Šef predstavnistva UNICEF-a u Crnoj Gori

UNICEF nastavlja da podržava reforme u Crnoj Gori pod rukovodstvom Osame Kogalija

UNICEF Crna Gora
Osama Makavi Kogali, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2017

Osama Kogali, šef predstavnistva UNICEF-a u Crnoj Gori

UNICEF nastavlja da podržava reforme u Crnoj Gori pod rukovodstvom Osame Kogalija

PODGORICA, 28. jul 2017. - Osama Makavi Kogali danas započinje svoj mandat kao šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori. Nakon Nole Skiner i Bendžamina Perksa, Kogali je postao treći šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori otkako je ova zemlja obnovila svoju nezavisnost 2006. godine.

Uzbuđen sam zbog toga što ću tokom narednih godina voditi predstavništvo UNICEF-a u Crnoj Gori. Radujem se saradnji sa svim partnerima na unapređenju dječjih prava u ovoj zemlji. Nastavićemo da se zalažemo za svu djecu, posebno onu kojoj je pomoć najpotrebnija: djecu sa smetnjama u razvoju, djecu bez roditeljskog staranja, onu koja žive u siromaštvu i onu koja su u kontaktu sa zakonom.

Osama Kogali, predstavnik UNICEF-a u Crnoj Gori

Gospodin Kogali sa sobom donosi 25 godina iskustva rada u međunarodnoj zajednici. Prije dolaska u Crnu Goru, g. Kogali je bio šef predstavništva UNICEF-a u Omanu, zamjenik šefa predstavništva UNICEF-a u Iraku, regionalni ekspert za vanredne situacije pri Regionalnoj kancelariji UNICEF-a za Bliski istok i sjevernu Afriku, glavni koordinator za vanredne situacije pri UNICEF-oj kancelariji u Pakistanu, itd. Kao državljanin Sudana, g. Kogali je svoj profesionalni angažman u UNICEF-u započeo upravo u toj državi 1992. godine. G.  Kogali je magistar ekonomskih nauka.

Osama Makavi Kogali imenovan je od strane izvršnog direktora UNICEF-a g. Entonija Lejka, nakon konsultacija s Vladom Crne Gore, za šefa predstavništva u Crnoj Gori. „UNICEF će nastaviti da radi u partnerstvu s nacionalnim i lokalnim vlastima, organizacijama civilnog društva, medijima, privatnim sektorom, međunarodnom zajednicom, djecom i roditeljima, kako bi svakom djetetu obezbijedio srećno, zdravo i bezbjedno djetinjstvo, kao i mogućnost da iskoristi sve svoje potencijale“, istakao je g. Kogali.

U Crnoj Gori, UNICEF se  bavi rješavanjem osnovnih uzroka nejednakosti u ostvarivanju dječjih prava, posebno kada je riječ o djeci koja su pogođena siromaštvom, smetnjama u razvoju i isključenošću. Programske intervencije i inovacije UNICEF-a imaju cilj da podrže tekuće reforme, kako bi se osiguralo da su iste usaglašene s globalnim i naučnim saznanjima o razvoju djeteta.
Konkretno, programi UNICEF-a za djecu u Crnoj Gori usmjereni su na: razvoj u ranom djetinjstvu, kako bi se osigurao najbolji mogući početak života svakog djeteta; na socijalnu i dječju zaštitu i kvalitetno obrazovanje, kako bi svako dijete steklo znanja,  vještine i mogućnosti da izraste u srećnog, produktivnog i odgovornog građanina 21. vijeka.