Alex Heiken, UNICEF Mongolia representative

Alex Heikens has been appointed as the Representative of the United Nations Children’s Fund Mongolia Country Office as per 21 July 2017. He joined UNICEF in 2013 as a senior adviser at UNICEF Headquarters, New York. He led the development and implementation of UNICEF’s policy on climate change, energy, and environmental sustainability.

Prior to UNICEF, Alex served as a Regional Policy Adviser for the United Nations Development Programme in Asia-Pacific, providing high-quality support to UNDP Country Offices and Governments on addressing climate change (2010 – 2013).

From 2007 to 2010, he was with UNDP Indonesia where he led the development of the UNDP climate change portfolio and assisted the Government of Indonesia with formulating key-policy documents and programmes such as UNREDD.

From 2003 till 2007 he worked for the Food and Agriculture Organization (in Bangladesh and the regional office in Thailand) providing advice on contaminated groundwater resources to governments and development partners.

Before joining the UN, Alex did his PhD research on the impacts of contaminated water resources on human health and agricultural production in Indonesia. Besides his PhD in environmental sciences, Alex holds an MSc in Biology from Utrecht University, the Netherlands. Mr Heikens is a Dutch citizen.

External links:

Twitter account: @Alex_Heikens

Blog: Why climate change matters for children

Interview: Jargalsaikhan interviews Alex Heikens

Interview: Udriin Toim interviews Alex Heikesn (Mon)

Video: MNB World Interview for Children's Day

Video: New Year's Greeting

Video: Children's Day Greeting & Office Tour

News: Alex Heikens presents his credentials to MFA

News: UB Governor to work with UNICEF

Alex Heikens, UNICEF Mongolia representative

Алекс Хайкенс НҮБ-ын Хүүхдийн Сангийн Монгол дахь Суурин төлөөлөгчөөр 2017 оны 7-р сарын 21-нд томилогдсон.

Тэрээр 2013 оноос НҮБ-ын Хүүхдийн Санд ажиллаж эхэлсэн бөгөөд Нью-Йорк дахь төв оффист уур амьсгалын өөрчлөлт, эрчим хүч болон байгаль орчны тогтвортой байдал хариуцсан ахлах зөвлөхөөр ажиллаж, энэ асуудлаархи байгууллагын бодлогыг тодорхойлон, хэрэгжилтийг удирдаж байсан.

НҮБ-ын Хүүхдийн Санд орохоос өмнө Алекс Хайкенс нь 2003-2013 онд НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн Ази-Номхон далайн бүсийн оффист Бодлогын зөвлөхөөр ажиллаж, тус бүс нутаг дахь НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч улс орон, тэдгээрийн Засгийн газарт уур амьсгалын өөрчлөлтийг даван туулах асуудлаар бодлогын дэмжлэг үзүүлж байсан.

2007-2010 онд тэрээр Индонези дахь НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн хөтөлбөрийг удирдан чиглүүлж, ойн доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах (UN-REDD) үндэсний хөтөлбөр зэрэг бодлогын чухал бичиг баримтуудыг боловсруулан гаргахад нь тус улсын Засгийн газарт дэмжлэг үзүүлсэн.

2003-2007 онд Алекс Хайкенс НҮБ-ын Хүнс, Хөдөө Аж Ахуйн Байгууллагад (Бангладеш болон Тайланд дахь бүсийн оффис) хөрсний усны нөөцийн бохирдлын асуудлаар улс орнуудын Засгийн газар болон хөгжлийн байгууллагуудад зөвлөж байсан.

Алекс Хайкенс Индонези улсад бохирдсон ундны усны эх үүсвэрээс хүн амын эрүүл мэнд, хөдөө ах ахуйн үйлдвэрлэлд үзүүлэх нөлөөний талаар судалгаа хийж, байгалийн шинжлэх ухааны докторын зэрэг хамгаалсан. Голландын Утрехтийн Их сургуулийн биологийн ухааны магистр цолтой. Тэрээр Голланд улсын иргэн.

 

 

About us

UNICEF in Mongolia

Situation of children

Where we work

How we work

Our Representative

Employment opportunities

For suppliers

Contact us

 

Our Representative

Alex Heikens
Search:

 Email this article

unite for children