Activities

Overview

Every child needs a family

It's about ability

 

Crna Gora pokrenula kampanju “Svako dijete treba porodicu”

PODGORICA, 19. Septembar 2013. - “Ispred zgrade Centra za socijalni rad koja se nalazi u mom komsiluku, često sam sretala tužnu djecu, rastrzanu između mame ili tate i svaka ta njihova patnja teško mi je padala, ali kulminacija svega je bila kada sam jednog dana gledala emisiju na televiziji koja je bila posvećena djeci bez roditeljskog staranja. Naime, novinar je pitao djecu ‚‚Šta želite da vam Djeda Mraz pokloni?“ Jedno dijete je odgovorilo „Mamu i tatu!“ Duboko potrešena ovom dječijom željom kroz suze sam posmatrala kako se djeca slade tortom, umazana sa nekim tužnim pogledom bez radosti. Odmah mi je sinula ideja da uzmem jedno dijete i da brinem o njemu.”


Ovim riječima hraniteljice Nade Stojkanović započela je danas kampanja “Svako dijete treba porodicu”, koju je pokrenula Vlada Crne Gore uz podrsku Unicef-a i EU. Cilj kampanje je da se poveća broj hranitelja u Crnoj Gori, smanji broj djece u institucijama i podigne svijest o osnovnoj ljudskoj potrebi i pravu svakog djeteta da raste u toplom porodičnom okruženju.

Nedavno istraživanje UNICEF-a pokazuje da 58% građana u Crnoj Gori smatra da je smještanje djece u instituciju dobro rješenje za djecu bez adekvatnog roditeljskog staranja.

Međutim, kao što je istakao šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Bendžamin Perks „najbolja svjetska istraživanja rađena tokom posljednjih 50 godina pokazuju da se smještanjem u institucije djeca u ranom djetinjstvu izlažu riziku od zaostajanja u psihološkom, emotivnom i fizičkom razvoju, što se jedino može nadomjestiti njegom u toplom porodičnom okruženju.“

Prema podacima UNICEF-a iz 2010, 59% djece mlađe od 3 godine došla su u Dječji dom „Mladost“ u Bijeloj neposredno nakon rođenja. Naučna istraživanja ukazuju da nijedno dijete mlađe od 3 godine ne treba da bude smješteno u institucije.

Iz ovog razloga, reforma dječje zaštite koja se trenutno sprovodi u Crnoj Gori ima za cilj da obezbijedi pružanje podrške roditeljima počev od ustanova primarne zdravstvene zaštite, kao i porodilišta, kako bi na taj način spriječili napuštanje djece.

Vjerujemo da će ovakve aktivnosti, uz adekvatniju podršku koju porodici mogu pružiti stručnjaci u centrima za socijalni rad, u domovima zdravlja i porodilištima, kao i u ustanovama obrazovanja, smanjivati potrebu za smještajem djece u odgovarajuće institucije.” istakao je premijer Crne Gore Milo Đukanović na predstavljanju kampanje.

Prema riječima šefa Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Mitje Drobniča, tekuća reforma sistema dječje zaštite koju podržava EU vodi Crnu Goru ka potpunom ispunjavanju međunarodnih standarda u oblasti dječje zaštite i obezbjeđivanju porodičnog okruženja za rast svakog djeteta. “Potrebno je prevazići zablude o hraniteljstvu i ujedno unaprijediti svijest javnosti o značaju hraniteljskih porodica. Nužno je i nastaviti sa razvojem sistema za pružanje podrške djeci bez roditelja i ubrzati process deinstitucionalizacije.” istakao je Drobnič.

Predstavljanje kampanje u glavnom gradu, Podgorici, završeno je sa apelom svim građanima Crne Gore. “Ovom prilikom želim da poručim svima: ne možete pomoći svoj djeci, ali ako pomognete bar jednom djetetu da raste srećno kao i druga djeca, učinićete dosta. Budite humani! Pružite djetetu ljubav, toplinu, jer svakom djetetu treba porodica!”, poručila je hraniteljica Nada Stojkanović.


Njen apel podržao je i predsjednik Vlade Crne Gore Milo Djukanovic: “Želim na kraju, ne samo kao predsjednik vlade, već i kao roditelj, da pozovem sve ključne aktere i sve građane Crne Gore da nam se pridruže u ovoj kampanji.”

“Naša je nada da će ova kampanja privući puno hranitelja da otvore svoja srca i domove djeci kojoj je potrebno toplo porodično okruženje. Svako dijete treba porodicu”, zaključio je šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Benjamin Perks.

Ključne poruke kampanje – Svako dijete treba porodicu i Hraniteljstvo –podrška zdravom razvoju djeteta – nalaze se na bilbordima širom zemlje. Takodje, TV spot kampanje je podijeljen sa svim medijima. U međuvremenu, centri za socijalni rad pripremaju “otvorene dane” kroz koje će informisati građane i promovisati hraniteljstvo po svim opštinama u narednim mjesecima.

Kampanja „Svako dijete treba porodicu“ sprovodi se u okviru projekta „Reforma sistema socijalne i dječje zaštite: unapređenje socijalne inkluzije“ kojeg sprovodi Vlada Crne Gore, uz tehničku pomoć UNICEF-a i UNDP-a i finansijsku podršku Evropske unije.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children