17 Арван нэгдүгээр сар 2021

Дэлхийн хүүхдийн аж байдал 2021 тайлан

КОВИД-19 цар тахлын нөхцөл байдал нь хүүхэд залуусын  сэтгэцийн эрүүл мэндийн асуудалд илүүтэй анхаарал хандуулахыг сануулж байна. Гэхдээ асар том мөсөн уулын зөвхөн орой нь харагдаж байдгийн адилаар бидний олон жилийн турш үл хайхарч ирсэн сэтгэцийн эрүүл мэнд хэмээх цогц асуудлын өнгөц хэсгийг цар тахал ил гарган харуулж байж болох юм. Дэлхийн…, Түгшүүр. Ганцаардал. Уй гашуу. Энэ цаг үед олон сая хүүхэд, залуус, гэр бүл хүнд хэцүү мэдрэмж, зовлонг амсаж байна. КОВИД-19-ийн бараан сүүдэр нь хүүхэд, залуусыг олон жилийн туршид дагах нь тодорхой болоод байна On My Mind: Promoting, protecting and caring for children’s mental health. Бангладешийн Дака хотод байх Хүүхэд хамгааллын төвд КОВИД 19…, Хүрэлцээгүй хөрөнгө оруулалтаас үүдэлтэй өндөр төлөөс, Асуудал их байгаа ч засгийн газрууд хүүхэд залуус тэдний асран хамгаалагчдын сэтгэцийн эрүүл мэндийг ойлгож, хамгаалж, дэмжихэд хэтэрхий бага, хүрэлцээгүй хөрөнгө мөнгө зарцуулж байна. Ийнхүү үл хайхарсныхаа хариуд бид маш олон зүйлсийг алдаж бас асар өндөр төлөөсийг төлж байна. Хүний капиталын алдагдлыг тооцвол жил бүр 387.2 тэрбум ам. долларын…, Тусламж дуудлаа ч хариу байхгүй, Сэтгэцийн эрүүл мэндийн асуудлаар дуугарч, нийгэмд дуу хоолойгоо хүргэдэг хүүхэд залуус дуугүй суусангүй. Тэд дэлхийн өнцөг булан бүрд сэтгэцийн эрүүл мэндийн асуудалд анхаарал хандуулах хэрэгтэй байгааг зоригтой хэлж сануулж байна. Дэлхийн хүүхдийн аж байдал 2021 тайланд тэдний зарим нь сэтгэцийн эрүүл мэндтэй холбоотой өөрсдийн туршлагаасаа…, Сэтгэцийн эрүүл мэндийг ойлгох нь, Бид сэтгэцийн эрүүл мэндийн талаар ярилцах, ойлгох хүсэл сонирхол тун бага байдаг нь энэ асуудлыг шийдвэрлэх чадамж төдий чинээ сул байгааг илтгэж байна. Сэтгэцийн эрүүл мэндийн асуудалд ад үзэх, доромжлох байдлаар хандах явдал нийтлэг байдагтай холбоотойгоор энэ талаар яривал хүмүүс гомдмоор үгс хэлж,  дооглож, доромжлох вий хэмээх айдас түгээмэл…, ON MY MIND T H E S TAT E O F T H E W O R L D S C H I L D R E N 2 0 2 1 Promoting, protecting and caring for childrens mental health Published by UNICEF since 1980, The State of the Worlds Children report seeks to deepen knowledge and raise awareness of key issues affecting children and advocates for solutions that improve childrens lives.…