic

Djeca mogu biti izložena, zlostavljana, 24 sata dnevno od nepoznatih, stranaca, kao i od ljudi u neposrednom okruženju“, Đukanović je naglasio.

„Svako treće dijete koje koristi internet živi u porodici sa niskom roditeljskom medijacijom korišćenja interneta. Nivo rizika da djeca dožive smetnju ili uznemiravanje na internetu najveći je upravo kada je niska roditeljska medijacija upotrebe interneta,“ istakla je prof. Kortoni.

Stoga, istraživanje jasno ukazuje na potrebu da se škola aktivnije uključi u proces izgradje inkluzivnog, digitalnog društva kroz podizanje svijesti i digitalne pismenosti djece, roditelja i nastavnika. Svako drugo dijete (53 odsto) kaže da nikad ne koristi internet u školi, a samo 2 odsto njih se, kad im se nešto neprijatno desi na internetu, za pomoć obraća nastavnicima.

Kampanja Zaustavimo nasilje onlajn ima za cilj podsticanje javne debate o najboljim načinima da se kroz tekuće reforme omogući svakom djetetu da nauči da bezbjedno i odgovorno koristi internet i aktivno učestvuje u digitalnom društvu 21. vijeka.

Kampanja se sprovodi u okviru globalne inicijative We Protect, pokrenute od strane Vlade Velike Britanije kako bi se kroz UNICEF-ove programe u 17 zemalja adresirao problem seksualne eskploatacije djece preko interneta.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children