Алекс Хaйкенс

НҮБ-ын Хүүхдийн Сангийн Монгол дахь Суурин төлөөлөгч

НҮБ-ын Хүүхдийн Сангийн Суурин Төлөөлөгч Алекс Хайкенс