2. Antibiotici su djelotvorni u prevenciji i liječenju novog korona virusa.

Mit ili istina u vezi sa korona virusom

UNICEF Crna Gora