Эцэг эхээсээ хол байх үед хүүхдэд төрдөг сэтгэл түгших мэдрэмжийг хэрхэн зохицуулах тухай

Бяцхан хүү, охиноо дэмжихийн тулд таны мэдвэл зохих зүйлс

UNICEF Mongolia
family
unicef Mongolia
29 August 2023