Prije trideset godina, svjetski lideri su se ujedinili oko zajedničke ideje i usvojili međunarodni zakon o djetinjstvu, odnosno Konvenciju Ujedinjenih nacija o pravima djeteta. Konvencija je pomogla u transformaciji života djece, a njena osnovna poruka je da svako dijete ima pravo na djetinjstvo.

U okviru proslave 30 godina od usvajanja Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima djeteta, uz podršku UNICEF-a, djeca u Crnoj Gori i širom svijeta učestvuju  u raznim aktivnostima koje, između ostalog, uključuju i preuzimanje raznih institucija kako bi se mladi makar na jedan dan našli u ulozi onih koji odlučuju o pravima djeteta.