01 Есдүгээр сар 2021

Цочролд хариу үзүүлэх нийгмийн хамгааллын тогтолцоо

НҮБ-ын Хүүхдийн Сан Монгол Улсын Засгийн газартай сүүлийн жилүүдэд цочролд хариу үзүүлэх нийгмийн хамгааллын тогтолцоог бэхжүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллаж байна. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас Монгол Улсад газар хөдлөлт, ган гачиг, үер, хүчтэй салхи зэрэг байгаль цаг уурын гамшиг, цочролын хамрах хүрээ, давтамж улам нэмэгдэж байна. Энэхүү уур…, Цочролд хариу үзүүлэх нийгмийн хамгааллын туршилтын арга хэмжээ, Уур амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас Монгол Улсад зудын давтамж, хамрах хүрээ, эрсдэл улам нэмэгдэж байна. Зудын улмаас хүүхдүүд боловсрол, эрүүл мэндийн үйлчилгээ авч чадахгүй байх, шаардлагатай хоол тэжээлээр дутагдах зэрэг асуудалд өртдөг боловч тус улсын нийгмийн хамгааллын тогтолцоо зудын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авахад…, Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж, Хүнсний эрхийн бичгийн нэмэгдлийн хэрэгжилтэд хийсэн үнэлгээ, Монгол Улсын Засгийн газраас Ковид-19 цар тахлын эсрэг нийгмийн хамгааллын багц арга хэмжээ авсны дотор Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийн хэмжээг ердийнхөөс 5 дахин (нэг хүүхдэд сард 20 000 төгрөг байсныг 100 000 төгрөг болгож) нэмэгдүүлэн бүх хүүхдэд олгосон нь бусад арга хэмжээтэй харьцуулахад хамгийн үр дүнтэй арга хэмжээ болсон. Энэхүү арга хэмжээг…