Campaigns

Campaigns

Media literacy (2018)

End Violence (2017)

End Violence Online (2016)

Preschool for All (2015-2016)

Every child needs a family (2013-2014)

It's about ability (2010-2013)

The Early Years - An Opportunity of a Life Time campaign (2009)

 

Preschool for All (2015-2016)

 

In general, the preschool enrolment rate in Montenegro needs to be improved as only one half of children 3-6 years old are enrolled, while only 40 per cent actually attend preschool.

Moreover, on the north of Montenegro, the region where child poverty is the greatest, the preschool enrolment rates are the lowest. For example, ten times less children go to preschool in Rozaje than in Budva. At the same time, existing preschools in the north have capacities to enrol new children.

For these reasons, on 31 March 2015, UNICEF and the Ministry of Education launched the campaign Preschool for All aimed at increasing the preschool enrolment rate in five municipalities with the lowest attendance in Montenegro: Bijelo Polje, Rozaje, Berane, Plav and Adrijevica. The campaign continued in 2016 in another 6 municipalities with the lowest preschool enrollment rates in the north: Pljevlja, Žabljak, Šavnik, Plužine, Mojkovac and Kolašin.

Together with the campaign partners – Faculty for Preschool Education, Faculty of Dramatic Arts, Art School for Music and Ballet “Vasa Pavic“, NGO “Pedagogical Centre“, municipalities and local preschools, through numerous artistic and educational events for parents and preschool children preschool enrolment rates significantly increased in the north of Montenegro.

The campaign is part of a broader initiative of Montenegro, supported by UNICEF, which aims to achieve universal preschool coverage of children aged 3-6 by 2020.

Read the latest news from the campaign

Preschool for All campaign increases preschool enrolment rates in the north of Montenegro
NIKSIC, 10 November 2016 - After excellent results achieved last year, campaign Preschool for All, with UNICEF support, continued during the spring this year in six municipalities with the lowest preschool enrolment rates in the north of the country.

Kampanja "Svi u vrtić" podigla stope upisa u vrtiće na sjeveru Crne Gore
NIKŠIĆ, 10. NOVEMBAR, 2016. - Nakon odličnih rezultata prošle godine, uz podršku UNICEF-a, kampanja „Svi u vrtić“ nastavljena je u proljeće ove godine u šest novih opština na sjeveru države sa najnižom stopom upisa u vrtiće.

Open days of preschools in the North within the preschool for all campaign
KOLAŠIN, 30 June 2016 – Management of the Sestre Radović kindergarten in Kolašin, in cooperation with the NGO Pedagogical Centre, organized an Open Day to invite all parents in this municipality to enroll children in preschool.

Dani otvorenih vrata vrtića na sjeveru u okviru kampanje "Svi u vrtić"
KOLAŠIN, 30.06.2016. - Uprava kolašinskog vrtića "Sestre Radović", u saradnji sa NVO "Pedagoški centar", organizovala je Dan otvorenih vrata i pozvala sve roditelje u tom gradu da upišu svoju djecu u vrtić.

Ballet dancers promote preschool education in the North of Montenegro
PLJEVLJA, ZABLJAK, Montenegro, 17 June 2016 - Within the “Preschool for all”, organized by UNICEF and the Ministry of Education, new events for children and parents are organized in Pljevlja and Zabljak.

Balerine promovišu predškolsko obrazovanje na sjeveru Crne Gore
PLJEVLJA, ŽABLJAK, 17. jun 2016. - U okviru nastavka kampanje „Svi u vrtić“, koju su pokrenuli UNICEF i Ministarstvo prosvjete, organizovani su novi događaji za djecu i roditelje u Pljevljima i Žabljaku.

Jazz orchestra promotes preschool education
SAVNIK/PLUZINE, Montenegro, 16 June 2016 – The Preschool for All campaign continued in the northern towns of Savnik and Puzine, where children, in addition to playing in the outdoor preschools, enjoyed jazz music performed by a school orchestra.

Promocija kampanje “Svi u vrtić” uz džeza
ŠAVNIK/ PLUŽINE, 16. jun 2016. - „Kampanja „Svi u vrtić“ nastavljena je danas u Šavniku i Plužinama gdje su, pored igre u vrtiću na otvorenom, djeca imala priliku da uživaju u džez muzici koju sviraju učenici muzičke škole „Vasa Pavić“ koje vode profesori

Montenegrin grandparents invite every child to preschool
Savnik, Pljevlja, Zabljak, 7 June 2016 – Grandmothers and grandfathers from Savnik, Zabljak i Pljevlja joined the Preschool for All campaign implemented by UNICEF and the Ministry of Education.

Crnogorski đedovi i bake poručuju Svi u vrtić
Šavnik, Pljevlja, Žabljak, 7. jun 2016. - Bake i đedovi iz Šavnika, Žabljaka i Pljevalja pridružili su se kampanji UNICEF-a i Ministarstva prosvjete “Svi u vrtić”.

Travelling theatre “Preschool for All“ invites children to preschool
PLJEVLJA, ZABLJAK, MONTENEGRO, 26 May 2016 - Within the second phase of the "Preschool for All" campaign, children from Pljevlja and Zabljak enjoyed the play of a travelling theatre performed by students of the Montenegrin Faculty of Dramatic Arts.

Putujuće pozorište „Svi u vrtić“ poziva djecu na sjeveru da idu u vrtić
PLJEVLJA, ŽABLJAK, 26. maj 2016. – U okviru druge faze kampanje "Svi u vrtić", djeca iz Pljevalja i Žabljaka imali su priliku da pogledaju predstavu putujućeg pozorišta koju su izveli studenti Fakulteta dramskih umjetnosti i poznati crnogorski glumci.

UNICEF continues with the “Preschool for All” campaign in the north of Montenegro
PLJEVLJA, Montenegro, 10 May 2016 - UNICEF and the Ministry of Education have launched the second phase of the “Preschool for All” campaign aimed at increasing the preschool enrolment rates in the north of Montenegro.

UNICEF nastavlja kampanju „Svi u vrtić“ na sjeveru Crne Gore
PLJEVLJA, 10. maj 2016. - UNICEF i Ministarstvo prosvjete pokrenuli su drugu fazu kampanje „Svi u vrtić“, koja ima za cilj podizanje stope upisa u predškolsko obrazovanje na sjeveru Crne Gore.

“Preschool for All“ campain invites children in the northern region of Montenegro to go to preschool
ROZAJE, December 2015 - Nerma Dobricanin, a mother of a preschooler from Rozaje, changed her opinion about the need of her child to attend a preschool due to the Preschool for All campaign launched in the spring of 2015.

Kampanja „Svi u vrtić!“ poziva djecu na sjeveru Crne Gore da idu u vrtić
ROŽAJE, decembar 2015. - Nermu Dobričanin, majka predškolca iz Rožaja, promijenila je mišljenje o potrebi da njeno dijete ide u vrtić zbog kampanje "Svi u vrtić", koju su, na proljeće 2015, započeli UNICEF i Ministarstvo prosvjete sa ciljem podizanja stop

"Preschool for All" campaign raises preschool enrolment rates
BERANE, December 2015 - Five-year old Damir attends preschool for the first time this year. He already met his best friend Alan in the kindergarten.

Kampanja "Svi u vrtić" podigla stope upisa u vrtiće
BERANE, decembar 2015. - Petogodišnji Damir je ove godine prvi put krenuo u vrtić i tamo je upoznao svog najboljeg druga Alana.

"Preschool for All" campaign raises preschool enrolment rates
PODGORICA, 28 October, 2015 - Aware of the exceptional importance of preschool education for early childhood development, in spring of 2015, UNICEF and the Ministry of Education launched the campaign "Preschool for All" in five municipalities in the north

Kampanja "Svi u vrtić" podigla stope upisa u vrtiće
PODGORICA, 28.oktobar, 2015 - Svjesni izuzetnog značaja predškolskog obrazovanja za rani razvoj djeteta, u proljeće 2015. godine UNICEF i Ministarstvo prosvjete su pokrenuli kampanju "Svi u vrtić", u pet opština na sjeveru Crne Gore u kojima je obuhvat dj

Open days of preschools in five municipalities in the north of Montenegro
Berane/Bijelo Polje/Rozaje/Andrijevica/Plav, 22 June 2015 – Within the campaign "Preschool for All", implemented by UNICEF and the Ministry of Education with the aim to raise awareness about the benefits of preschool, open days were held in 5 cities.

Dani otvorenih vrata vrtića u pet gradova na sjeveru Crne Gore
Berane/Bijelo Polje/Rožaje/Andrijevica/Plav, 22. jun 2015 – U okviru kampanje "Svi u vrtić", koju sprovode UNICEF i Ministarstvo prosvjete sa ciljem povećanja svijesti roditelja o prednostima predškolskog obrazovanja i povećanja stope upisa u vrtiće, održ

Promotion of the campaign "Preschool for all” with the sounds of children’s orchestra
BERANE/PLAV, Montenegro, 20 June 2015 – With the aim to promote early education and preschools as crucially important for child's development, Berane and Plav once again hosted the artistic and educational events for children and parents.

Promocija kampanje “Svi u vrtić” uz zvuke dječjeg orkestra
BERANE/PLAV, 20. jun 2015. – U cilju promovisanja ranog obrazovanja i pohađanja vrtića, koji su od izuzetne važnosti za razvoj djeteta, Berane i Plav su ponovo bili domaćini umjetničkih i obrazovnih događaja za djecu i roditelje.

Travelling theatre invites children in the northern region of Montenegro to go to preschool
ROZAJE/BIJELO POLJE, Montenegro, 20 June 2015 – Within the UNICEF’s campaign "Preschool for All", children from Bijelo Polje and Rozaje had an opportunity to see a play of travelling theatre performed by famous Montenegrin actors and students.

Putujuće pozorište poziva djecu na sjeveru Crne Gore da idu u vrtić
ROŽAJE/BIJELO POLJE, 20. jun 2015. – U okviru UNICEF-ove kampanje "Svi u vrtić" mališani iz Bijelog Polja i Rožaja imali su priliku da, u glavnoj pješačkoj zoni, pogledaju novu predstavu putujućeg pozorišta u kojoj su igrali poznati crnogorski glumci i st

The Young People’s Choir promotes “Preschool for all” campaign
BERANE/ANDRIJEVICA, Montenegro, 15 June 2015 – A performance by the children’s choir of the “Vasa Pavic” Music School has again gathered children and parents in downtown Berane and Andrijevica in support of preschool education.

Dječji hor promoviše kampanju “Svi u vrtić”
BERANE/ANDRIJEVICA, 15. jun 2015. – Nastup dječjeg hora muzičke škole "Vasa Pavić" i vrtić na otvorenom koji je organizovan od strane NVO “Pedagoški centar” i Odsjeka za predškolsko obrazovanje Filozofskog fakulteta, ponovo su okupili djecu i roditelje u

Ballet dancers promote preschool education in the north region of Montenegro
ROZAJE/BIJELO POLJE, 15 June 2015 – Rozaje and Bijelo Polje once again hosted artistic and educational events in order to stimulate parents’ and children’s interest for enrollment in preschools.

Balerine promovišu predškolsko obrazovanje na sjeveru Crne Gore
ROŽAJE/BIJELO POLJE, 15. jun 2015. – Rožaje i Bijelo Polje ponovo su bili su domaćini umjetničkih i obrazovnih događaja u cilju povećanja interesovanja djece i roditelja za upis u vrtić i promovisanja predškolskih ustanova kao najboljeg obrazovnog okružen

Travelling theatre “Preschool For All” promotes preschool education in Montenegro
BERANE/PLAV, 6 June 2015 - Within the Preschool for All campaign, famous Montenegrin actors and students of the Faculty of Dramatic Arts entertained children and parents in order to promote preschools as the best educational environment.

Putujuće pozorište “Svi u vrtić” promoviše predškolsko obrazovanje u Crnoj Gori
BERANE / PLAV, 6. JUN 2015. - U okviru kampanje Svi u vrtić, poznati crnogorski glumci i studenti Fakulteta dramskih umjetnosti zabavljali su djecu i roditelje kako bi promovisali vrtić kao najbolje obrazovno okruženje za djecu uzrasta od 3 do 6 godina.

Preschool For All campaign continues with performances of The Young People’s Choir in the north of Montenegro
ROZAJE/BIJELO POLJE, 30 May 2015 - In order to promote preschools as the best educational environment for children aged 3 to 6 years, Rozaje and Bijelo Polje hosted artistic and educational events aimed at stimulating parents’ and children’s interest.

Svi u vrtić uz pratnju hora
ROŽAJE/BIJELO POLJE, 30. maj 2015 - Promovišući predškolsko obrazovanje kao najbolje obrazovno okruženje za djecu od 3 do 6 godina, Rožaje i Bijelo Polje su bili su domaćini umjetničkih i obrazovnih događaja kako bi se povećalo interesovanje djece i rodit

Study on investing in early childhood education in Montenegro presented in Rozaje
ROZAJE, Montenegro, 20 MAY, 2015 – Long-term investments in the early education are crucial for the individual and social development, it was concluded during the presentation of the Study on investing in early childhood education in Rozaje.

Studija o ulaganju u rano obrazovanje djece u Crnoj Gori predstavljena u Rožajama
ROŽAJE, 20. MAJ, 2015. – Dugoročno ulaganje u rano obrazovanje od suštinske je važnosti za individualni i društveni razvoj, zaključeno je na predstavljanju Studije o ulaganju u rano obrazovanje djece u Crnoj Gori u Rožajama.

Children’s orchestra from Vasa Pavic Music School promotes preschool education in the North of Montenegro
ROZAJE/BIJELO POLJE, Montenegro, 15 May 2015 - Only 10 per cent of children aged 3-6 years attend preschool in Rozaje according to the recent survey conducted by Monstat and UNICEF.

Dječji orkestar muzičke škole “Vasa Pavić” promoviše predškolsko obrazovanje na sjeveru Crne Gore
Rožaje / Bijelo Polje, 15. MAJ 2015. - U Rožajama samo 10 odsto djece uzrasta od tri do šest godina ide u vrtić, pokazuje istraživanje koje su nedavno sproveli Monstat i UNICEF.

Ballet promotes Preschool for All in the North of Montenegro
BERANE/ANDRIJEVICA, Montenegro, 15 May 2015 - Berane and Andrijevica, as the towns in the north of the country with the lowest pre-school enrollment rates, hosted the artistic and educational events for children and parents.

Balerine promovišu predškolsko obrazovanje na sjeveru Crne Gore
BERANE/ANDRIJEVICA, 15. Maj 2015 - Berane i Andrijevica, kao gradovi na sjeveru države sa jednom od najnižih stopa upisa djece u predškolske ustanove, bili su domaćini umjetničkih i obrazovnih događaja za djecu i roditelje sa ciljem da se promoviše vritić

“Preschool for All” campaign launched in the north of Montenegro
BIJELO POLJE, Montenegro, 31 March 2015 - UNICEF and the Ministry of Education have launched the “Preschool for All” campaign aimed at increasing the preschool enrolment rates in the north of Montenegro.

Kampanja „Svi u vrtić!“ pokrenuta na sjeveru Crne Gore
BIJELO POLJE, 31. mart 2015 - UNICEF i Ministarstvo prosvjete pokrenuli su kampanju „Svi u vrtić!“, koja ima za cilj podizanje stope upisa u predškolsko obrazovanje na sjeveru Crne Gore.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children